Wybory ławników na kadencję 2016-2019

Burmistrz Sokółki informuje, że Rada Miejska w Sokółce przystępuje do wyboru ławników kadencji 2016-2019 do:

  • Sądu Okręgowego w Białymstoku do orzekania w sprawach cywilnych, w sprawach karnych,
  • Sądu Rejonowego w Białymstoku do orzekania w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • Sądu Rejonowego w Sokółce do orzekania w sprawach rodzinnych.

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 r.

DO POBRANIA:
Informacja o przystąpieniu do wyborów ławników
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika (edytowalna)
Oświadczenie kandydata na ławnika – 1
Oświadczenie kandydata na ławnika – 1 (edytowalne)
Oświadczenie kandydata na ławnika – 2
Oświadczenie kandydata na ławnika – 2 (edytowalne)
Oświadczenie kandydata na ławnika – 3
Oświadczenie kandydata na ławnika – 3 (edytowalne)

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska


Zobacz również

Skip to content