Zbiórka datków na fundusze stypendialne

Logo SFL

W dniu Święta Niepodległości 11 listopada 2016 r. wolontariusze „Sokólskiego Funduszu Lokalnego”, przy kościele pw. Św. Antoniego i cerkwi pw. św. Aleksandra Newskiego oraz na ulicach Sokółki, w godzinach 9.00- 13.00 będą zbierać do puszek datki na fundusze stypendialne dla zdolnych i niezamożnych uczniów i studentów z gminy Sokółka.

Dzięki ofiarności społeczeństwa, w ciągu 17 lat Fundacja „SFL” przyznała 934  stypendia o wartości  1.345.800 zł. W bieżącym roku przyznanych zostało 49 stypendiów na kwotę 114.800 zł.

Zarząd Fundacji SFL

Śladami zabytków wielu kultur

Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Bohoniki uzyskał grant na projekt “Zabytki wielu kultur” z programu “Działaj Lokalnie IX 2016”,  współfinansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację SFL i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Projekt jest naturalną kontynuacją zeszłorocznego cyklu spotkań „Czytanie w bramie”. Celem przedsięwzięcia jest pogłębienie wiedzy o zabytkach wielokulturowych.  Skierowany jest on do dorosłych i młodzieży licealnej, natomiast realizacja odbędzie się w drugiej połowie tego roku.

W ramach projektu odbędą się wycieczki autokarowe do zabytków architektury religijnej oraz wspólna wielopokoleniowa akcja sprzątania sokólskiego cmentarza żydowskiego. W trakcie wyjazdu uczestnicy zapoznają się z historią obiektu do którego aktualnie będą się udawać. Natomiast na miejscu gospodarz uzupełni naszą wiedzę o tzw. smaczki historyczne i ciekawe opowiastki.

ZOBACZ WIĘCEJ

Granty Kulczyk Foundation

30 czerwca 2016 r. kończy się nabór wniosków na granty od Kulczyk Foundation. Można zdobyć do 25 tys. zł pod warunkiem, że projekt przedsięwzięcia społecznego będzie uzasadniony i obiecujący, jeśli chodzi o skuteczność, efektywność oraz możliwości ewaluacji.

Logo Kulczyk Foundation

– To jest konkurs dla profesjonalistów w swojej dziedzinie. Każdy kto opracowuje projekt społeczny bierze przecież odpowiedzialność za jego beneficjentów – tłumaczy Dominika Kulczyk, szefowa Kulczyk Foundation.

O granty od Kulczyk Foundation mogą ubiegać  się instytucje, stowarzyszenia i fundacje. – Kulczyk Foundation chce przenosić do filantropii najlepsze rozwiązania biznesowe. Zależy nam więc na tym, aby promować efektywność oraz skuteczność. Stąd w ocenie wniosków i analizie projektów istotne są takie kryteria jak: realna zmiana społeczna, potencjał fundraisingowy projektu, czy planowane sposoby ewaluacji. Chcemy, aby wnioskodawcy planowali swoją aktywność racjonalnie – tłumaczy Marta Schmude-Olczak, Dyrektor Zarządzająca Kulczyk Foundation.

ZOBACZ WIĘCEJ

Burmistrz Sokółki ogłasza

Burmistrz Sokółki ogłasza nabór wniosków o przyznanie w 2016 r. stypendium sportowego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.

DO POBRANIA:

Zarządzenie nr 180/2016 Burmistrza Sokółki z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie w 2016r. stypendiów sportowych zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wzór wniosku Wniosek można składać do 16 lutego 2016 r. w sekretariacie urzędu.


Burmistrz Sokółki ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Sokółka z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.

DO POBRANIA:

Zarządzenie nr 179/2016 Burmistrza Sokółki z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Sokółka z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.

Wzór oferty
Wzór sprawozdania
Wzór umowy

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Herb Sokółki

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i pkt  12 załącznika do uchwały nr XVIII/132/15 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 października 2015 r. w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016 Burmistrz Sokółki ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

W wyniku naboru zostanie utworzony nowy rejestr kandydatów na członków Komisji Konkursowych Gminy Sokółka do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań gminy. Każda działająca na terenie Gminy Sokółka Organizacja ma prawo zgłaszenia, na podanym w załączeniu formularzu, przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowych. Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Burmistrz Sokółki, uwzględniając rodzaj zadania, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z rejestru kandydatów na członków komisji konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w danym konkursie ofert. Do oceny ofert złożonych w każdym ogłoszonym otwartym konkursie ofert powołuje się odrębną komisję.

Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na galę “Sokólskie Barwy Wolontariatu”

Plakat

Sokólska Sieć Wolontariatu zaprasza na galę “Sokólskie Barwy Wolontariatu”, która odbędzie się w sobotę 5 grudnia 2015 r. w godz. 11.00 – 13.00 w kinie “Sokół”.

W programie przewidziano m.in.:
– prezentację projektów wolontariackich realizowanych w przedszkolach i szkołach,
– wystawę fotograficzną „Wolontariat uchwycony w kadrze”,
– uhonorowanie działalności wolontaryjnej, podsumowanie konkursu „Sokólskie Barwy Wolontariatu”,
– koncert muzyczny,
– występy artystyczne dzieci.

Krystyna Stefanowicz

Wizyta studyjna w spółdzielni socjalnej

Stowarzyszenie „ODNOWA” w ramach projektu: „Dobre praktyki w spółdzielniach socjalnych na przykładzie spółdzielni socjalnej osób prawnych” zorganizowało w dniu 28 października 2015 roku wizytę studyjną do spółdzielni socjalnej HORYZONTY w Iławie.

W wizycie uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia „ODNOWA”, Zastępca Burmistrza Sokółki, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce, przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Sokółce oraz grupa potencjalnych entuzjastów powstania przedsiębiorstwa społecznego.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na I Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych

Zarząd Województwa Podlaskiego i Stowarzyszenie Akademia plus 50 zapraszają na I Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych, które odbędzie się 22 października 2015 r. w Białymstoku, w sali 115 (I piętro) Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Wyszyńskiego 1.

Celem forum jest stworzenie płaszczyzny współpracy oraz wymiana dobrych praktyk  pomiędzy podlaskimi organizacjami pozarządowymi, które statutowo realizują działania w zakresie aktywności osób starszych. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele samorządów i organizacji społecznych. Gościem specjalnym Forum będzie Pan Ove Bjørken Przedstawiciel Wydziału Kultury i Wypoczynku oraz Kultury i Zdrowia, Miasta Trondheim w Norwegii.

DO POBRANIA:
Zaproszenie
Program forum
Formularz zgłoszeniowy

Kontakt do Komitetu Organizacyjnego: Jolanta Wołągiewicz, Anna Skorko – Stowarzyszenie Akademia plus 50, tel. 519153189 lub 519153194, Eliza Szadkowska, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, tel. (85) 66 54 103.

Eliza Szadkowska

Wolontariusze poszukiwani

Rekrutacja wolontariuszy Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości rozpoczęta! W tym roku Paczka i Akademia łączą swoje siły, by wspólnie walczyć o świat, w którym nie ma miejsca na biedę. Do pokonania biedy nie wystarczy dobra wola. Potrzebni są wolontariusze, czyli SuperW, a tych ma być w Polsce ponad 13 500.

Plakat

Wolontariusze podejmują wyzwanie, docierają do rodzin i dzieci, które straciły wiarę w lepsze jutro. Dzięki nim potrzebujące rodziny włączone do Paczki oraz dzieci z Akademii uczą się wygrywać, stają się sprawcze i przedsiębiorcze.
Tylko w 2014 roku Szlachetna Paczka pomogła 19 580 rodzinom żyjącym w niezawinionej biedzie, a Akademia Przyszłości 1800 dzieciom wychowującym się w trudnych warunkach. XIV edycja Paczki zjednoczyła ponad milion osób – potrzebujących, wolontariuszy, darczyńców przygotowujących pomoc i dobroczyńców finansujących organizację projektu, a to już ponad 2,5% Polaków!

Zostań wolontariuszem Paczki lub Akademii. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!
Dołącz do Drużyny na: www.superw.pl

DO POBRANIA: Pełna informacja

Kacper Łaskarzewski

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty

baner logotypy

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza do udziału w warsztacie w Sokółce, dotyczącym możliwości pozyskania funduszy na realizacje pomysłów w środowisku i na rzecz społeczności  lokalnej. Warsztat RLKS obejmie zagadnienia z zakresu włączania społeczności lokalnej w projektowanie działań i pracę metodą projektów.

Organizatorzy do udziału w zajęciach zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych i lokalnych społeczności, grup nieformalnych, pracowników samorządowych i przedsiębiorców, którzy chcą podjąć działania w swojej społeczności i pozyskać środki na realizację swoich pomysłów, przede wszystkim potencjalnych beneficjentów Lokalnych Grup Działania, wdrażających instrument RLKS.

ZOBACZ WIĘCEJ

Szkoła Koordynatorów Projektów Społecznych

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego serdecznie zapraszają pracowników, członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego do udziału w projekcie Szkoły Koordynatorów Projektów Społecznych.

Każde środowisko (np. gminę, sołectwo, osiedle) powinny reprezentować dwie osoby (mogą być z tej samej Organizacji). Rekrutacja trwa do 8 lipca 2015 r do godz. 14.00.

ZOBACZ WIĘCEJ

Rozstrzygnięcie konkursu „Działaj Lokalnie”

Działaj Lokalnie

27 maja 2015 r. Komisja Grantowa oceniła złożone wnioski w ramach programu „Działaj Lokalnie 2015”.

W ciągu 12 lat prowadzenia programu Działaj Lokalnie w latach 2004-2015 – Ośrodek Działaj Lokalnie w Sokółce przyznał 181 grantów na wartość 603 670 zł, realizowanych na obszarze czterech gmin w powiecie sokólskim.

Z czterech gmin powiatu sokólskiego wpłynęły 22 wnioski. Wartość zgłoszonych projektów wyniosła 84862 zł. Na podstawie wykazu ocen, sporządzonych przez członków Komisji, sporządzono listę rankingową z propozycją dotacji. Lista przyznanych dotacji została zatwierdzona przez Zarząd Fundacji.

DO POBRANIA: Pełna informacja wraz z listą przyznanych dotacji

SFL

Konkurs na mikrodotacje

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO – Podlaskie ogłasza nabór do Konkursu 2/2015 na mikrodotacje w kwocie od 1000 do 2500 zł w ramach projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego.

Nabór odbywa się od 20 maja do 15 czerwca 2015 r.

Szczegóły na stronie: http://www.fir.org.pl/?f=FIO

Projekt dofinansowany jest ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Anna Zawada-Perkowska
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

Bezpłatne szkolenie dla wolontariuszy

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej “Barka” zaprasza mieszkańców miasta i gminy Sokółka na bezpłatne dwudniowe warsztaty szkoleniowe „ABC wolontariatu”, które odbędą się w Ośrodku “Bukowisko” w Supraślu.

Dwudniowe szkolenie odbędzie się w dwóch terminach:

  • 13-14 czerwca 2015 r. dla osób, które ukończyły 19 lat,
  • 27-28 czerwca 2015 r. dla osób w wieku 15-19 lat.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania na www.barka.internetdsl.pl lub w biurze “Barki”: Sokółka ul. Mickiewicza 2a pok. 08) należy przesłać do dnia 27 maja 2015 roku.

DO POBRANIA: Pełna treść informacji

Krystyna Stefanowicz
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Ziemi Sokólskiej “Barka”

Zaproszenie na Targi Ekonomii Społecznej

W sobotę 25 kwietnia w godzinach 11.00- 15.00 na placu przed Kinem “Sokół” w Sokółce odbędą się Targi Ekonomii Społecznej. Jest to świetna okazja, aby zaprezentować działalność stowarzyszeń, fundacji, klubów, organizacji pozarządowym mieszkańcom Sokółki i okolic.

W Targach mogą uczestniczyć: stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej z terenu powiatu sokólskiego.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na szkolenie online

Fundacja Ośrodka KARTA zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie online „Jak skutecznie prowadzić archiwum społeczne”.

szkolenie_online_karta

W ciągu 8 dni kursanci dowiedzą się, między innymi, jak pozyskiwać i opracowywać zbiory historyczne oraz jak je upowszechniać w Internecie. Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu. Pierwsza edycja szkolenia odbędzie się w połowie maja, druga w połowie czerwca 2015.

Osoby zainteresowane powinny dysponować komputerem z dostępem do Internetu, wyposażonym w kamerę, słuchawki i mikrofon. Zgłoszenia przyjmujemy do 12 kwietnia za pomocą formularza aplikacyjnego umieszczonego na stronie http://archiwa.org

Kontakt: e-mail: szkolakarty@karta.org.pl, tel. 22 844-10-55, strona: www.karta.org.pl

Fundacja Ośrodka KARTA

Targi Ekonomii Społecznej w Sokółce

25 kwietnia 2015 roku w godzinach 11.00-15.00 odbędą się w Sokółce Targi Ekonomii Społecznej. To niepowtarzalna okazja do zaprezentowania działalności organizacji trzeciego sektora mieszkańcom powiatu sokólskiego.

W Targach mogą uczestniczyć podmioty ekonomii społecznej: stowarzyszenia,  fundacje, spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej z terenu powiatu sokólskiego. Udział w targach jest bezpłatny! Zapewniamy stoiska dla wystawców.

W programie: Konkursy z nagrodami, prezentacja stowarzyszeń, animacje i zabawy dla dzieci: malowanie twarzy, baloniki, bańki mydlane, pokazy zumby, występ zespołu InPuls, obsługa konferansjerska.

Zgłoszenia należy dostarczyć do 15 kwietnia 2015 r.. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać drogą elektroniczną na adres organizatora targów: marta@bayermedia.pl, tel. 690 552 796. Organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. Targi finansowane są z funduszy UE.

DO POBRANIA: Karta zgłoszeniowa

Marta Kot, Bayer Media
tel.kom.: +48 690 552 796, tel.: (+48) 87-562 78 23