Przedłużono termin zgłaszania wniosków na stypendia dla uczniów

Zarząd Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza, że zostaje przedłużony do dnia 12 września 2012 r., do godz. 16.00, termin zgłaszania wniosków programach stypendialnych:

– „PRYMUS” – dla uczniów od II klasy gimnazjum oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych

– „SOKÓŁ” The Pucilowski Foundation – dla uczniów ostatniej klasy szkół ponadgimnazjalnych i studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich lat studiów.

Szczegóły oraz wnioski do pobrania na stronie www.sfl.org.pl lub pod nr tel. 85 711-57-00.

(SFL)

Skip to content