Uczniowie SP3 biorą udział w akcji „Sprzątamy dla Polski”

Kwiecień to miesiąc tradycyjnie poświęcony Ziemi, ochronie środowiska i problematyce dotyczącej problemów, z jakimi zmaga się nasza planeta. Podejmowanych jest szereg działań i inicjatyw, zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich.

w Sokółce "Sprzątamy dla Polski"

Jedna z nich, „Sprzątamy dla Polski”, pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, doczekała się już piątej edycji. Zgłosiło się do niej ponad 350 000 osób i instytucji, w tym Szkoła Podstawowa nr 3 w Sokółce. Lokalny patronat nad tą akcją objęła Burmistrz Sokółki, pani Ewa Kulikowska. Dzięki jej wsparciu szkoła otrzymała worki do selektywnej zbiórki odpadów oraz jednorazowe rękawiczki. Nauczyciele wraz z dyrekcją ustalili zanieczyszczone tereny wokół szkoły – to ścieżka spacerowa wokół jeziora, alejka, teren między blokami Osiedla Zielonego oraz plac szkolny.

Akcja zakończyła się ogromnym sukcesem. Dzieci i młodzież w ciągu kilku dni zebrała imponującą ilość śmieci- 50 worków. W czasie sprzątania wszyscy byli bardzo aktywni i jednocześnie przejęci tym, że nasza okolica była zaśmiecona. Teraz wygląda dużo lepiej i adekwatnie do zwyczajowej nazwy dzielnicy. Była to ważna lekcja, w czasie której młodzież nauczyła się, że dobro naturalne nikomu nie może być obojętne, a otaczające środowisko to wspólny dom nasz i wielu następnych pokoleń, więc dbajmy o niego!

SP3


Zobacz również