Zwołanie L Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Herb Sokółki

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r. póz. 713) i § 15 ust. 2 Statutu Gminy Sokółka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 21, poz.538; z 2004 r. Nr 14, poz.292. Nr 188, póz. 2499; z 2005 r. Nr 261 póz. 2993; z 2010 r. Nr 236 póz. 2875; z 2012 r. póz. 161; z 2015 r. póz. 370; z 2016 r. póz. 2246; z 2018 r. póz. 4653), Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce zwołuje L Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Sokółce na 29 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 10:00, w trybie zdalnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Materiały dotyczące posiedzenia dostępne są pod adresem:

https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/175821

Spotkanie z żołnierzami i pokaz sprzętu wojskowego

W czwartek 24 marca 2022 roku, na placu przed sokólskim Urzędem Miejskim odbył się piknik pn. „Zostań żołnierzem RP”. Partnerem wydarzenia była Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Spotkanie z żołnierzami i pokaz sprzętu wojskowego

Mieszkańcy Sokółki oraz okolic mieli możliwość zapoznania się:
– ze sprzętem wojskowym 11 Mazurskiego Pułku Artylerii;
– ze sprzętem wojskowym będącym na wyposażeniu 16 Dywizji Zmechanizowanej oraz 18 Pułku Rozpoznawczego;
– z warunkami pełnienia służby wojskowej (żołnierze JW. oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień jak również podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej byli do dyspozycji wszystkich);
– z ofertą edukacyjną Muzeum Wojska w Białymstoku.

Swoje pojazdy zaprezentowały też policja i straż pożarna.

ZOBACZ WIĘCEJ

Dotacja dla SOK z Fundacji PZU

Logo

Sokólski Ośrodek Kultury z przyjemnością informuje, że otrzymał dotację z Fundacji PZU w ramach projektu „Festiwal Tyzenhauza”.

W ramach projektu, mieszkańcy Sokółki zostaną zaproszeni do wspólnej organizacji trwającego trzy dni festynu, którego celem będzie integracja lokalnej społeczności oraz działanie na rzecz dziedzictwa kulturowego regionu.

Projekt realizowany z dotacji Fundacji PZU.

Sylwia Nowakowska, SOK

Pół wieku wspólnej drogi

Był Marsz Mendelsona, życzenia, medale i łzy wzruszenia. W czwartek 24 marca 2022 roku w Sokółce świętowano Złote Gody. Przyznane przez Prezydenta RP Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie otrzymało 28 par z miasta i gminy Sokółka. Odznaczenia wręczyła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz z Zastępcami Adamem Kowalczukiem i Adamem Juchnikiem.

Medale

Zorganizowana przez Panią Burmistrz i pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w Sokółce uroczystość odbyła się w Kamienicy Tyzenhauza. Ze względu na epidemię koronowirusa, na określoną godzinę po odbiór odznaczeń zgłaszały się jednocześnie po cztery pary. Uroczystość prowadziła Kierownik USC w Sokółce Elżbieta Jakimik. Oprócz Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, Jubilaci otrzymali też kwiaty, pamiątkowe dyplomy od Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej oraz Posła na Sejm RP Jarosława Zielińskiego, a także upominki, wśród których były wykonane własnoręczne przez Panią Burmistrz owocowe przetwory.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 25 listopada 2021 roku – na wniosek Burmistrza Sokółki – nadał Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 28 parom z terenu miasta i gminy Sokółka. Odznaczenia za 50 lat pożycia małżeńskiego otrzymały pary, które zawierały związek małżeński w 1971 roku, a 50 lat małżeństwa upłynęło w 2021 roku.

ZOBACZ WIĘCEJ

SP2 na pomoc Ukrainie

W związku sytuacją panującą na Ukrainie, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 włączyła się w akcje wsparcia na rzecz jej mieszkańców zarówno tych, którzy musieli uciekać ze swojej ojczyzny jak i tych, którzy w niej pozostali.

Szkolne Koło PCK zebrało ponad 200 kg darów: żywność długoterminową, kosmetyki, chemię gospodarczą, środki opatrunkowe i koce. Zebrane dary zostały przekazane do Sokólskiego Funduszu Lokalnego z ramienia Rejonowego Oddziału PCK w Sokółce.

W dniach 7-10 marca 2022 r. Szkolne Koło Wolontariatu prowadziło zbiórkę pieniędzy na zakup leków i środków opatrunkowych, które trafią do walczącej Ukrainy. Zebrano kwotę w wysokości 3216 zł, która również została przekazana do Sokólskiego Funduszu Lokalnego.

Szkoła wyraża też swoje wsparcie dla Ukrainy poprzez niebiesko – żółte i biało – czerwone dekoracje, gazetki i praca plastyczne uczniów. Jest to tym bardziej ważne, ze względu na obecność szkole nowych uczniów pochodzących z Ukrainy. Każdego dnia społeczność szkolna stara się im pomóc odnaleźć w nowej sytuacji, by czuli się dobrze i bezpiecznie.

Szkolne Koło PCK
Szkolne Koło Wolontariatu

Zaproszenie na Rodzinne Warsztaty Wielkanocne

Rodzinne Warsztaty Wielkanocne to propozycja Sokólskiego Ośrodka Kultury dla rodzin oraz osób indywidualnych, które chcą nauczyć się własnoręcznie wykonywać PLAMĘ WIELKANOCNĄ lub tworzyć PISANKI (metodą batikową).

Plakat

Warsztaty są całkowicie bezpłatne, oferujemy pomoc doświadczonych instruktorów SOK. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

TERMIN: 9 kwietnia (sobota) 2022 r., godzina 11:00-13:00, MIEJSCE: Sokólski Ośrodek Kultury – Sala “Lira” (wejście od ul. Grodzieńskiej 1).

Program szczegółowy warsztatów – do wyboru:

 • nauka wykonywania różnych kwiatków z bibuły kolorowej marszczonej i włoskiej, przygotowanie materiałów niezbędnych do wykonania palmy, nauka komponowania i techniki łączenia elementów przygotowanych w formę PALMY WIELKANOCNEJ (typu kurpiowskiego)
 • nauka wykonywania PISANEK w technice batiku szpilkowego, dowiecie się jak wyglądają wzory tradycyjne dla naszego terenu, jak przygotować jajko, jak nakładać wosk i w końcu: jak farbować?

Uczestnicy proszeni są o przyniesienie swoich wydmuszek lub gotowanych jajek (powinny być gotowane ok. 10 min.) Można zaopatrzyć się też we własne gałązki bukszpanu, barwinku itd. Dla osób którym nie mają możliwości przygotowania jajek do malowania – na miejscu będzie możliwość zakupu wydmuszek (1.50 zł/sztuka)

SOK

Konkurs recytatorski do dzieci w wieku 5-6 lat

Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Sokółce organizuje konkurs recytatorski ph. „Wielkanoc w poezji”.

Plakat

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 5 – 6 lat z przedszkoli miasta i gminy Sokółka. Każde przedszkole może zgłosić do konkursu maksymalnie troje dzieci wyłonionych podczas eliminacji wewnątrz przedszkolnych. Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego o tematyce wielkanocnej. Zgłoszenia do konkursu można składać od 23.03.2022 r. do 15.04.2022 r. w siedzibie biblioteki lub na adres mailowy oddzial.bp.sokolka@interia.pl

Konkurs recytatorski odbędzie się w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Sokółce ul. Sikorskiego 25 dn. 21.04.2022 r. o godz. 10:00. Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów: dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, interpretacja tekstu, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Więcej informacji w Regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa

Andrzeja Mellera opowieści o Wietnamie

W piątkowe popołudnie, 18 marca 2022 roku, za sprawą podróżnika i korespondenta wojennego Andrzeja Mellera, w Sokólskim Ośrodku Kultury przeniesiono się do Krainy Smoka.

Spotkanie z Andrzejem Mellerem

Autor “Czołem nie ma hien. Wietnam jakiego nie znacie” przeniósł uczestników spotkania do kraju, gdzie:
dwuślady to najlepsze środki lokomocji, na których przewieźć można absolutnie wszystko,
kawę pije się tylko “na lodzie”,
każde słowo ma ok 5 znaczeń,
a mieszkańcy mimo, że praktycznie nie zdejmują z głów kasków,
to uwielbiają pielęgnację włosów i zawsze są idealnie ostrzyżeni.

ZOBACZ WIĘCEJ

Pomoc prawna uchodźcom z Ukrainy

Adwokatura solidarna z Ukrainą

W związku z agresją Rosji na Ukrainie, Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku postanowiła zorganizować nieodpłatną pomoc prawną osobom uciekającym z Ukrainy.

Koordynatorką akcji jest adw. Anna Jaczun – tel. +48 602-662-551, e-mail: ajaczun@adwrp.pl.

Lista adwokatów deklarujących chęć udzielania darmowej pomocy prawnej uchodźcom z Ukrainy, dostępna jest na stronie:

https://www.adwokatura.bialystok.pl/aktualnosci/18/pomoc-prawna-ukrainie-2022-313

Uwaga na szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów

W celu skutecznego zwalczania wścieklizny, metodą zrzutów z samolotów zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie u lisów wolno żyjących, w planowanym terminie od 4 do 6 kwietnia 2022 r.

Szczepionka dla lisów

• Zrzucane przynęty mają kształt stożkowych krążków, koloru brunatnego, o średnicy ok. 4 cm ; grubości ok. 1,5 cm, oraz zawierają wewnątrz zatopiony blister – plastikowy pojemnik z płynną szczepionką,
• zrzutem objęte będą kompleksy leśne, pola, łąki, itp. z pominięciem obszarów zabudowanych, rzek i zbiorników wodnych,
• prosimy nie dotykać i nie niszczyć przynęt – przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisy,
• szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących,
• dla zachowania ostrożności, w przypadku dostania się szczepionki znajdującej się wewnątrz przynęty na błony śluzowe względnie na uszkodzony naskórek człowieka – należy miejsca te dokładnie przemyć wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza med.,
• po wyłożeniu przynęt, przez okres 2 tygodni należy ograniczyć przemieszczania się zwierząt domowych – trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu.

Andrzej Czerniawski
Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

W ZUS-ie ruszyła infolinia dla obywateli Ukrainy

W poniedziałek, 21 marca tego roku, ZUS uruchomił specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Dedykowana jest ona osobom, które przybyły do Polski po 23 lutego tego roku w wyniku konfliktu zbrojnego.

– Specjalna infolinia już działać pod numerem 22 444 02 55 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00, a obsługują ją m.in. uchodźcy z Ukrainy. Opłata za połączenie jest według stawek operatorów. Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać mailem na adres UA@zus.pl – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

W ZUSie ruszyła infolinia dla obywateli Ukrainy

ZUS na swojej stronie internetowej publikuje również informacje w języku ukraińskim m.in. gdzie i na jakich warunkach potrzebujący mogą uzyskać pomoc. Są tam także informacje o świadczeniach rodzinnych, e-usługach czy emeryturach i rentach. – Dodatkowo na Platformie Usług Elektronicznych ZUS już wkrótce zostanie udostępniona możliwość zakładania profilu PUE w języku ukraińskim – dodaje rzeczniczka.

Dzięki specustawie uchodźcy z Ukrainy będą mogli starać się o świadczenia 500+, Dobry start, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz o dofinansowanie do żłobka. Wnioski o świadczenia będzie można składać już niebawem wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Konsultanci infolinii podpowiedzą m.in. jak wypełnić i wysłać wniosek oraz jak zarejestrować profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Osobom potrzebującym wsparcia przy złożeniu elektronicznego wniosku, pomogą pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Już niebawem w placówkach ZUS będą także czekali tłumacze posługujący się językiem ukraińskim. Będą również dostępne materiały drukowane w tym języku.

Z powodu wojny na Ukrainie już ponad dwa miliony obywateli tego państwa wjechało do Polski, szukając schronienia przed skutkami działań zbrojnych. Na przełomie lutego i marca ZUS przyjął pierwsze rodziny uchodźców z Ukrainy, które korzystają z bazy szkoleniowej Zakładu. Łącznie jest ich obecnie ponad 300 osób. W związku z wydarzeniami w Ukrainie pracownicy ZUS organizują zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy dla obywateli Ukrainy. Zebrane produkty trafiają do organizacji zajmujących się pomocą.

ZUS

Zaproszenie do udziału w programie

Telewizja TTV organizuje casting do programu o osobach żyjących na wsiach lub w małych miejscowościach.

Plakat

Poszukiwane są panie w wieku 20-40 lat, które są chętne do przeżycia przygody w programie. Jest to format kobiecy – panie będą pokazane we własnym gospodarstwie (lub też bez), to, jak sobie radzą na co dzień, jak funkcjonują wraz z rodziną, z czym się mierzą i czego potrzebują.

Szukane są też osoby, które chcą udostępnić swoje własne gospodarstwo na poczet nagrań. W obu przypadkach przewidziane jest wynagrodzenie. Osoby bezpośrednio polecające nam kandydatki, które finalnie zostaną zaakceptowane i dostaną się do programu, też otrzymają finansową gratyfikację.

Zainteresowanych prosimy o wysłanie maila na casting@djangomedia.pl wraz z imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu i miejscem zamieszkania lub o zgłoszenie pod numer 782 409 385.

Jeśli bezpośrednio znają Państwo osoby zainteresowane udziałem w programie lub mają państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt telefoniczny lub o jego przekazanie chętnym paniom lub osobom, które posiadają gospodarstwo.

Justyna Wiszniewa, TTV
tel. 782 409 385

Zagadnienia ZUS przetłumaczone na język ukraiński

Informacje ZUS dla Ukraińców

Na stronie www.zus.pl są opracowane i przetłumaczone na język ukraiński zagadnienia tematyczne, które mogą się przydać przy kontaktach z osobami potrzebującymi pomocy.

 • „Wsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko” – jest wersja ukraińska i polska
 • „Świadczenie wychowawcze 500+ dla obywateli Ukrainy” – jest wersja ukraińska i polska
 • „E-wizyta w ZUS” (plik docx 17b) – jest wersja ukraińska i polska
 • „Informacja dla uchodźców z Ukrainy mających zamiar podjąć pracę w Polsce” – jest wersja ukraińska i polska
 • Важлива інформація для біженців з України, які перестали тримавати пенсію і пенсію по інвалідності і виїхали з території України – nie ma wersji polskiej
 • Базові виплати на випадок хвороби – nie ma wersji polskiej
 • Допомога на виховання 500+ і Сімейний капітал опіки – nie ma wersji polskiej
 • Платформа електронних послуг ZUS (ПЕП ЗСС або PUE ZUS) – nie ma wersji polskiej
 • Заклад соціального страхування (ZUS) – nie ma wersji polskiej
 • Пенсії та допомоги для осіб, які працювали в Україні (брошурa pdf) – nie ma wersji polskiej

Warto skorzystać z tych materiałów w języku polskim i ukraińskim – udostępnić dalej / przekazać do udostępnienia. Wskazują sposób obsługi przez ZUS wniosków / dot. platformy PUE ZUS / odnoszą się do zatrudnienia cudzoziemców.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini

ZUS

Spotkania Miejskiej Rady Sokólskich Seniorów

8 lutego 2022 r. Miejska Rada Seniorów spotkała się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce z jej dyrektorem Martą Półtorzycką. Tematem była opracowana przez OPS w Sokółce Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sokółka na lata 2022-2026.

Zadaniem Miejskiej Rady Seniorów było zgłoszenie uwag i zaopiniowanie dokumentu, ponieważ dotyczył on także problemów osób starszych. Jest to ważny dokument, wyznacza bowiem kierunki działań na najbliższe pięć lat. Przy ubieganiu się o środki z funduszy europejskich na przyszłe zadania, projekty zbieżne z założeniami strategii są wyżej punktowane i mają większe szanse na otrzymanie dofinansowania. Kilka uwag Rady Seniorów wzięto pod uwagę. Projekt dokumentu zostanie skierowany do Rady Miejskiej i przyjęty w formie uchwały.

Ustalono też dyżury członków rady z seniorami, którzy mogliby zgłaszać swoje bolączki. Powiadomienia o dyżurach zostaną umieszczone w mediach, a także w szpitalach i przychodniach.

17.03.2022 r. przedstawiciele Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce spotkali się z zastępcą burmistrza Adamem Kowalczukiem i Martą Półtorzycką dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Omawiana była między innymi strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Sokółka na lata 2022- 2026 a w szczególności sprawy dotyczące seniorów i osób z niepełnosprawnością.

Lila Asanowicz

Wręczenie nagród w ramach konkursu fotograficznego pt. „Zielone Spojrzenie”

W dniu 21 marca 2022r. odbyło wręczenie nagród w Konkursie Fotograficznym pt. „Zielone Spojrzenie” zrealizowanego w ramach projektu „Zielone spojrzenie- promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieńskiego”.

Nagrody wręczyli Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Juchnik dla następujących osób:
1. I Nagrodę dla Łukasza Horoszko za zdjęcie Kapliczka słupowa 1863r., miejsce wykonania Jatwieź Mała oraz wyróżnienie za wszystkie zgłoszone zdjęcia.
2. II Nagrodę dla Katarzyny Maliszewskiej za zdjęcie Pauza w Puszczy Knyszyńskiej, miejsce wykonania Rezerwat przyrody Woronicza.
3. III Nagrodę dla Wojciecha Panow za wszystkie nadesłane zdjęcia tj. zdjęcie przedstawiające Łosie, Żubra, Żurawia.
oraz
Karola Wróblewskiego za zdjęcie Ważka na liściu, miejsce wykonania Kopna Góra – Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej.
4. Wyróżnienie dla Beaty Maliszewskiej za zdjęcie przedstawiające Fragmenty Fresków z Cerkwi Zwiastowania NMP.
5. Dyplom za udział w konkursie dla Sylwii Nowakowskiej.

Kolejnym etapem jest wyprawa po terenach Puszczy Knyszyńskiej, która została zaplanowana na czerwiec 2022 r.

(JF)

Zaproszenie na promocję książki Piotra Zygmunta

Biblioteka Publiczna w Sokółce serdecznie zaprasza na promocję książki Piotra Zygmunta pt. „Dotyka… Poderwać gęsią skórkę do lotu”. Spotkanie odbędzie się 25 marca (piątek), o godzinie 17:00 w czytelni biblioteki, os. Centrum 21.

Plakat

To druga po „Nawiści” powieść autora. Obydwie cieszą się pozytywnym odbiorem czytelnika i recenzentów. Obie również otrzymały wiele nominacji. „Dotyka… Poderwać skórkę do lotu” została nominowana do Złotego Kościeja 2021 w dwóch kategoriach: Fantastyka Roku i Okładka Roku.

W uniwersum „Dotyka…” mamy do czynienia z post apokaliptyczną wizją przyszłości. Świat ten, pogrążony w piachu i pyle, zapomniał o wszystkim co to jest postęp, nauka, elektryfikacja. Tutaj człowiek powraca do korzeni, do początków. Musi nauczyć się wszystkiego od nowa, a przede wszystkim zacząć używać dłoni, które zastąpione były przez elektronikę. Teraz dla młodych nie ma niczego cenniejszego, niż wiedza starych i aby żyć dalej muszą skorzystać z ich umiejętności (za Paulina Wu).

Piotr Zygmunt na co dzień jest wykładowcą marketingu, teorii reklamy i case studies w Instytucie Promocji oraz kreatywnym w największych polskich agencjach reklamowych (Leo Burnett, Grey, DDB). Natomiast w zaciszu domowym jest pisarzem. Warsztat pisarski poznawał w obszarze opowiadania pod kierunkiem Marka Nowakowskiego i Piotra Wojciechowskiego, reportażu pod opieką Marka Millera i dramatu pod czujnym okiem Tadeusza Słobodzianka. Debiutował w Magazynie krótkich form literackich „Opowieści”, Nr 2, wrzesień 2006. Ponadto jest autorem opowiadań : „Czas naglić”, „C2£0W1€K”, „Rozjuszona cisza (czyli postaraj się dotrwać do końca)”,’ „Temat: (bez tematu)”, „Jezu kochany, ale ja chciałam tu sprzątać tylko”, „Po datek”, „We własne ręce”, „Poświęcim”, „(Bonus text)”.

(KB)

Udział szachistów ASU Sokółka w turnieju w Zambrowie

W niedzielę, 20 marca 2022 r. 105 miłośników królewskiej gry w wieku od lat 6 do 48 spotkało się przy szachownicach w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie na VI Otwartym Turnieju Szachowym O Puchar Burmistrza Miasta Zambrów.

Zdjęcie grupowe

Turniej rozgrywano w tempie szachów szybkich 10+5 sekund za posunięcie na dystansie 7 rund. Zawody sprawnie przeprowadziła ekipa sędziowska Akademii Szachowej Sobocińscy pod kierownictwem sędziego głównego Magdaleny Sobocińskiej.

W turnieju wzięli udział Szachiści Akademii Sportów Umysłowych Sokółka. Dla najmłodszych szachistów naszego klubu turniej był ostatnim sprawdzianem formy przed mistrzostwami województwa podlaskiego do lat 7 i 8 w przyszły weekend w Białymstoku. Wyniki osiągnięte w turnieju są zadowalające i z umiarkowanym optymizmem oczekujemy startu w Białymstoku. ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content