Trzy ulice, jeden remont

Do 30 września br. mają zakończyć się prace prowadzone obecnie na ul. Warszawskiej, 1 Maja i Kolejowej w Sokółce. Zadanie zostało dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa.

Pełna nazwa inwestycji brzmi: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności komunikacyjnej na terenie miasta Sokółka poprzez przebudowę ul. Kojowej i remont ulic Warszawskiej i 1 Maja o dł. 1705 mb”. Prace realizowane są w ramach Programu Wieloletniego ph. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania wyniosła 1 mln 221 tys. 626 zł. Środki własne to 1 mln 226 tys. 170 zł.

ZOBACZ WIĘCEJ

Kwiatowa w nowej wersji

148 tys. 900 złotych – tyle zgodnie z umową ma kosztować inwestycja na ul. Kwiatowej w Sokółce. Prace prowadzi Zakład Budowlano – Brukarski Eugeniusz Żukowski z Sokółki.

Pełna nazwa inwestycji to „Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Sokółce”. Realizacja zadania trwa od czerwca. Na odcinku o długości 125 metrów bieżących pojawiły się nowe chodniki i droga z polbruku. W ramach inwestycji wykonano również kanalizację deszczową.

(UM) Fot.: D. Biziuk

Wyprawka szkolna 2013

12 lipca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Uchwałę w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”, która weszła w życie 18 lipca 2013 r.

W roku szkolnym 2013/2014 programem objęci są uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej, klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego oraz w klasach II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

W 2013 roku programem są objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży – podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych. Uczniowie niepełnosprawni, mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna” bez względu na dochód na jednego członka rodziny.

ZOBACZ WIĘCEJ

Urząd Miejski w Sokółce jest najtańszy w Polsce

W imieniu dwutygodnika „Wspólnota” – pisma samorządu terytorialnego, chcielibyśmy serdecznie pogratulować zajęcia I miejsca w rankingu opracowanym przez zespół profesora Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego – czytamy w mailu nadesłanym do Urzędu Miejskiego w Sokółce.

ranking_wspolnota_2012

Ranking dotyczył najniższych wydatków bieżących na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Liderzy oszczędności zostali wyłonieni w odpowiednich kategoriach (województwa, miasta wojewódzkie, powiaty, miasta powiatowe, gminy). Miasto Sokółka w kategorii miast powiatowych liczących 20 – 30 tys. mieszkańców uplasowało się na I miejscu! Należy podkreślić, że Sokółka od 2002 roku nieprzerwanie zajmuje w tym rankingu pierwsze lub drugie miejsce.

ZOBACZ WIĘCEJ

Pojechali nad morze

wyjazd_kolonie_005

Zwiedzą Trójmiasto, zatrzymają się na Westerplatte, poznają historię okrętu wojennego „Błyskawica”, będą podziwiać uroki Helu i Juraty. Czeka ich też rejs statkiem. Te i inne atrakcje czekają na uczestników kolonii nad Bałtykiem, którzy w poniedziałkowy poranek 29 lipca wyjechali spod Urzędu Miejskiego w Sokółce.

Na kolonie wybrało się 40 dzieci w wieku 7 – 15 lat, z czego 30 osób to wychowankowie świetlic środowiskowych „Stokrotka” i „Koniczynka” z Sokółki. Wypoczynek nad polskim morzem zorganizowała Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wielkie malowanie przedszkola

malowanie_przedszkola

W sobotę 20 lipca przed budynkiem Przedszkola nr 3 na ul. Kresowej  w Sokółce spotkali się wychowankowie, ich rodzice i personel placówki. Był też Zastępca Burmistrza Krzysztof Szczebiot. Wszyscy chcieli wziąć udział w ogólnopolskiej akcji „Let`s colour” zorganizowanej przez firmę Dulux.
– Przyszliśmy tutaj, żeby pomalować zewnętrzne ściany przedszkola – wyjaśnili uczestnicy akcji.

Dzień wcześniej, na przedszkolnej elewacji zaznaczono kontury rysunku. Zadanie osób, który w sobotę przyszły na ul. Kresową, polegało pomalowaniu gotowego projektu.

ZOBACZ WIĘCEJ

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

konsultacje

Na podstawie Uchwały Nr LIV/429/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 11 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, Burmistrz Sokółki zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Zobacz więcej w BIP >>>

 

Wakacyjny poradnik pacjenta

poradnik_wakacyjny

Rzecznik Praw Pacjenta zaprasza do zapoznania się z broszurą „Wakacyjny poradnik pacjenta”.

Lektura poradnika może poszerzyć niezbędną wiedzę dotyczącą praw pacjenta, profilaktyki oraz właściwych postaw w nagłych sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu.

DO POBRANIA:

Wakacyjny poradnik pacjenta

PUW

Weź udział w konkursie plastycznym

konkurs_plastyczny_ob

Centrum Inicjatyw Lokalnych, Klasztor Ojców Paulinów w Leśniowie oraz Tygodnik Katolicki „Niedziela” zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pn. „Twoja ulubiona opowieść biblijna”. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski.

Za najlepsze rysunki przewidziano atrakcyjne nagrody, m.in. tablety, odtwarzacze mp3 i koszyki ze słodyczami leśniowskimi. Ponadto zwycięskie prace znajdą się w specjalnie przygotowanym kalendarzu na rok 2014.

ZOBACZ WIĘCEJ

Rozstrzelano ich 70 lat temu

O świcie zabito kobiety i dzieci. Tego samego dnia identyczny los spotkał mężczyzn. Ta tragedia rozegrała się 15 lipca 1943 roku w buchwałowskim lesie. 70 lat później – w poniedziałek 15 lipca 2013 roku – w Sokółce obchodzono rocznicę dokonanej przez Niemców zbrodni.

rozstrzelani_6

Rocznicowe uroczystości zorganizowali: Klub Historyczny im. kpt. Franciszka Potyrały „Oracza” z siedzibą w Sokółce oraz Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej.

O godz. 18 w kościele kolegiackim pw. św. Antoniego Padewskiego została odprawiona msza w intencji ofiar zbrodni sprzed 70 lat, w której zginęło 21 osób. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przeszli pod grób kpt. Józefa Kłopotowskiego i jego rodziny (żony Zofii – 37 lat, synów: Tadeusza Józefa – 15 lat i Rolanda Stanisława – 4 lata), którzy byli w grupie rozstrzelanej przez Niemców.

ZOBACZ WIĘCEJ

Policyjni dzielnicowi

policja

Dzielnicowy zajmuje się w opieką nad notowanymi na Policji i poszkodowanymi przez nich na terenie swojego rejonu, który może obejmować wieś, gminę, osiedle lub całą dzielnicę miasta. Współpracuje z lokalnymi jednostkami samorządowymi, zwłaszcza radami dzielnic i osiedli i placówkami oświatowymi. Do zadań dzielnicowego należą takie obowiązki jak np. walka z przemocą domową, osiedlowym chuligaństwem i dbanie o przestrzeganie porządku na osiedlach (np. ciszy nocnej) oraz udzielnie informacji prawnych.

Do zadań policyjnego dzielnicowego należy między innymi:

  • prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego;
  • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;
  • realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;
  • kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

Przedstawiamy dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Sokółce

Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP Sokółka:

asp. Grzegorz Poczobutt Odlanicki
Bezpośredni kontakt telefoniczny- 85 7110202

Dzielnicowi KPP Sokółka:

sierż. Paweł Supronik
Bezpośredni kontakt telefoniczny- 85 7110240
Obsługiwany rejon służbowy:
1-go Maja (od ul. Bohaterów Monte Cassino do Pl. Kościuszki), Adama Mickiewicza,  Bohaterów Monte Cassino, Gen. Walerego Wróblewskiego(od A.Mickiewicza do ul. Piłsudskiego), Gen. Władysława Sikorskiego(od A.Mickiewicza do ul. Piłsudskiego), Hugona Kołłątaja, Jana Matejki, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Kasztanowa, Kolejowa, Kpt. Józefa Kłopotowskiego, Ks. Piotra Ściegiennego(od A.Mickiewicza do ul. Piłsudskiego), Marsz. Józefa Piłsudskiego(strona parzysta), Mikołaja Kopernika, Os. Centrum, Pocztowa, Polna(od A.Mickiewicza do ul. Piłsudskiego),  Wincentego Witosa (od ul. Piłsudskiego do Mariańskiej), Wojska Polskiego, 11-go Listopada (strona parzysta).

sierż. szt. Robert Zajkowski
Bezpośredni kontakt telefoniczny – 85 7110240
Obsługiwany rejon służbowy:
1-go Maja (od Pl.Kościuszki do ul.Białostockiej ), 3-go Maja, Akacjowa, Armii Krajowej, Białostocka,  Dolna, Dr Antoniego i Janiny Docha, Drzewna, Elizy Orzeszkowej, Gen. J. H. Dąbrowskiego, Gen. Walerego Wróblewskiego(od ul.Piłsudskiego do ul.Dąbrowskiego), Gen. Władysława Sikorskiego(od ul.Piłsudskiego do ul.Targowej), Górna, Icchoka Malmeda, Janka Krasickiego, Janusza Korczaka, Joachima Lelewela, Jodłowa, Klonowa, Króla Zygmunta Starego, Królowej Bony, Krótka, Krucza, Ks. Piotra Ściegiennego(od ul.Piłsudskiego do ul.Dąbrowskiego), Kwiatowa, Leśna, Letnia, Lipowa, Ludwika Zamenhofa, Marii Konopnickiej, Marii Skłodowskiej-Curie, Marszałka Józefa Piłsudskiego(strona nieparzysta), Miejska, Mikołaja Reja, Mjr H. Dobrzańskiego Hubala, Modrzewiowa, Norberta Barlickiego, Ogrodowa, Piaskowa, Pl. Jana Kilińskiego, Pl. Kościuszki, Pl. Szkolny, Polna (od ul.Piłsudskiego do ul.Dąbrowskiego), Północna, Ptasia, Romualda Traugutta, Roski Małe, Sienna, Sosnowa, Sportowa, Stanisława Wyspiańskiego, Stanisława Mikołajczyka, Stefana Batorego, Szkolna, Szpitalna, Świerkowa, Targowa, Turystyczna, Warszawska, Wasilkowski, Wąska, Wincentego Witosa (od ul.Piłsudskiego do ul.Targowej), Wiosenna,Wiśniowa, Zabrodzie, Żytnia.

sierż. szt. Jarosław Szoka
Bezpośredni kontakt telefoniczny – 85 7110240
Obsługiwany rejon służbowy:
11-go Listopada-strona nieparzysta, Adama Asnyka, Adolfa Sawickiego, Bartosza Głowackiego, Baczyńskiego, Bolesława Prusa, C.K. Norwida, Cicha, Ciepła, Dywizjonu 303, Emilii Plater, Fabryczna, Gen. Franciszka Kleeberga, Gen. Józefa Hallera, Gen. Pawłowskiego, Gęsia, Grodzieńska, Jana Pawła II, Juliana Tuwima, Juliusza Słowackiego, Kazimierza Lewickiego,  Lniana, Kol. Buchwałowo, Krecia, Kresowa,Kryńska, Lotników Lewoniewskich, Łąkowa, Majowa, Mała, Mariańska, Nadrzeczna, Nałkowskiej, Nowa, Os. Buchwałowo, Os. Zielone, Poprzeczna, Przemysłowa, Reymonta, Sienkiewicza, Słoneczna, Spokojna, St. Skarżyńskiego, Stawowa, Stefana Żeromskiego, Torowa, Wesoła, Wierzbowa, Władysława Broniewskiego, Wodna, Wschodnia, Wspólna, Zimowa, Żwirki i Wigury.

st. sierż. Marek Kiszło
Bezpośredni kontakt telefoniczny – 85 7110265
Obsługiwany rejon służbowy:
Bilwinki, Bobrowniki, Bohoniki, Drahle, Dworzysk, Igyły, Janowszczyzna, Jelenia Góra, Kamionka Nowa, Kamionka Stara, Kundzin, Kurowszczyzna, Lipina, Lipowa Góra, Malawicze Dolne, Malawicze Górne, Maślanka, Moczalnia Nowa, Nomiki, Orłowicze, Pawełki, Planteczka, Podjanowszczyzna, Pogibło, Poniatowicze, Puciłki, Słojniki, Stodolne, Szyszki, Wierzchłowce od nr. 9, Wojnachy, Wysokie Laski, Zaśpicie, Zawistowszczyzna.

asp. Krzysztof Łapicz
Bezpośredni kontakt telefoniczny – 85 7110265
Obsługiwany rejon służbowy:
Bachmatówka, Bogusze, Dąbrówki, Gieniusze, Gilbowszczyzna, Gliniszcze Małe, Gliniszcze Wielkie, Gnidzin, Hało, Jałówka, Kantorówka, Karcze, Kraśniany, Kundzicze, Kuryły, Lebiedzin, Mićkowa Hać, Miejskie Nowiny, Moczalnia Stara, Pawłowszczyna, Plebanowce, Podkamionka, Podkantorówka, Polanki, Rozedranka Nowa, Rozedranka Stara, Sierbowce, Smolanka, Sokolany, Stary Szor, Straż, Szyndziel, Tartak, Wierzchjedlina, Wierzchłowce do nr. 8, Wilcza Jama, Woroniany, Wroczyńszczyzna, Zadworzany, Zamczysk, Zaścianki, Żuki.

W niniejszym wpisie wykorzystano treści z Wikipedia.org

Nowa sala czeka na uczniów

W poniedziałek 1 lipca nastąpił końcowy odbiór nowoczesnej Sali sportowej przy Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce. To właśnie tutaj 2 września 2013 roku odbędzie się Wojewódzka inauguracja roku szkolnego.

hala_zsi_016

– Inwestycja została wykonana w terminie. Podczas przeprowadzenia odbioru nie stwierdzono żadnych usterek – poinformował Grzegorz Kucharewicz z Urzędu Miejskiego w Sokółce.

Budowa nowoczesnego obiektu kosztowała 3 mln 681 tys. 303 zł, z czego 1 mln 200 tys. zł to dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, a 420 tys. zł to dofinansowanie ze środków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pozostała kwota pochodzi z gminnego budżetu.

ZOBACZ WIĘCEJ

Bezpłatne porady prawne

porady_prawne_foto

W dniach 9 i 23 lipca 2013 r. w godzinach 16.30 – 19.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Wojska Polskiego 7, będzie można zasięgnąć bezpłatnych porad prawnych.

Zainteresowanych zapraszamy.

Termin opłaty za odpady komunalne

smieci_1

W związku z uchwałą nr 40/278/13 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sokółka ustalono, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić bez wezwania w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Opłatę należy wpłacać na konto bankowe Urzędu lub w kasie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1. Kasa czynna jest w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8:00–14:30, wtorek: 8:00–15:00. By ominąć kolejkę do kasy w urzędzie, zachęcamy do dokonywania wpłat przelewem lub w Banku BGŻ (Sokółka, Pl. Kościuszki 6), gdzie wpłaty realizowane są BEZ PROWIZJI.

Rajd w międzynarodowym składzie

Na udział w tym wydarzeniu zdecydowało się 35 kolarzy z Polski, Białorusi, Rosji, Litwy i Ukrainy. Grupa wyruszyła w trasę 27 czerwca z Brześcia. 1 lipca uczestnicy Transgranicznego Rajdu Rowerowego „Europa bez granic” przyjechali do Sokółki.

europa_bez_granic

– Nocowaliśmy nad sokólskim zalewem. Przed południem 2 lipca wyruszamy w kierunku Grodna – powiedzieli pasjonaci kolarstwa.

Podczas pobytu w Sokółce rowerzyści odwiedzili m.in. muzeum, gdzie poznali historię miasta oraz jego zabytki.

Celem rajdu jest „rozwój i umocnienie dobrosąsiedzkich stosunków oraz rozwijanie kontaktów między obywatelami Polski, Białorusi, Litwy i Ukrainy, popularyzacja zdrowego stylu życia i turystyki rowerowej.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim

Zarząd Okręgowy Prawo i Sprawiedliwość Województwa Podlaskiego zaprasza na spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim, Prezesem Prawa i Sprawiedliwości.

Spotkanie odbędzie się 7 lipca 2013 r. (niedziela) o godz. 11:30 w Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Sokółce, ul. Grodzieńska 43 (hala gimnastyczna).

Sebastian Łukaszewicz
Biuro PiS Białystok

Wielkie Grillowanie nad zalewem

Tłumy amatorów mięsa drobiowego i dobrej zabawy spotkali się w niedzielę 30 czerwca nad sokólskim zalewem, aby uczestniczyć w imprezie ph. „Wielkie Grillowanie z kurczakiem, najlepszym smakiem”. Jej organizatorem był Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza w Warszawie, natomiast współorganizatorami: Burmistrz Sokółki, Sokólski Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce. Imprezę sfinansowano z Funduszu promocji Mięsa Drobiowego.

grillowanie_039

Wczesnym popołudniem na placu sąsiadującym z miejską plażą pojawili się szlachcice i szlachcianki. Był to sygnał, że imprezę czas zacząć. Żeby oznajmić wszem i wobec początek Wielkiego Grillowania, szlachcice wystrzelili z armaty, a Alfred Głuszyński – Wiceprezes Krajowego Związku Grup Producentów Rolnych Izba Gospodarcza zaprosił wszystkich na drobiową ucztę.

Tego dnia każdy mógł skorzystać z darmowej porcji kurczakowych przysmaków. Przed namiotem, gdzie wydawano jedzenie, ustawiła się pokaźnych rozmiarów kolejka.

ZOBACZ WIĘCEJ

Nabór wniosków do „Agrafki”

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” informuje o naborze wniosków do kolejnej edycji Programu Stypendialnego „AGRAFKA”, na rok szkolny/akademicki 2013/2014.

Program „Agrafka” adresowany jest to wybitne utalentowanej młodzieży (szczególnie w dziedzinach humanistycznych, ścisłych, muzycznych) przede wszystkim gimnazjalnej i licealnej, ze społeczności objętej działaniem lokalnych organizacji partnerskich.

W bieżącej edycji (dzięki konsekwentnemu wsparciu Fundacji Agory i wsparciu Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich) planowane jest przyznanie około 20 stypendiów w kwocie 300 zł/przez okres 10 miesięcy.  W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się zgłosić najpóźniej do 19 lipca 2013 r. do siedziby Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”, Plac Kościuszki 9, tel. 85 711-57-00.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zapisy na kolonie letnie nad morzem

sfl_logo

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” prowadzi zapisy na kolonie letnie rekreacyjno-wypoczynkowe w nadmorskim Rzucewie k. Władysławowa, w terminie 29 lipca – 7 sierpnia 2013 r.

Organizatorzy zapewniają dojazd i zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem (4 posiłki dziennie), opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej, ratowniczej, przewodników, bilety wstępu i ubezpieczenie uczestników. Dzieci wraz z kadrą zakwaterowani będą w ośrodku wypoczynkowo – kolonijnym z zapleczem sportowym. Planowane są liczne atrakcje i bardzo dużo zwiedzania.

Na kolonie pojedzie 40 dzieci w wieku 7-15 lat , w tym około 30 dzieci ze świetlic środowiskowych (bezpłatnie lub za częściową odpłatą w zależności od sytuacji materialnej). Środki na bezpłatne kolonie zapewni Gmina Sokółka i Fundacja SFL.

Pozostałe 10 miejsc oferowane są dzieciom za pełna odpłatnością 750 zł za osobę.

Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt z Fundacją SFL, Plac Kościuszki 9, tel. 85 711-57-00 w terminie do 10 lipca 2013 r.

SFL

Skip to content