Artykuły w kategorii: Informacje lokalne, Ogłoszenia, Rodzina 500+

Program 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce będzie realizatorem ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) – tzw. Program 500+.

Logo 500+

Program Rodzina 500 + to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Wypełnione wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można będzie składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu, osobiście w siedzibie Ośrodka (Wydział Świadczeń Rodzinnych pok. Nr 4) w godz. poniedziałek-wtorek: 8:00–17:30, środa–piątek: 7:30–15:30, oraz drogą pocztową lub elektronicznie.

ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content