Trzy ulice, jeden remont

Do 30 września br. mają zakończyć się prace prowadzone obecnie na ul. Warszawskiej, 1 Maja i Kolejowej w Sokółce. Zadanie zostało dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa.

Pełna nazwa inwestycji brzmi: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności komunikacyjnej na terenie miasta Sokółka poprzez przebudowę ul. Kojowej i remont ulic Warszawskiej i 1 Maja o dł. 1705 mb”. Prace realizowane są w ramach Programu Wieloletniego ph. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania wyniosła 1 mln 221 tys. 626 zł. Środki własne to 1 mln 226 tys. 170 zł.

ZOBACZ WIĘCEJ

Kwiatowa w nowej wersji

148 tys. 900 złotych – tyle zgodnie z umową ma kosztować inwestycja na ul. Kwiatowej w Sokółce. Prace prowadzi Zakład Budowlano – Brukarski Eugeniusz Żukowski z Sokółki.

Pełna nazwa inwestycji to „Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Sokółce”. Realizacja zadania trwa od czerwca. Na odcinku o długości 125 metrów bieżących pojawiły się nowe chodniki i droga z polbruku. W ramach inwestycji wykonano również kanalizację deszczową.

(UM) Fot.: D. Biziuk

Wyprawka szkolna 2013

12 lipca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Uchwałę w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”, która weszła w życie 18 lipca 2013 r.

W roku szkolnym 2013/2014 programem objęci są uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej, klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego oraz w klasach II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

W 2013 roku programem są objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży – podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych. Uczniowie niepełnosprawni, mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna” bez względu na dochód na jednego członka rodziny.

ZOBACZ WIĘCEJ

Urząd Miejski w Sokółce jest najtańszy w Polsce

W imieniu dwutygodnika „Wspólnota” – pisma samorządu terytorialnego, chcielibyśmy serdecznie pogratulować zajęcia I miejsca w rankingu opracowanym przez zespół profesora Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego – czytamy w mailu nadesłanym do Urzędu Miejskiego w Sokółce.

ranking_wspolnota_2012

Ranking dotyczył najniższych wydatków bieżących na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Liderzy oszczędności zostali wyłonieni w odpowiednich kategoriach (województwa, miasta wojewódzkie, powiaty, miasta powiatowe, gminy). Miasto Sokółka w kategorii miast powiatowych liczących 20 – 30 tys. mieszkańców uplasowało się na I miejscu! Należy podkreślić, że Sokółka od 2002 roku nieprzerwanie zajmuje w tym rankingu pierwsze lub drugie miejsce.

ZOBACZ WIĘCEJ

Pojechali nad morze

wyjazd_kolonie_005

Zwiedzą Trójmiasto, zatrzymają się na Westerplatte, poznają historię okrętu wojennego „Błyskawica”, będą podziwiać uroki Helu i Juraty. Czeka ich też rejs statkiem. Te i inne atrakcje czekają na uczestników kolonii nad Bałtykiem, którzy w poniedziałkowy poranek 29 lipca wyjechali spod Urzędu Miejskiego w Sokółce.

Na kolonie wybrało się 40 dzieci w wieku 7 – 15 lat, z czego 30 osób to wychowankowie świetlic środowiskowych „Stokrotka” i „Koniczynka” z Sokółki. Wypoczynek nad polskim morzem zorganizowała Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wielkie malowanie przedszkola

malowanie_przedszkola

W sobotę 20 lipca przed budynkiem Przedszkola nr 3 na ul. Kresowej  w Sokółce spotkali się wychowankowie, ich rodzice i personel placówki. Był też Zastępca Burmistrza Krzysztof Szczebiot. Wszyscy chcieli wziąć udział w ogólnopolskiej akcji „Let`s colour” zorganizowanej przez firmę Dulux.
– Przyszliśmy tutaj, żeby pomalować zewnętrzne ściany przedszkola – wyjaśnili uczestnicy akcji.

Dzień wcześniej, na przedszkolnej elewacji zaznaczono kontury rysunku. Zadanie osób, który w sobotę przyszły na ul. Kresową, polegało pomalowaniu gotowego projektu.

ZOBACZ WIĘCEJ

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

konsultacje

Na podstawie Uchwały Nr LIV/429/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 11 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, Burmistrz Sokółki zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Zobacz więcej w BIP >>>

 

Weź udział w konkursie plastycznym

konkurs_plastyczny_ob

Centrum Inicjatyw Lokalnych, Klasztor Ojców Paulinów w Leśniowie oraz Tygodnik Katolicki „Niedziela” zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pn. „Twoja ulubiona opowieść biblijna”. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski.

Za najlepsze rysunki przewidziano atrakcyjne nagrody, m.in. tablety, odtwarzacze mp3 i koszyki ze słodyczami leśniowskimi. Ponadto zwycięskie prace znajdą się w specjalnie przygotowanym kalendarzu na rok 2014.

ZOBACZ WIĘCEJ

Rozstrzelano ich 70 lat temu

O świcie zabito kobiety i dzieci. Tego samego dnia identyczny los spotkał mężczyzn. Ta tragedia rozegrała się 15 lipca 1943 roku w buchwałowskim lesie. 70 lat później – w poniedziałek 15 lipca 2013 roku – w Sokółce obchodzono rocznicę dokonanej przez Niemców zbrodni.

rozstrzelani_6

Rocznicowe uroczystości zorganizowali: Klub Historyczny im. kpt. Franciszka Potyrały „Oracza” z siedzibą w Sokółce oraz Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej.

O godz. 18 w kościele kolegiackim pw. św. Antoniego Padewskiego została odprawiona msza w intencji ofiar zbrodni sprzed 70 lat, w której zginęło 21 osób. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przeszli pod grób kpt. Józefa Kłopotowskiego i jego rodziny (żony Zofii – 37 lat, synów: Tadeusza Józefa – 15 lat i Rolanda Stanisława – 4 lata), którzy byli w grupie rozstrzelanej przez Niemców.

ZOBACZ WIĘCEJ

Policyjni dzielnicowi

policja

Dzielnicowy zajmuje się w opieką nad notowanymi na Policji i poszkodowanymi przez nich na terenie swojego rejonu, który może obejmować wieś, gminę, osiedle lub całą dzielnicę miasta. Współpracuje z lokalnymi jednostkami samorządowymi, zwłaszcza radami dzielnic i osiedli i placówkami oświatowymi. Do zadań dzielnicowego należą takie obowiązki jak np. walka z przemocą domową, osiedlowym chuligaństwem i dbanie o przestrzeganie porządku na osiedlach (np. ciszy nocnej) oraz udzielnie informacji prawnych.

Do zadań policyjnego dzielnicowego należy między innymi:

  • prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego;
  • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;
  • realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;
  • kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

Przedstawiamy dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Sokółce

Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP Sokółka:

asp. Grzegorz Poczobutt Odlanicki
Bezpośredni kontakt telefoniczny- 85 7110202

Dzielnicowi KPP Sokółka:

sierż. Paweł Supronik
Bezpośredni kontakt telefoniczny- 85 7110240
Obsługiwany rejon służbowy:
1-go Maja (od ul. Bohaterów Monte Cassino do Pl. Kościuszki), Adama Mickiewicza,  Bohaterów Monte Cassino, Gen. Walerego Wróblewskiego(od A.Mickiewicza do ul. Piłsudskiego), Gen. Władysława Sikorskiego(od A.Mickiewicza do ul. Piłsudskiego), Hugona Kołłątaja, Jana Matejki, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Kasztanowa, Kolejowa, Kpt. Józefa Kłopotowskiego, Ks. Piotra Ściegiennego(od A.Mickiewicza do ul. Piłsudskiego), Marsz. Józefa Piłsudskiego(strona parzysta), Mikołaja Kopernika, Os. Centrum, Pocztowa, Polna(od A.Mickiewicza do ul. Piłsudskiego),  Wincentego Witosa (od ul. Piłsudskiego do Mariańskiej), Wojska Polskiego, 11-go Listopada (strona parzysta).

sierż. szt. Robert Zajkowski
Bezpośredni kontakt telefoniczny – 85 7110240
Obsługiwany rejon służbowy:
1-go Maja (od Pl.Kościuszki do ul.Białostockiej ), 3-go Maja, Akacjowa, Armii Krajowej, Białostocka,  Dolna, Dr Antoniego i Janiny Docha, Drzewna, Elizy Orzeszkowej, Gen. J. H. Dąbrowskiego, Gen. Walerego Wróblewskiego(od ul.Piłsudskiego do ul.Dąbrowskiego), Gen. Władysława Sikorskiego(od ul.Piłsudskiego do ul.Targowej), Górna, Icchoka Malmeda, Janka Krasickiego, Janusza Korczaka, Joachima Lelewela, Jodłowa, Klonowa, Króla Zygmunta Starego, Królowej Bony, Krótka, Krucza, Ks. Piotra Ściegiennego(od ul.Piłsudskiego do ul.Dąbrowskiego), Kwiatowa, Leśna, Letnia, Lipowa, Ludwika Zamenhofa, Marii Konopnickiej, Marii Skłodowskiej-Curie, Marszałka Józefa Piłsudskiego(strona nieparzysta), Miejska, Mikołaja Reja, Mjr H. Dobrzańskiego Hubala, Modrzewiowa, Norberta Barlickiego, Ogrodowa, Piaskowa, Pl. Jana Kilińskiego, Pl. Kościuszki, Pl. Szkolny, Polna (od ul.Piłsudskiego do ul.Dąbrowskiego), Północna, Ptasia, Romualda Traugutta, Roski Małe, Sienna, Sosnowa, Sportowa, Stanisława Wyspiańskiego, Stanisława Mikołajczyka, Stefana Batorego, Szkolna, Szpitalna, Świerkowa, Targowa, Turystyczna, Warszawska, Wasilkowski, Wąska, Wincentego Witosa (od ul.Piłsudskiego do ul.Targowej), Wiosenna,Wiśniowa, Zabrodzie, Żytnia.

sierż. szt. Jarosław Szoka
Bezpośredni kontakt telefoniczny – 85 7110240
Obsługiwany rejon służbowy:
11-go Listopada-strona nieparzysta, Adama Asnyka, Adolfa Sawickiego, Bartosza Głowackiego, Baczyńskiego, Bolesława Prusa, C.K. Norwida, Cicha, Ciepła, Dywizjonu 303, Emilii Plater, Fabryczna, Gen. Franciszka Kleeberga, Gen. Józefa Hallera, Gen. Pawłowskiego, Gęsia, Grodzieńska, Jana Pawła II, Juliana Tuwima, Juliusza Słowackiego, Kazimierza Lewickiego,  Lniana, Kol. Buchwałowo, Krecia, Kresowa,Kryńska, Lotników Lewoniewskich, Łąkowa, Majowa, Mała, Mariańska, Nadrzeczna, Nałkowskiej, Nowa, Os. Buchwałowo, Os. Zielone, Poprzeczna, Przemysłowa, Reymonta, Sienkiewicza, Słoneczna, Spokojna, St. Skarżyńskiego, Stawowa, Stefana Żeromskiego, Torowa, Wesoła, Wierzbowa, Władysława Broniewskiego, Wodna, Wschodnia, Wspólna, Zimowa, Żwirki i Wigury.

st. sierż. Marek Kiszło
Bezpośredni kontakt telefoniczny – 85 7110265
Obsługiwany rejon służbowy:
Bilwinki, Bobrowniki, Bohoniki, Drahle, Dworzysk, Igyły, Janowszczyzna, Jelenia Góra, Kamionka Nowa, Kamionka Stara, Kundzin, Kurowszczyzna, Lipina, Lipowa Góra, Malawicze Dolne, Malawicze Górne, Maślanka, Moczalnia Nowa, Nomiki, Orłowicze, Pawełki, Planteczka, Podjanowszczyzna, Pogibło, Poniatowicze, Puciłki, Słojniki, Stodolne, Szyszki, Wierzchłowce od nr. 9, Wojnachy, Wysokie Laski, Zaśpicie, Zawistowszczyzna.

asp. Krzysztof Łapicz
Bezpośredni kontakt telefoniczny – 85 7110265
Obsługiwany rejon służbowy:
Bachmatówka, Bogusze, Dąbrówki, Gieniusze, Gilbowszczyzna, Gliniszcze Małe, Gliniszcze Wielkie, Gnidzin, Hało, Jałówka, Kantorówka, Karcze, Kraśniany, Kundzicze, Kuryły, Lebiedzin, Mićkowa Hać, Miejskie Nowiny, Moczalnia Stara, Pawłowszczyna, Plebanowce, Podkamionka, Podkantorówka, Polanki, Rozedranka Nowa, Rozedranka Stara, Sierbowce, Smolanka, Sokolany, Stary Szor, Straż, Szyndziel, Tartak, Wierzchjedlina, Wierzchłowce do nr. 8, Wilcza Jama, Woroniany, Wroczyńszczyzna, Zadworzany, Zamczysk, Zaścianki, Żuki.

W niniejszym wpisie wykorzystano treści z Wikipedia.org

Nowa sala czeka na uczniów

W poniedziałek 1 lipca nastąpił końcowy odbiór nowoczesnej Sali sportowej przy Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce. To właśnie tutaj 2 września 2013 roku odbędzie się Wojewódzka inauguracja roku szkolnego.

hala_zsi_016

– Inwestycja została wykonana w terminie. Podczas przeprowadzenia odbioru nie stwierdzono żadnych usterek – poinformował Grzegorz Kucharewicz z Urzędu Miejskiego w Sokółce.

Budowa nowoczesnego obiektu kosztowała 3 mln 681 tys. 303 zł, z czego 1 mln 200 tys. zł to dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, a 420 tys. zł to dofinansowanie ze środków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pozostała kwota pochodzi z gminnego budżetu.

ZOBACZ WIĘCEJ

Bezpłatne porady prawne

porady_prawne_foto

W dniach 9 i 23 lipca 2013 r. w godzinach 16.30 – 19.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Wojska Polskiego 7, będzie można zasięgnąć bezpłatnych porad prawnych.

Zainteresowanych zapraszamy.

Termin opłaty za odpady komunalne

smieci_1

W związku z uchwałą nr 40/278/13 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sokółka ustalono, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić bez wezwania w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Opłatę należy wpłacać na konto bankowe Urzędu lub w kasie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1. Kasa czynna jest w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8:00–14:30, wtorek: 8:00–15:00. By ominąć kolejkę do kasy w urzędzie, zachęcamy do dokonywania wpłat przelewem lub w Banku BGŻ (Sokółka, Pl. Kościuszki 6), gdzie wpłaty realizowane są BEZ PROWIZJI.

Skip to content