Arkusze na nowy rok

We wtorek Burmistrz Ewa Kulikowska podpisała arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli z terenu sokólskiej gminy na nowy rok szkolny 2015/2016.

– Od września w podległych nam placówkach oświatowych będziemy mieli więcej uczniów i przedszkolaków niż obecnie. W Przedszkolu nr 5 zostaną utworzone dwa oddziały specjalne dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności – poinformował Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk.

W nowym roku szkolnym planowane jest też zwiększenia liczby zajęć indywidualnych z logopedą. W rozkładach pojawią się również dodatkowe godziny zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Jeżeli chodzi o plany remontowe w placówkach oświatowych – szykowana jest adaptacja piwnicy na świetlicę w Zespole Szkół Ogólnokształcących. W Przedszkolu nr 5 zostaną przygotowane pomieszczenia na oddziały specjalne. Nie zabraknie też bieżących remontów.

(UM) Fot.: D. Biziuk

Skip to content