Fundacja SFL będzie wydawać pomoc żywnościową

Logo SFL

Zarząd Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny informuje, że Fundacja SFL jest organizacją partnerską o zasięgu lokalnym (OPL) w programie operacyjnym “Pomoc Żywnościowa 2014-2020” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Żywność będzie odbierana z Banku Żywności Suwałki Magazyn w Białymstoku w okresie czerwiec 2015 r.- luty 2016 r. Wydawanie żywności będzie odbywać się sukcesywnie w ciągu wymienionego okresu w lokalu wynajmowanym przez Fundację pod adresem Plac Kościuszki 9, na podstawie skierowań wydanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce.

DO POBRANIA: Pełna treść ogłoszenia

Maria Talarczyk


Zobacz również

Skip to content