XIII sesja Rady Miejskiej w Sokółce

Głosowanie Radnych

We wtorek 30 czerwca 2015 r. odbyła się XIII sesja Rady Miejskiej w Sokółce, na której głosowano m.in. nad absolutorium z wykonania budżetu Gminy Sokółka za 2014 rok.

Radni głosowali również w sprawie:
– projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2015 rok;
– projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu;
– projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego złóż kruszywa naturalnego Drahle VI, VIII, VIII, Janowszczyzna III i X;  ZOBACZ WIĘCEJ

Umowy zostały podpisane

W czwartek 25 czerwca Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska złożyła swój podpis pod kilkoma porozumieniami i umowami. Podpisanie umów odbyło się w obecności: Zastępcy Burmistrza Antoniego Stefanowicza, Sekretarza Sokółki Adama Łajkowskiego i Radnej Rady Miejskiej w Sokółce Doroty Babynko.

Wykonawcą jednej z umów jest Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki. W sobotę 27 czerwca przeprowadzi ono działania animacyjne pt. „Klanzowe Miasteczko Zabaw Niezwykłych” na terenie skweru przy ul. Piłsudskiego w Sokółce. Impreza potrwa od godz. 10 do 13. Na uczestników imprezy czeka stoisko cyrkowe, balonowe cuda i liczne atrakcje.

ZOBACZ WIĘCEJ

Festyn na powitanie wakacji

Plakat z programem

Burmistrz Sokółki, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Sokólski Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce zapraszają nad zalew na imprezę “Sobótkową”, która odbędzie się w piątek 26 czerwca o godz.18:00.

W programie:
– koncert zespołu Wasiloczki (Bielsk Podlaski),
– koncert zespołu Wisienki (Białoruś),
– koncert zespołu Reczeńka (Koźliki koło Zabłudowa),
– gry i zabawy dla dzieci,
– ognisko i pieczenie kiełbasek,
– wicie wianków i puszczanie ich na wodę.

 

Spotkanie z Konsulem

We czwartek 25 czerwca Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska spotkała się w swoim gabinecie z Konsulem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie Andrzejem Chodkiewiczem. W rozmowie uczestniczyli też Konsul Zbigniew Pruchniak, Konsul Adam Chmura, Wicekonsul Joanna Czartoryska oraz Attache Konsularny Wojciech Skrobisz.

Spotkanie z Konsulem

Pani Burmistrz Ewa Kulikowska poinformowała swoich rozmówców o kilku podjętych przed siebie inicjatywach.

– Zaangażowałam się w utworzenie w Sokółce podstrefy suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Ważną sprawą jest też potrzeba remontu drogi z Białegostoku do przejścia granicznego w Kuźnicy. Walczymy o dwupasmówkę i obwodnicę Sokółki oraz Czarnej Białostockiej – powiedziała Ewa Kulikowska.

ZOBACZ WIĘCEJ

Podziękowania dla Pani Burmistrz

„Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lipinie składają serdeczne podziękowanie za życzliwość, współpracę i wsparcie w roku szkolnym 2014/2015” – laurkę z taką treścią otrzymała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Przedstawiciele szkolnej społeczności z Lipiny odwiedzili Panią Burmistrz w jej gabinecie we czwartek 25 czerwca.

– Dziękujemy i liczymy na dalszą owocna współpracę – powiedziała Wicedyrektor SP w Lipinie Marta Sycewicz – Łukaszewicz.

Pani Burmistrz Ewa Kulikowska zapytała uczniów o ich plany na wakacyjne miesiące i życzyła całej społeczności udanego wypoczynku.

(UM) Fot.: D. Biziuk

Rozmawiali o Karczach

Pierwsze takie spotkanie odbyło się w sokólskiej kawiarni „Lira” 18 maja, kolejne – 24 czerwca. W obu uczestniczyli przedstawiciele urzędów, instytucji i służb, których działania mają i mogą mieć wpływ na funkcjonowanie wysypiska śmieci w Karczach. Spotkania zorganizowano z inicjatywy Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej.

Rozmawiano w sprawie Karcz

Wśród obecnych na sali znaleźli się m.in.: Anna Popławska z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Mirosław Michalczuk z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przedstawiciele Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego w Sokółce, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Inspekcji Transportu Drogowego, Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, a także Radni Rady Miejskiej w Sokółce.

ZOBACZ WIĘCEJ

Przygotowania do rocznicy Bitwy Niemeńskiej

W środę 24 czerwca w sokólskim Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie poświęcone przygotowaniom do obchodów 95. rocznicy Bitwy Niemeńskiej. W tym roku – po raz pierwszy – jubileuszowe uroczystości zostaną zorganizowane w Sokółce, Sejnach i Berżnikach.

Spotkanie w spr. Bitwy Niemeńskiej

W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk, Eugenia Milewska z Sejneńskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Jarosław Wojciechowicz – Prezes Koła Piłsudczyków RP Oddział w Sejnach, ks. Władysław Napiórkowski – Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Berżnikach oraz reprezentujący Stowarzyszenie im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej – Krzysztof Matczak i Krzysztof Oszer.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na piknik ze służbami mundurowymi

Urząd Miejski w Sokółce, Sokólski Ośrodek Kultury, Komenda Powiatowa Policji w Sokółce, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce, Placówka Straży Granicznej w Kuźnicy oraz Nadleśnictwo Krynki zapraszają w sobotę 27 czerwca 2015 r. w godzinach 10.00 – 13.00 na piknik rodzinny ph. „Bezpieczne wakacje ze służbami mundurowymi”, który będzie miał miejsce na skwerze przy ulicy Piłsudskiego w Sokółce.

Spotkanie z Policją

W programie:

– pokaz i możliwość obejrzenia od wewnątrz pojazdów będących na wyposażeniu służb mundurowych,

– możliwość przymierzenia specjalistycznego umundurowania funkcjonariuszy,

– zdobycie ciekawych informacji dotyczących specyfiki pracy poszczególnych formacji mundurowych,

– propagowanie bezpiecznych zachowań podczas wypoczynku wakacyjnego poprzez zabawy, konkursy i gry plenerowe,

– udział w grach i zabawach prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki.

Zapraszamy!

Zaproszenie na zawody konne

logo_bik

Klub Jeździecki BIK zaprasza w dniach 27-28 czerwca 2015 r. do stadniny w Gieniuszach na regionalne zawody w ujeżdżeniu i skokach przez przeszkody.

Sobotni konkurs ujeżdżenia rozpocznie się o godz. 9:00, a niedzielny konkurs skoków o godz. 10:00.

Szczegóły w załączniku:

Zawody 27-28 czerwca 2015 r.

Jerzy Maliszewski

Zaproszenie na spotkanie

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Radny Rady Miejskiej w Sokółce Pan Stanisław Pałusewicz zapraszają na spotkanie z mieszkańcami ulicy Kresowej w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej, które odbędzie się 2 lipca 2015 r. o godz. 17:00.

Spotkanie odbędzie się przy kapliczce u zbiegu ulic Grodzieńskiej i Kresowej w Sokółce.

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

Wybory ławników na kadencję 2016-2019

Burmistrz Sokółki informuje, że Rada Miejska w Sokółce przystępuje do wyboru ławników kadencji 2016-2019 do:

  • Sądu Okręgowego w Białymstoku do orzekania w sprawach cywilnych, w sprawach karnych,
  • Sądu Rejonowego w Białymstoku do orzekania w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • Sądu Rejonowego w Sokółce do orzekania w sprawach rodzinnych.

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 r.

DO POBRANIA:
Informacja o przystąpieniu do wyborów ławników
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika (edytowalna)
Oświadczenie kandydata na ławnika – 1
Oświadczenie kandydata na ławnika – 1 (edytowalne)
Oświadczenie kandydata na ławnika – 2
Oświadczenie kandydata na ławnika – 2 (edytowalne)
Oświadczenie kandydata na ławnika – 3
Oświadczenie kandydata na ławnika – 3 (edytowalne)

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

Zaproszenie na spotkanie

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Radna Rady Miejskiej w Sokółce Pani Dorota Babynko informują, że spotkanie z mieszkańcami ulic: Marii Skłodowskiej-Curie, Roski Małe, Dolnej oraz Górnej zaplanowane na dzień 27 czerwca 2015 r. o godz 10:00
zostało przełożone na dzień 2 lipca 2015 r. o godz. 15:30

Spotkanie odbędzie się u zbiegu ulic Marii Skłodowskiej-Curie i Nowej w Sokółce.

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

Fundacja SFL będzie wydawać pomoc żywnościową

Logo SFL

Zarząd Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny informuje, że Fundacja SFL jest organizacją partnerską o zasięgu lokalnym (OPL) w programie operacyjnym “Pomoc Żywnościowa 2014-2020” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Żywność będzie odbierana z Banku Żywności Suwałki Magazyn w Białymstoku w okresie czerwiec 2015 r.- luty 2016 r. Wydawanie żywności będzie odbywać się sukcesywnie w ciągu wymienionego okresu w lokalu wynajmowanym przez Fundację pod adresem Plac Kościuszki 9, na podstawie skierowań wydanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce.

DO POBRANIA: Pełna treść ogłoszenia

Maria Talarczyk

Nabór wniosków na stypendia

Zarząd Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza nabór na stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Sokółka, na rok szkolny/akademicki 2015/2016, w ramach programów: stypendia „Prymus”, stypendia „Sokół”, stypendia pomostowe.

Logo SFL

Wnioski należy składać przez internet w terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 10 września 2015 r.  Formularze będą dostępne na stronie http://www.formularze.ffl.org.pl (należy wskazać organizację Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”).

Informacji o stypendiach należy również szukać na stronie internetowej fundacji www.sfl.org.pl, oraz telefonicznie pod numerem 85 711 57 00 lub w siedzibie fundacji przy Placu Kościuszki 9 w Sokółce.

DO POBRANIA: Pełna treść ogłoszenia

Maria Talarczyk

Skip to content