Rozmawiali o Karczach

Pierwsze takie spotkanie odbyło się w sokólskiej kawiarni „Lira” 18 maja, kolejne – 24 czerwca. W obu uczestniczyli przedstawiciele urzędów, instytucji i służb, których działania mają i mogą mieć wpływ na funkcjonowanie wysypiska śmieci w Karczach. Spotkania zorganizowano z inicjatywy Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej.

Rozmawiano w sprawie Karcz

Wśród obecnych na sali znaleźli się m.in.: Anna Popławska z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Mirosław Michalczuk z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przedstawiciele Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego w Sokółce, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Inspekcji Transportu Drogowego, Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, a także Radni Rady Miejskiej w Sokółce.

W trakcie spotkania przedstawiciele poszczególnych instytucji złożyli sprawozdania ze swojej działalności dotyczącej wysypiska śmieci w Karczach.

Od Krzysztofa Jacewicza, Komendanta Straży Miejskiej w Sokółce, zebrani dowiedzieli się, że na terenie składowiska zostały ustawione znaki, informujące o zakazie wjazdu na teren wysypiska w godz. 15 – 6.45. Jednocześnie została podana informacja, że w maju do Karcz wjeżdżało dziennie 25 samochodów ze śmieciami, a w czerwcu – około 40.

Burmistrz Ewa Kulikowska podkreśliła, że kontrole na wysypisku w Karczach są prowadzone o różnych porach, w taki sposób, aby były one nieprzewidywalne.

(UM) Fot.: D. Biziuk

Skip to content