Dobre wyniki zawodników UKS „OMEGA”

Zawodnicy UKS „OMEGA” Sokółka w dniu 16 listopada 2012 r. brali udział w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wytrzymałości i Wszechstronności Stylowej, zawodach o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk.

Zawodnicy z rocznika 2001 rywalizowali na dystansach 200 m stylem zmiennym i 400 m stylem dowolnym, a pływacy urodzeni w 2000 roku na 200 m stylem zmiennym i 800 m stylem dowolnym. Zawodnicy z innych roczników mogli rywalizować w stylu motylkowym, grzbietowym, klasycznym i dowolnym na dystansie 50 metrów.
W zawodach brali udział pływacy z Giżycka, Gołdapi, Suwałk, Białegostoku, Augustowa i Sokółki. W trakcie zawodów nasi pływacy mogli podziwiać starty Daniela Rzadkowskiego wielokrotnego medalisty Mistrzostw Polski, a także  brązowego medalisty Mistrzostw Europy Juniorów 2012 w Antwerpii.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na szkolenie nt. ewaluacji wewnętrznej w organizacji

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza na szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i pracowników jednostek samorządu terytorialnego z woj. podlaskiego nt. „Ewaluacja wewnętrzna w organizacji”.

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i świadomości w zakresie ewaluacji wewnętrznej, jako kluczowego elementu zarządzania organizacją. Szkolenie odbędzie się 23 listopada (piątek) w godz. 11.00-18.00 Hotel 3Trio ul. Hurtowa 3, 15-399 Białystok.

ZOBACZ WIĘCEJ

Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje nowy projekt

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce przystąpiło do realizacji projektu dofinansowywanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej „UTW – czas i miejsce do nauki i aktywnego działania w jesieni życia”.

Projekt ma na celu edukację, uaktywnienie i integrację środowiska ludzi starszych, emerytów i rencistów w tym w szczególności seniorów należących do Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce w oparciu ich aktywną działalność w sekcjach .

Projekt zakłada aktywne uczestnictwo osób starszych w zajęciach, wykładach, warsztatach, kursach, w odbiorze dóbr kulturalnych – wyjazdy do teatru, opery i filharmonii oraz na wystawy. Realizacja projektu to działania na rzecz rozwijania wśród osób starszych, nierzadko samotnych, potrzeby dalszego pogłębiania wiedzy oraz różnorodnych form aktywności i spędzenia wolnego czasu w grupie w zależności od kondycji zdrowotnej, umiejętności i zainteresowań.

DO POBRANIA: Pełna treść informacji [.pdf]

(UTW)

Termomodernizacji ciąg dalszy

Zakończyła się wymiana centralnego ogrzewania w dwóch placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest sokólska gmina. Ta inwestycja to część prac przewidzianych w ramach projektu „Termomodernizacja budynków szkolnych w Sokółce: Zespołu Szkół Ogólnokształcących na Osiedlu Zielonym 2, Zespołu Szkół Integracyjnych przy ul. Szkolnej 2 oraz Gimnazjum nr 1 przy ul. Mickiewicza 2A”.

Zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania w Gimnazjum nr 1 oraz Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce.

ZOBACZ WIĘCEJ

Budżet obywatelski

Zapraszamy do składania propozycji w Budżecie Obywatelskim w Województwie Podlaskim

Od 16 listopada 2012 r. mieszkańcy województwa mogą składać swoje propozycje do budżetu dotyczące inicjatyw o charakterze kulturalnym, sportowym, turystycznym i naukowym. Pojedynczy projekt nie może przekroczyć kwoty 50 tys zł.

W tym celu trzeba wypełnić formularz i złożyć w sekretariacie Biura Sejmiku Województwa Podlaskiego z dopiskiem Przewodniczący Komisji Skarbu i Finansów lub wysłać w wersji elektronicznej na adres: budzet@wrotapodlasia.pl Propozycję mieszkańców zweryfikują w styczniu 2013 r. departamenty merytoryczne Urzędu, a następnie Komisja Skarbu i Finansów Sejmiku Województwa Podlaskiego.
W lutym 2013r. odbędzie się głosowanie społeczeństwa nad propozycjami budżetu obywatelskiego.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej: www.wrotapodlasia.pl

(ES)

Zaproszenie na mistrzostwa w tenisie stołowym

W dniach 24 i 25 listopada 2012 r. w hali sportowej  Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce ul. Grodzieńska 43 (wjazd od ul. Mickiewicza) odbędą się Otwarte Mistrzostwa Powiatu Sokólskiego w tenisie stołowym o puchar Starosty Sokólskiego.

Zawody przeprowadzone będą oddzielnie dla dziewcząt i chłopców w niżej wymienionych kategoriach:
I kategoria – uczniowie szkół podstawowych – dnia 24.11.2012 r. (sobota) godz. 9:00
II kategoria – uczniowie szkół gimnazjalnych – dnia 24.11.2012 r. (sobota) godz. 12:00
III kategoria – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – dnia 24.11.2012 r. (sobota) godz. 15:00
IV kategoria – open oddzielna dla kobiet i mężczyzn – dnia 25.11.2012 r. (niedziela) godz. 10:00
V kategoria – open deble – dnia 25.11.2012 r. po zakończeniu kategorii indywidualnych.

Zapisy bezpośrednio przed rozpoczęciem poszczególnych kategorii. Serdecznie zapraszamy.

DO POBRANIA: Regulamin zawodów [.pdf]

(AK)

Zwołanie XXXVI Sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 22 listopada 2012 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1 (Kawiarnia Lira).

Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad oraz załącznikami.

ZOBACZ W BIP >>>

Centrum Sokółki w nowej wersji

– To najładniejsza ulica w naszym mieście – nie mają wątpliwości mieszkańcy Sokółki. Chodzi o wyremontowaną w ostatnim czasie uliczkę, która sąsiaduje z kinem „Sokół”. Również budynek kina poddano gruntownej modernizacji, a niebawem czekają go jeszcze większe zmiany.

Licząca 138 metrów uliczka przy kinie „Sokół” to część zlokalizowanego w centrum miasta Placu Kościuszki. Ekipy remontowe pojawiły się tu w marcu 2012 roku. W planie było wykonanie nowych chodników, parkingu i jezdni. Wszystkie prace prowadzono pod nadzorem konserwatora zabytków. Remont kosztował 693.803 zł. Ulica o długości 138 metrów i szerokości 15 metrów została wyłożona kostką kamienną oraz płytami kamiennymi. Wykonawcą robót była firma AS – BUD Przedsiębiorstwo Drogowe Andrzej Sarosiek z Białegostoku. Odbiór inwestycji nastąpił 8 października 2012 roku.

ZOBACZ WIĘCEJ

Podaruj dzieciom uśmiech

Od dnia 19 listopada 2012 roku do 19 stycznia 2013 roku trwa akcja „O uśmiech i radość dziecka” prowadzona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Sokółce. W ramach akcji zbierane są dary rzeczowe takie jak: słodycze, zabawki, artykuły szkolne, odzież, obuwie oraz środki finansowe na paczki świąteczne dla dzieci z najuboższych rodzin.

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Sokółce gorąco apeluje do mieszkańców gminy i powiatu, instytucji i firm o ofiarność i pomoc w ufundowaniu dzieciom paczek. Wszelkie dary rzeczowe przyjmuje biuro PKPS  w Sokółce, przy ul. Piłsudskiego 8, pokój 83 w budynku Starostwa Powiatowego.

Pieniądze można wpłacać na konto PKPS: PKO BP S.A o/Sokółka 87102013320000100201907492

Każdy może podarować ubogim dzieciom choć trochę radości na święta Bożego Narodzenia. Przekazane dary można odliczyć od rocznego dochodu przed opodatkowaniem. Wszystkim, którzy włączą się do akcji Polski Komitet Pomocy Społecznej w Sokółce serdecznie dziękuje!

(ZG)

Założyli bloga, czekała na nich nagroda

3 tysiące złotych przeznaczył Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej na profilaktykę antynikotynową, realizowaną przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Sokółce. Pieniądze pochodziły z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

– Środki, jakie otrzymaliśmy od Pana Burmistrza, pozwoliły nam zorganizować cztery konkursy, których adresatami byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu sokólskiego. Dwa konkursy odbyły się w roku szkolnym 2011/2012, a kolejne dwa zostały rozstrzygnięte na początku listopada – poinformowała Barbara Grynczel z Działu Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sokółce.

ZOBACZ WIĘCEJ

Spotkanie z Wiktorem Sazonau

Biblioteka Publiczna w Sokółce oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Białoruś zaprasza na spotkanie literackie z WIKTOREM SAZONAU – dziennikarzem, pisarzem, działaczem społecznym. Początek spotkania o godz. 17.00 w dniu 21 listopada (środa), w czytelni biblioteki, Os. Centrum 21.

Urodził się 18 października 1963 w Holszanach koło Oszmiany, na Grodzieńszczyźnie (dawniej Kraj Wileński). Ukończył wydział historyczny Uniwersytetu imienia Janki Kupały w Grodnie. W latach 1993-1998 przedsiębiorca. Jego biznes został skonfiskowany przez administrację Aleksandra Łukaszenki za związki z opozycją demokratyczną. Obecnie dziennikarz, pisarz, działacz społeczny związany m.in. z Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiasna”. Pracuje dla białostockiego tygodnika „Niwa” (miejsce pierwszej publikacji niniejszego tomu w języku białoruskim) oraz Białoruskiego Radia Racja. Członek Związku Pisarzy Białoruskich.

ZOBACZ WIĘCEJ

Polska niepodległość ma 94 lata

Nie ma Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej na jej mapie – wielokrotnie powtarzał Marszałek Józef Piłsudski. W niedzielę 11 listopada sokółczanie uczcili 94. rocznicę odzyskania niepodległości.

11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli, Polska ponownie pojawiła się na mapie Starego Kontynentu. Państwo nie było jeszcze w pełni zjednoczone, nie miało ustalonych granic. Jego obszar obejmował blisko 140 tysięcy kilometrów kwadratowych, na których mieszkało 14,5 mln osób.

Dokładnie 94 lata temu Rada Regencyjna utworzona przez dwóch byłych zaborców Polski – Austrię i Niemcy, przekazała naczelne dowództwo wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu, który dzień wcześniej wrócił z więzienia w Magdeburgu. Po pertraktacjach Piłsudskiego z Centralną Radą Żołnierską, wojska niemieckie zaczęły się wycofywać z Królestwa Polskiego. 16 listopada 1918 roku przyszły Marszałek (odebrał buławę marszałkowską 14 listopada 1920 roku – przyp. red.) w depeszy do państw Ententy, ogłosił powstanie niepodległego państwa polskiego, obejmującego wszystkie wyzwolone ziemie polskie. W jednym ze swoich przemówień, Józef Piłsudski stwierdził: „Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi. Ale niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym”.

ZOBACZ WIĘCEJ

Sonda dotycząca naliczania opłat za odpady

1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa dotycząca utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2011r. Nr 152, poz. 897).

Nowy system zacznie funkcjonować najpóźniej 1 lipca 2013 roku. Wówczas wejdą w życie uchwały rad gmin, a gminy zaczną pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewnią świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Gmina będzie zarządzać odpadami komunalnymi, a mieszkańcy będą ponosić opłatę na rzecz gminy za gospodarowanie odpadami. Rada gminy jest zobligowana przepisami prawa do wyboru jednej z metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalić stawkę takiej opłaty.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie do udziału w konkursie fotograficznym

Trwa konkurs fotograficzny skierowany do młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimanzjalnym z terenu województwa podlaskiego pt.: „EFS wrażliwy na niepełnosprawnych”.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim przypomina, iż trwa konkurs fotograficzny skierowany do młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimanzjalnym z terenu województwa podlaskiego pt.: „EFS wrażliwy na niepełnosprawnych”.  ZOBACZ WIĘCEJ

Bezpłatny kurs spawania

Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego w Białymstoku zaprasza na bezpłatny kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135) + rysunek techniczny, skierowany do osób w wieku +50.

Kurs realizowany jest w ramach projektu „ZAWODOWCY +50” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje udzielane są w:

Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego
Ul. Ludwika Waryńskiego 26, III piętro lok.2
15-461 Białystok
Tel. 85 83 12 270, 604 721 411
www.zawodowcy50.org.pl

(JS)

Świerkowa i Krasickiego już po remoncie

Nowy asfalt i obustronne chodniki pojawiły się na ul. Świerkowej i Krasickiego w Sokółce. Wykonawcą inwestycji była firma STRABAG Sp. z o.o. Oddział Białystok Grupa Augustów.

Roboty trwały od sierpnia do października. Prace wykonane przy ul. Świerkowej kosztowały 65.143 zł. Z kolei za remont ul. Krasickiego Gmina Sokółka zapłaciła 194.181 zł. Długość zmodernizowanych odcinków wynosi odpowiednio: ul. Świerkowa – 80 mb, ul. Krasickiego – 171 mb.

(UM)

Skip to content