Na terenie gminy Sokółka funkcjonuje 20 Kół Gospodyń Wiejskich

Na terenie gminy Sokółka funkcjonuje 20 Kół Gospodyń Wiejskich

Koła Gospodyń Wiejskich to organizacje, które skupiają mieszkańców wsi i prowadzą wiele różnorodnych działań na rzecz lokalnej społeczności. KGW najczęściej kojarzą się reprezentowaniem swojej miejscowości lub gminy na wydarzeniach typu festyny, czy konkursy. Ich główne zadanie polega na integrowaniu lokalnej społeczności. Widać to szczególnie podczas … ZOBACZ WIĘCEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce

Marcowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: Konsultacje psychologiczne: 7, 21 marca 2024 r. w godz. 15.00-17.00 Konsultacje pedagogiczne: 6, 20 marca 2024 r. w godz. … ZOBACZ WIĘCEJ

Bariery architektoniczne

Gmina Sokółka zaprasza osoby z niepełnosprawnościami, przewlekle chore i osoby starsze, zamieszkujące gminę Sokółka do złożenia wstępnych ankiet określających potrzeby likwidacji barier architektonicznych w ich miejscu zamieszkania. Gmina Sokółka zamierza złożyć wniosek w konkursie grantowym ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach Programu Fundusze … ZOBACZ WIĘCEJ

Piłki dla klubów

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz z Zastępcą Adamem Juchnikiem uczestniczyli w przekazaniu piłek, które zakupił Podlaski Związek Piłki Nożnej dla lokalnych klubów. Spotkanie odbyło się w czwartek 29 lutego 2024 roku w sokólskim magistracie. Przedstawiciele klubów mieli okazję porozmawiać z Prezesem Podlaskiego Związku Piłki Nożnej … ZOBACZ WIĘCEJ

Znowu gramy w PIKtoGRAmy!

Znowu gramy w PIKtoGRAmy! Gminne eliminacje Przeglądu Amatorskiej Twórczości

Sokólski Ośrodek Kultury zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) oraz uczniów szkół podstawowych do udziału w cyklicznym Przeglądzie Amatorskiej Twórczości „PIKtoGRAmy 2024″. Przegląd będzie realizowany w dwóch obszarach – recytatorskim (Mistrzowie Recytacji) i wokalnym (Mistrzowie Piosenki). Utwory prezentowane w konkursie Mistrzowie Recytacji / Piosenki … ZOBACZ WIĘCEJ

Certyfikaty na zakończenie kursu szachowego

Certyfikaty na zakończenie kursu gry w szachy

Trwał 72 godziny. Uczestniczyło w nim 10 nauczycielek z gminy Sokółka. Mowa o kursie gry w szachy, który został zorganizowany przez Akademię Sportów Umysłowych Sokółka przy wsparciu Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej. – Jesteście pionierkami gry w szachy w naszej gminie, które teraz będą uczyły tej … ZOBACZ WIĘCEJ

Wernisaż wystawy fotografii pani Katarzyny Onoszko

Nigdy nie jest za późno na realizację swoich pasji

Od początku lutego w Bibliotece Publicznej im. Wisławy Szymborskiej w Sokółce można oglądać fotografie pani Katarzyny Onoszko. W czwartek, 22 lutego 2024 r. odbył się wernisaż prac artystki, w którym udział wzięła kryńska społeczność. Bibliotekę odwiedzili przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich „Krynkowianie” oraz Koło Seniorów w … ZOBACZ WIĘCEJ

WCZEŚNIEJSZE INFORMACJE

Pająki Wielkanocne w sokólskim muzeum

23/03/2021

W piątek, 19 marca 2021 r. w Muzeum Ziemi Sokólskiej Sokólskiego Ośrodka Kultury odbyły się bezpłatne warsztaty z wykonywania PAJĄKÓW – słomianych konstrukcji będących niegdyś dekoracją izb wiejskich. Uczestniczki zajęć poznały podstawowe formy pająków i rodzaje materiałów z jakich się je wykonuje. Dowiedziały się jak pozyskiwać słomę i ją odpowiednio…

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Sokółce [na żywo]

23/03/2021

23 marca 2021 r. (wtorek) o godzinie 15:00, odbędzie się XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Sokółce, w trybie zdalnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zapraszamy na transmisję na żywo od godziny 15:00. https://youtu.be/GHeKfWLvy0o Materiały dotyczące sesji dostępne są pod adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/124849

Sprzęt dla policji

22/03/2021

W marcu 2021 roku Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk przekazał dla Komendy Powiatowej Policji w Sokółce sprzęt, który przyczyni się do poprawy skuteczności działań funkcjonariuszy w zakresie eliminowania z ruchu kierowców, znajdujących się pod wpływem narkotyków. Z prośbą o pomoc w zakupie takiego sprzętu zwrócił się do Burmistrza Sokółki Ewy…

Choć jeszcze mali, a już wielkie serca mają…

22/03/2021

W Przedszkolu nr 3 w Sokółce od kilku lat działa klub wolontariusza „Pomocna dłoń”. Akcje charytatywne przeprowadzane w naszej placówce są bardzo istotne, bowiem uczą dzieci wrażliwości na potrzeby innych, rozwijają uczucie empatii i kształtują pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących.

ZOBACZ WIĘCEJ

Obiekty sportowe OSiR będą zamknięte

19/03/2021

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia dot. nowych restrykcji związanych z epidemią COVID-19 obiekty sportowe OSiR w Sokółce w okresie 20.03-09.04.2021 r. będą zamknięte. Z boisk i krytej pływalni będą mogli korzystać wyłącznie sportowcy zawodowi i członkowie kadry narodowej. Przedstawiciele klubów…

Zwołanie XXXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

19/03/2021

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r. póz. 713) i § 15 ust. 2 Statutu Gminy Sokółka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 21, poz.538; z 2004 r. Nr 14, poz.292. Nr 188, póz.…

WIĘCEJ INFORMACJI …
Skip to content