Program 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce będzie realizatorem ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) – tzw. Program 500+.

Logo 500+

Program Rodzina 500 + to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Wypełnione wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można będzie składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu, osobiście w siedzibie Ośrodka (Wydział Świadczeń Rodzinnych pok. Nr 4) w godz. poniedziałek-wtorek: 8:00–17:30, środa–piątek: 7:30–15:30, oraz drogą pocztową lub elektronicznie.

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy (tj. kwiecień, maj, czerwiec 2016 r.) rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

Druki wniosków i załączników są dostępne w Ośrodku od dnia 15 marca 2016 r. W celu usprawnienia przepływu środków finansowych wskazane jest posiadanie przez wnioskodawcę rachunku bankowego i wskazanie go w składanym wniosku.

Dane kontaktowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce
Wydział Świadczeń Rodzinnych (pok. Nr. 4)
ul. Wojska Polskiego 7, 16-100 Sokółka

tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl
strona internetowa: www.opssokolka.pl

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Więcej informacji o Programie 500+

OPS

Skip to content