Rekrutacja konsultantów

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych i Sieć SPLOT w związku ze wspólną realizacją projektu „JAKOŚĆ, KTÓRA STAJE SIĘ NORMĄ”rozpoczynają rekrutację konsultantów narzędzia Zarządzania Rozwojem Organizacji z obszaru województwa podlaskiego, wywodzących się z organizacji pozarządowych.

Celem projektu jest podniesienie jakości działania organizacji pozarządowych oraz wzmocnienie świadomości całego sektora pozarządowego. Narzędzie Zarządzania Rozwojem Organizacji zostało opracowane w celu ułatwienia procesu samooceny i audytu wewnętrznego (dostępne na stronie www.ewaluacja.org.pl), aby organizacja sama lub przy pomocy konsultanta/konsultantki mogła ocenić możliwie kompleksowo swój sposób funkcjonowania. Pomaga ono określić mocne strony organizacji i wyznacza priorytetowe obszary do zmiany.

Do udziału w projekcie zapraszane są w szczególności osoby, które:

  • pracują bądź działają w środowisku pozarządowym co najmniej 3 lata,
  • mają wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania organizacją,
  • mają doświadczenie w pracy z grupą,
  • posiadają rekomendacje (przynajmniej) 3 organizacji,
  • mają doświadczenie w realizacji projektów,
  • mają doświadczenie we współpracy międzysektorowej.

DO POBRANIA: Informacja dotycząca rekrutacji >>> [.pdf]

(EJ)


Zobacz również

Skip to content