Radni podzielili się opłatkiem

Były życzenia i wspólne śpiewanie kolęd – w środę 28 grudnia w sali Sokólskiego Ośrodka Kultury zorganizowano spotkanie opłatkowe z udziałem Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej, Radnych Rady Miejskiej w Sokółce oraz Dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych.

Opłatek radnych

W spotkaniu uczestniczyli również: Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk, Dziekan Dekanatu Sokólskiego Ks. Stanisław Gniedziejko – Proboszcz Parafii św. Antoniego w Sokółce, Ks. Mitrat Włodzimierz Misiejuk – Proboszcz Parafii Prawosławnej św. Aleksandra Newskiego w Sokółce, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce Daniel Supronik.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content