Środki finansowe na wspieranie czytelnictwa w szkołach

Baner Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa

W 2023 r. w ramach Priorytetu 3 ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa’’ 2.0 Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska pozyskała finansowe wsparcie w wysokości 30 000 zł na zakup nowości czytelniczych oraz działania promujące czytelnictwo. Należy podkreślić, że również Gmina Sokółka przekazuje na realizację zadania jako wkład własny kwotę 7 500 zł.

Środki finansowe w 2023 roku otrzymały szkoły:

  • Szkoła Podstawowa w Boguszach – 3 000 zł, oraz wkład własny w wysokości 750 zł;
  • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce – 3 000 zł, oraz wkład własny w wysokości 750 zł;
  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce – 12 000 zł, oraz wkład własny w wysokości 3000 zł;
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce – 12 000 zł, oraz wkład własny w wysokości 3000 zł;

Dzięki wsparciu nowości czytelnicze trafią do bibliotek szkolnych, wzbogacą księgozbiory i pozwolą zachęcić młodych ludzi do czytania. Szkoły mogą również zakupić elementy wyposażenia.

Urszula Marchiel
Referat Oświaty


Zobacz również

Skip to content