Sokólska Noc Muzeum „Po swojemu”

Tegorocznej Nocy Muzeum przyświecało hasło „Po swojemu”. Przez trzy dni (18-20 maja 2023 r.) spotykaliśmy się w przestrzeni Muzeum Ziemi Sokólskiej by rozważać specyfikę historyczno-społeczno-kulturalną Sokólszczyzny.

Sokólska Noc Muzeum „Po swojemu”

W czwartek, 18 maja wraz z właścicielami kolekcji obrazów Witalisa Sarosieka: Heleną i Leonardem Drożdżewiczami i Elżbietą i Januszem Andrukiewiczami otworzyliśmy nową wystawę czasową w Muzeum. Gości przywitała dyrektor Sokólskiego Ośrodka Kultury Barbara Maj, zaś organizacyjnie czuwała nad wszystkim Edyta Wiśniewska (koordynatorka trzydniowych wydarzeń).

Autor prezentowanych obrazów – Witalis Sarosiek (1945-2012) – to dyplomowany artysta „stąd”, w latach 90. powrócił do Sokółki i za namową znajomych zajął się portretowaniem naszego miasta, bazując także na własnych wspomnieniach o tym, jak wyglądało ono kiedyś. Wystawa prezentuje nastrojowe pejzaże, rozpoznawalne budynki i ulice – namalowane w charakterystycznej palecie barwnej. Znajdziemy tu: 11 Listopada, Kryńską, Lelewela, park miejski i kamieniczki przy parku, widok ze wzniesienia na Zabrodziu.

Bohaterką kolejnego dnia była Urszula Szubzda, reporterka tygodnika „Niwa” i Radia „Racja”, a kanwą spotkania wydany niedawno zbiór jej reportaży o ludziach „stąd” pt. „Baćkaŭščyna koleru ziamli” /„Ojczyzna koloru ziemi”. Książka napisana jest w języku białoruskim, ale także „łacinką”, by treść była dostępna szerszemu gronu czytelników. Reportaże, oprócz kontekstu aktualnych bądź niedawnych wydarzeń (pandemia, kryzys emigracyjny, reżim w Białorusi) traktują również o odchodzącym już świecie zapisanym w pamięci starszych rozmówców i języku, jakim się posługują tzw. „prostym”. Autorka cytuje ich wypowiedzi dosłownie, zachowując koloryt językowy Sokólszczyzny. Spotkanie prowadziła Aneta Tumiel.

Sobotnie wydarzenie w ramach Nocy Muzeum z dr. Grzegorzem Ryżewskim moderowała Sylwia Nowakowska. Przywołana tematyka dworów na Sokólszczyźnie, okazała się tak szeroka, że nie udało jej się w tym przypadku wyczerpać. Planowane są kolejne spotkania. Historyk, specjalista Narodowego Instytutu Dziedzictwa mówił m.in. o dworach w Bobrze Wielkiej, Poniatowiczach i Siderce. Szczególnie zwrócił uwagę na rozplanowanie terenu przydworskiego, jako nieodzownego elementu składowego całego założenia. Spotkanie pełne było przywoływanych anegdot, a ekspert w bardzo przystępny sposób wyjaśniał skomplikowane procesy gospodarczo-społeczne na terenach dzisiejszego powiatu sokólskiego.

Dziękujemy serdecznie Państwu za aktywne uczestniczenie w spotkaniach, za otwarte dyskusje i dzielenie się refleksjami.

(AT) Sokólski Ośrodek Kultury, fot. Wojciech Panow


Zobacz również

Skip to content