Konferencja inaugurująca projekt „Szlakiem Tyzenhauza”

Baner

2 października 2019 r. w kinie „Sokół” w Sokółce odbyła się transgraniczna konferencja inaugurująca projekt pn. „Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodna” dofinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Celu tematycznego (CT) – Dziedzictwo. Information in English

Konferencja

Zaproszonych gości i uczestników konferencji powitał kierownik projektu Paweł Lange-Kuczyński. W konferencji uczestniczyli miedzy innymi: Kazimierz Mieczysław Baszko – Przewodniczący Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej, poseł na Sejm RP oraz Wiesława Burnos – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

Z Grodzieńskiego Obwodu (BY) przyjechało łącznie 25 osób. Partnerów projektu z Republiki Białorusi reprezentowali między innymi: Andrzej Żuk – Pierwszy Zastępca Mera Grodna, Borys Fiodorow – Przewodniczący Rady Miejskiej Miasta Grodno, Eugeniusz Arod – Naczelnik Departamentu Sportu i Turystyki Komitetu Wykonawczego Miasta Grodno (Partner 1), Siergiej Koleda i Danuta Polubenskaya – Koordynatorzy projektu po stronie białoruskiej (Partner 2).

W konferencji uczestniczyli także znamienici goście i prelegenci, wśród których nie zabrakło przedstawicieli nauki, organizacji pozarządowych i turystycznych, jak i przedsiębiorców funkcjonujących w sektorze turystycznym.

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska przedstawiła zebranym genezę i okoliczności w jakich doszło do powstania projektu. Okazało się, że Sokółka i Grodno zmagają się z podobnymi problemami między innymi z brakiem pieniędzy na remont historycznych budynków wpisanych do rejestru zabytków pamiętających czasy Antoniego Tyzenhauza – zarządcy ekonomii królewskich w Wielkim Księstwie Litewskim, twórcy między innymi układu przestrzennego Sokółki i Grodna. Szczęśliwie się złożyło, że 11 października 2016 roku został ogłoszony pierwszy nabór wniosków w ramach współpracy transgranicznej w ramach Programu Polska-Białoruś- Ukraina 2014-2020, dzięki czemu partnerzy z 3 krajów mogli ubiegać się o dotacje z funduszy Unii Europejskich na realizację wspólnych, transgranicznych projektów promujących kulturę lokalną oraz zachowanie i ochronę dziedzictwa historycznego i kulturowego.

Na początku konferencji inaugurującej projekt „Szlakiem Tyzenhauza …” przedstawiciele świata nauki przybliżyli gościom postać Antoniego Tyzenhauza. Została zaprezentowana wirtualna podróż w oparciu o słowa – symbole (klucze) ze wschodu Zachodu – z Sokółki i bliższych okolic na zachód Wschodu – do Grodna i dalszych miejscowości, w którą zabrał uczestników konferencji dr Józef Ziemczonok, wieloletni pracownik Uniwersytetu Warszawskiego oraz Dyrektor Instytutu Badań Wschodnich PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie.

Natomiast Siergiej Donskich – docent Wydziału Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu im. Janki Kupały w swojej prezentacji pokazał w jaki sposób wykorzystać postać historyczną do promocji miasta, gminy, projektu.

Podczas konferencji Paweł Lange-Kuczyński, kierownik projektu, przedstawił prezentację opisującą główne założenia i działania projektowe oraz planowany przebieg trasy pieszo-rowerowej „Szlakiem Tyzenhauza” Sokółka-Grodno. Kierownik projektu w swoim wystąpieniu podkreślił, że konieczna jest współpraca 3 sektorów publicznego, prywatnego oraz obywatelskiego w celu rozwoju unikalnego produktu turystycznego transgranicznego „Szlak Tyzenhauza” na linii Sokółka-Grodno.

Podczas prezentacji przybyli gości dowiedzieli się, że oprócz renowacji kamienicy „Tyzenhauza” w Sokółce jak i w Grodnie istnieje możliwość bezpłatnego udziału w następujących wydarzeniach:
– rajdy rowerowe na trasie Sokółka-Grodno, Grodno-Sokółka, jak i po Sokólszczyźnie i Grodzieńszczyźnie
– warsztaty rękodzielnictwa, skierowane do młodzieży i osób uczących się,
– warsztaty malarskie, skierowane do artystów, w tym osób uczących się na kierunkach plastyczno-artystycznych,
– spektakle teatralne w 3 językach (PL+BY+ANG), skierowane do mieszkańców obszaru transgranicznego
– konferencja popularno-naukowa, skierowana do naukowców, dziennikarzy, młodzieży szkolnej, pracowników instytucji kultury, organizatorów turystyki, przedstawicieli organizacji pozarządowych
– warsztaty w dziedzinie turystyki, w których mogą wziąć udział przedstawiciele branży turystycznej, właściciele gospodarstw agroturystycznych, obiektów noclegowych i gastronomicznych, czy przewodnicy….

A na sam koniec będzie można odpocząć chwilę na „ławce Tyznehauza” czy skorzystać z oferty kulturalno-społecznej w wyremontowanych kamienicach.

W trakcie konferencji zostały poruszone istotne kwestie związane z rozwojem turystyki w transgranicznym obszarze Polski i Białorusi, w tym również problemy i ograniczenia wpływające na jej rozwój. O aspektach praktycznych i perspektywach na przyszłość opowiedział Eugeniusz Ławreniuk od 28 lat związany z branżą turystyczną i organizacją turystyki na terenie Polski i Białorusi.

Na zakończenie konferencji odbyła się dyskusja panelowa pt. „Dziedzictwo kulturowe + współpraca transgraniczna + inicjatywy turystyczne = efektywny produkt turystyczny ?!?” w której uczestniczył między innymi Paweł Molenda, Project Manager ze Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020; Agnieszka Zyzało z Polskiej Izby Turystyki, a ze strony Białoruskiej Borys Fiodorow – Przewodniczący Rady Miejskiej Miasta Grodno wraz z Siergiejem Koledą jako przedstawicielem Partnera 2 ze strony Białoruskiej. W swoich wypowiedziach wszyscy stwierdzali, iż inicjatywy takie, jak inauguracyjny projekt, dają szansę na nawiązanie i rozwijanie współpracy transgranicznej, a świetnym tego nośnikiem jest właśnie turystyka.

W holu Kina „Sokół” na gości czekał poczęstunek, między innymi słodkie babeczki z napisem Sokółka i logo projektu oraz ścianka, na tle której można było zrobić pamiątkowe zdjęcia z „Królem i Królową jadącymi na tandemie Szlakiem Tyzenhauza z Sokółki do Grodna”.

Śmiało można powiedzieć, iż konferencja okazała się sukcesem, wzięło w niej udział ponad 200 osób ze środowisk naukowych, publicznych, prywatnych, jak i młodzież szkolna żywo zainteresowana wzięciem udział w projekcie. Do czego też i Państwa zachęcamy.  Wszystkim gościom dziękujemy za poświęcony czas, przybycie i uczestnictwo w ważnym dla Gminy Sokółka wydarzeniu. Do zobaczenia na „Szlaku Tyzenhauza” Sokółka-Grodno.

Information in English

Katarzyna Klimowicz-Kułak
Fot.: D. Biziuk

Skip to content