Trzy ulice, jeden remont

Do 30 września br. mają zakończyć się prace prowadzone obecnie na ul. Warszawskiej, 1 Maja i Kolejowej w Sokółce. Zadanie zostało dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa.

Pełna nazwa inwestycji brzmi: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności komunikacyjnej na terenie miasta Sokółka poprzez przebudowę ul. Kojowej i remont ulic Warszawskiej i 1 Maja o dł. 1705 mb”. Prace realizowane są w ramach Programu Wieloletniego ph. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania wyniosła 1 mln 221 tys. 626 zł. Środki własne to 1 mln 226 tys. 170 zł.

W ramach inwestycji zostaną wykonane nowe chodniki oraz nawierzchnia asfaltowa. Prace prowadzi firma STRABAG.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content