Pieniądze na realizację projektów

Zdjęcie grupowe

We wtorek 23 maja 2023 roku Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podpisywała umowy ze stowarzyszeniami na realizację projektów w ramach otwartego konkursu ofert na wpieranie zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2023 r.

W ramach tych projektów zorganizowane zostaną m.in. wycieczki dla podopiecznych świetlicy środowiskowej, warsztaty tematyczne, zajęcia i prelekcje o tematyce profilaktycznej w sokólskich szkołach oraz zbiórki i rajdy sokólskich harcerzy.

Ogólna pula dotacji to 100 tysięcy złotych.

(JK) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content