Sokólski Fundusz Lokalny ma nową siedzibę

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska i Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk uczestniczyli w uroczystym otwarciu nowej siedziby Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny, które odbyło się we wtorek 23 maja 2023 roku. Fundacja zmieniła lokalizację z Placu Kościuszki 9 na Grodzieńską 1.

Sokólski Fundusz Lokalny ma nową siedzibę

– W kamienicy tzw. starym hotelu (przed wojną mieścił się tutaj hotel Rywki Rabinowiczowej – przyp. red.) przy Placu Kościuszki 9 działaliśmy od 1999 roku. Teraz zaczynamy w tworzyć nową historię w budynku przy ul. Grodzieńskiej 1 (dawna siedziba Sokólskiego Ośrodka Kultury – przyp. red.)– powiedziała Prezes Zarządu Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny Anna Przeździecka.

– Dziękuję za to, co robicie – zwróciła się do pracowników SFL Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

– Ten lokal Wam się należał. Niech nowa siedziba fundacji będzie przystanią spokoju i nadziei. Życzę samych sukcesów w dalszej działalności – dodała Burmistrz Sokółki.

Lokal wyświęcił Proboszcz Parafii pw. św. Antoniego Padewskiego ks. Jarosław Ciuchna. W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, które współpracują z SFL.

(DB) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content