Spotkanie z Konsulem

We czwartek 25 czerwca Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska spotkała się w swoim gabinecie z Konsulem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie Andrzejem Chodkiewiczem. W rozmowie uczestniczyli też Konsul Zbigniew Pruchniak, Konsul Adam Chmura, Wicekonsul Joanna Czartoryska oraz Attache Konsularny Wojciech Skrobisz.

Spotkanie z Konsulem

Pani Burmistrz Ewa Kulikowska poinformowała swoich rozmówców o kilku podjętych przed siebie inicjatywach.

– Zaangażowałam się w utworzenie w Sokółce podstrefy suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Ważną sprawą jest też potrzeba remontu drogi z Białegostoku do przejścia granicznego w Kuźnicy. Walczymy o dwupasmówkę i obwodnicę Sokółki oraz Czarnej Białostockiej – powiedziała Ewa Kulikowska.

Burmistrz Sokółki poinformowała, że planuje realizację projektów trans granicznych, w związku z czym miasto poszukuje do współpracy partnerów zza wschodniej granicy.

– Chcielibyśmy realizować wspólne inwestycje, umożliwić wymianę młodzieży i wspólnie przygotowywać projekty kulturalne.

Poruszono też temat związany z realiami gospodarki białoruskiej.

– Podlaskie musi zacząć prowadzić aktywniejszą politykę promocyjną na Białorusi. Promujcie się jako rejon turystyczny i wielokulturowy. Potrzebna jest wasza obecność na targach turystycznych w Mińsku, na wystawie przemysłowej w Grodnie. Białorusini to niewątpliwie dobrzy klienci. Maja pieniądze i mogą wydawać je na Podlasiu – podkreślił Konsul Andrzej Chodkiewicz.

Na zakończenie Burmistrz Ewa Kulikowska wraz z Konsulem Andrzejem Chodkiewiczem zobowiązali się do wspólnej pracy na rzecz doskonalenia współpracy Polsko – Białoruskiej.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content