Konkurs „Profilaktyka z Bakcylem”

Majsterkujesz? Piszesz wiersze? A może jeździsz na ostrym kole? Spędzasz wolny czas tak ciekawie, że nie masz głowy do używek? Jeśli pasjonuje Cię coś, czym chciałbyś się podzielić, weź udział w Konkursie „Profilaktyka z Bakcylem”!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku zaprasza młodych ludzi w wieku 14-18 lat do wzięcia udziału w Konkursie, którego celem jest propagowanie pozytywnych zachowań, postaw oraz zainteresowań i talentów dzieci i młodzieży z województwa podlaskiego, stanowiących alternatywny – wolny od używek – sposób spędzania wolnego czasu.

Konkurs polega na zaprezentowaniu siebie i swojej pasji w dowolnej, oryginalnej i atrakcyjnej formie – film, zdjęcie, rysunek, esej itp.

Każda osoba, która chce wziąć udział w Konkursie, powinna do dnia 30 września 2013 roku dostarczyć/przesłać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku:

  • Formularz zgłoszeniowy.
  • Pracę konkursową (w jednym z rozszerzeń plików komputerowych: .jpg, .doc, .pdf, .mov, .avi, .pps, .mp3) na płycie CD lub DVD wraz z krótką informacją o uczestniku.

Powyższy materiał konkursowy można dostarczyć osobiście do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku (II p., pok. 123), lub przesłać pocztą (z dopiskiem Konkurs „Profilaktyka z Bakcylem”) na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe zasady Konkursu zostały ujęte w Regulaminie. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie ROPS w Białymstoku lub telefonicznie: 85 744 71 71. Szczegółowych informacji udziela starszy inspektor Anna Golubiewska.

DO POBRANIA:

Regulamin konkursu”Profilaktyka z Bakcylem”
Załącznik do Regulaminu

Skip to content