Artykuły w kategorii: Oświata

Sukces uczennicy w turnieju wiedzy pożarniczej

25 kwietnia 2023 r. w Tykocinie odbyły się eliminacje wojewódzkie XLV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Gminę Sokółka reprezentowała w I grupie wiekowej (szkoły podstawowe klasy I-IV) Laura Sawko – uczennica Szkoły Podstawowej w Boguszach, która zajęła III miejsce. Turniej przeprowadzany jest we … ZOBACZ WIĘCEJ

Przedszkolaki „Sprzątały dla Polski”

21 kwietnia 2023 roku Przedszkole nr 5 w Sokółce wzięło udział w finale ogólnopolskiego wydarzenia „Sprzątamy dla Polski”, pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. W akcji wzięły udział wszystkie przedszkolaki, nauczyciele oraz pracownicy przedszkola. Dzieci sprzątały porzucone śmieci na wyznaczonych przez koordynatora terenach … ZOBACZ WIĘCEJ

W Przedszkolu nr 5 obchodzono Dzień Autyzmu

Światowy Dzień Autyzmu obchodzony jest na całym świecie 2 kwietnia. Jego celem jest zwrócenie uwagi na potrzeby osób z autyzmem oraz zwiększenie świadomości społecznej na temat tego zaburzenia. W Przedszkolu nr 5 w Sokółce Dzień Autyzmu obchodzony był 4 kwietnia 2023 roku. Kolor niebieski jest … ZOBACZ WIĘCEJ

Uczniowie SP3 biorą udział w akcji „Sprzątamy dla Polski”

Kwiecień to miesiąc tradycyjnie poświęcony Ziemi, ochronie środowiska i problematyce dotyczącej problemów, z jakimi zmaga się nasza planeta. Podejmowanych jest szereg działań i inicjatyw, zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich.

w Sokółce "Sprzątamy dla Polski"

Jedna z nich, „Sprzątamy dla Polski”, pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, doczekała się już piątej edycji. Zgłosiło się do niej ponad 350 000 osób i instytucji, w tym Szkoła Podstawowa nr 3 w Sokółce. Lokalny patronat nad tą akcją objęła Burmistrz Sokółki, pani Ewa Kulikowska. Dzięki jej wsparciu szkoła otrzymała worki do selektywnej zbiórki odpadów oraz jednorazowe rękawiczki. Nauczyciele wraz z dyrekcją ustalili zanieczyszczone tereny wokół szkoły – to ścieżka spacerowa wokół jeziora, alejka, teren między blokami Osiedla Zielonego oraz plac szkolny.

ZOBACZ WIĘCEJ

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w gminnych szkołach

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska pozyskała 30 tys. zł na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Wkład własny Gminy Sokółka to 7,5 tys. zł. Celem programu jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację przedsięwzięć i inicjatyw promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Na … ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na II Gminny Pokaz Talentów

Już po raz drugi w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce odbędzie się II Gminny Pokaz Talentów pod patronatem Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej. Do udziału w pokazie zostali zaproszeni uczniowie wszystkich szkół podstawowych Gminy Sokółka. Na scenie pojawią się młodzi artyści, którzy … ZOBACZ WIĘCEJ

Młodzież uczestniczyła w Turnieju Wiedzy Pożarniczej

17 marca 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej” Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Zdjęcie grupowe

W eliminacjach wzięło udział pięć szkół z naszej gminy: SP nr 1 w Sokółce, SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce, SP nr 3 w Sokółce , SP Stara Kamionka, SP Bogusze.

Uczniowie startowali w dwóch kategoriach wiekowych- klasy I -IV oraz V -VIII. Dwudziestu jeden uczniów pisało test z wiedzy pożarniczej.

ZOBACZ WIĘCEJ

Środki finansowe na wspieranie czytelnictwa w szkołach

W 2023 r. w ramach Priorytetu 3 ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa’’ 2.0 Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska pozyskała finansowe wsparcie w wysokości 30 000 zł na zakup nowości czytelniczych oraz działania promujące czytelnictwo. Należy podkreślić, że również Gmina Sokółka przekazuje na realizację zadania jako wkład własny … ZOBACZ WIĘCEJ

Tydzień Nauk Ścisłych w Starej Kamionce

W dniach 10-17 marca 2023 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce w ramach Tygodnia Nauk Ścisłych świętowali razem z “Królową Nauk” – 12 marca – Ogólnopolski Dzień Matematyki, 14 marca – Międzynarodowy Dzień Liczby Pi.

SP w Starej Kamionce

Młodzież uczestniczyła w zajęciach z zakresu wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (wykorzystując gogle ClassVR), w grach i zabawach matematycznych, projektach matematycznych “Miasto Pi na niebie”, “Pola figur złożonych – Moje imię. Perspektywa jednopunktowa”, projektowali własne miasto i oczywiście poznawali liczbę Pi. Uczniowie klasy trzeciej rywalizowali o tytuł Klasowego Eksperta Tabliczki Mnożenia. Wszyscy doskonale poradzili sobie z wyzwaniami przygotowanymi przez nauczycieli.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zapisy sześciolatków do oddziału przedszkolnego

Szanowni Rodzice! Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska informuje, że od 1 września 2023 roku, w Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce przy ul. Grodzieńskiej 43, zostanie utworzony oddział przedszkolny (całodzienny tj. funkcjonujący od godz. 7:30 do 16:30), do którego może być przyjętych 25 dzieci w wieku … ZOBACZ WIĘCEJ

Mistrzowie Origami z SP w Starej Rozedrance

W sobotę 4 marca 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku odbyło się XXI Święto Origami, połączone z rozstrzygnięciem XVI Regionalnego Konkursu „Mistrz Origami”. Twórcy papierowych dzieł z Rozedranki pokazali swoją niezwykłą kreatywność. Mistrzami Origami zostali uczniowie: Jan Boćwiński z klasy III, zajął … ZOBACZ WIĘCEJ

Którą uczelnię wybrać?

Uniwersytet w Białymstoku otrzymał ufundowaną przez Burmistrza Sokółki Ewę Kulikowską statuetkę za przygotowanie najbogatszej oferty podczas XIX Prezentacji Edukacyjno – Doradczych „Uczelnie w Powiecie”. Odbyły się one we wtorek 28 lutego 2023 roku w hali Zespołu Szkół w Sokółce.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Burmistrza Sokółki.

Którą uczelnię wybrać?

– Zachęcamy wszystkich uczniów do dokładnego zapoznania się z tym, co młodym ludziom proponują szkoły wyższe – powiedział Wiesław Pietuch z dwutygodnika „Wieści Podlaskie”, który jest organizatorem prezentacji.

W Sokółce swoją ofertę zaprezentowało pięć uczelni: Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Wojskowa Akademia Techniczna, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna oraz Wschodnioeuropejska Szkoła Nauk Stosowanych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Sala jak nowa

W lutym br. w Szkole Podstawowej w Starej Rozedrance dobiegł końca remont sali gimnastycznej. Był on możliwy dzięki zaangażowaniu i ofiarności wielu osób oraz kilku instytucji. Dzięki życzliwości władz gminy – Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej oraz Zastępców Burmistrza Adama Kowalczuka i Adama Juchnika – doposażono … ZOBACZ WIĘCEJ

Prośba o wsparcie w głosowaniu

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce zakwalifikowali się do ogólnopolskiego konkursu „You Can Dance. Nowa generacja 2″. Uczennice klas VI i VIII oraz uczeń klasy III przy pomocy instruktorki stworzyli oraz nagrali pokaz taneczny. Film został zaakceptowany przez jury i umieszczony … ZOBACZ WIĘCEJ

Junior Champions 2023

24 lutego 2023 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce odbył się jubileuszowy X Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego Trzecioklasistów ‘Junior Champions’. Wzięło w nim udział 20 reprezentantów z 7 szkół Gminy Sokółka. Wszyscy uczniowie wykazali się ogromną wiedzą językową, chęcią rywalizacji oraz dużą odwagą.

Konkurs został przeprowadzony w formie pisemnej i polegał na wykonywaniu zadań w losowo dobranych grupach, składających się z uczniów różnych szkół. Grupa, która w czasie 30 minut uzyskała największą liczbę punktów zdobyła tytuł “Junior Champions”.

ZOBACZ WIĘCEJ

Szkolenie z arkuszy organizacyjnych

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zorganizowała szkolenie na temat arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół na rok szkolny 2023/2024. W szkoleniu udział wzięli dyrektorzy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sokółka, Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk oraz pracownice z Referatu oświaty.

Szkolenie z arkuszy

Podczas szkolenia zostały wskazane fundamentalne zasady dotyczące organizacji placówek oświatowych w powiązaniu z budżetem gminy w celu optymalizowania wydatków szkoły i jst w świetle obowiązujący przepisów prawnych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Stypendia naukowe trafiły do najlepszych uczniów

Najlepsi uczniowie szkół podstawowych otrzymali z rąk Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej stypendia naukowe za wybitne wyniki w nauce za I semestr 2022/2023.

Uroczystość odbyła się w Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce. W uroczystości udział wzięli Zastępcy Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk i Adam Juchnik, pracownice Referatu Oświaty, dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice.

Zdjęcie grupowe

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska pogratulowała uczniom, nauczycielom, rodzicom. „Życzę, aby doświadczenia zdobyte w edukacji dodały Wam odwagi, wiary w siebie i pomogły dotrzeć do wyznaczonego celu. Odnajdujcie własne ścieżki i starajcie się nie zgubić tego, co najistotniejsze dla bycia prawdziwym człowiekiem. Idźcie więc śmiało z uśmiechem i wysoko uniesionym czołem w życie, pokonując nadchodzące próby losu i zawsze z powodzeniem zagłębiajcie się w wielką księgę wiedzy. Realizujcie swoje pasje.”

ZOBACZ WIĘCEJ

W świecie małych odkrywców

Klasy I-III Szkoły Podstawowej nr 3 w Sokółce były w tym roku objęte programem innowacji pedagogicznej, realizowanej pod hasłem „W świecie małego odkrywcy”.

Zajęcia z innowacyjności

Działanie to miało na celu pogłębienie wiedzy z zakresu edukacji przyrodniczej, przy jednoczesnym rozbudzeniu chęci poznania praw i zjawisk zachodzących w otaczającym świecie. Istotne było też zmotywowanie dzieci do samodzielnego poznawania otaczającej rzeczywistości i pokazanie, że nauka to coś więcej niż podręczniki i zeszyty.

Uczniowie w grupach i indywidualnie wykonywali eksperymenty odnoszące się do sytuacji im bliskich, towarzyszących w codziennym życiu.

ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja o rekrutacji

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły w roku szkolnym 2023/2024 Od 1 marca 2023 r. rozpocznie się rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokółka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły … ZOBACZ WIĘCEJ

Zabawa karnawałowa w żłobku

18 stycznia 2023 r. w Żłobku Miejskim w Sokółce odbył się bal karnawałowy pod hasłem “Dzień wymarzonego bohatera”.

Było to jedno z zadań do wykonania by zostać Przyjaznym i bezpiecznym Żłobkiem w Ogólnopolskim Projekcie. Nasz żłobek stara się dzielnie o ten certyfikat.

Już od rana w żłobku pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, w salach można było spotkać m.in. wróżki, królewny, motylki, piratów, strażaków, Spider-Mana, Batmana.

Zabawa karnawałowa w żłobkuTańczono solo i parami z podskokami i obrotami – słowem była zabawa i działo się. Na tą wyjątkową okazję opiekunki wybrały stroje w klimacie karnawałowym, zachęcały wszystkich do tańca przy znanej muzyce. Dzieci świetnie się bawiły uczestnicząc wspólnie ze swoimi paniami. Na sali podczas pląsów robiło się kolorowo, wszyscy bawili się wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy mimo chwilowego zmęczenia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content