Projekt „Na zdrowie. Wychodzimy z pandemii” dobiegł końca

Wszystko co dobre, niestety szybko się kończy. Projekt „Na zdrowie. Wychodzimy z pandemii” realizowany przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce dobiegł końca.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce

Zadaniem realizowanych działań było przywrócenie czynnego uczestnictwa w życiu społecznym, poprawę kondycji psychicznej i fizycznej oraz utrzymanie więzi w grupie senioralnej. Na całość złożyły się cztery wydarzenia.
Pierwszym były warsztaty z plecenia wianków, które zakończyły się spacerem z kijkami nordic walking wokół jeziora oraz sesją fotograficzną indywidualną i grupową na pomoście, której autorami byli studenci z sekcji fotograficznej UTW: Elżbieta Haponik, Anna Werner, Anna Andruszkiewicz i Krzysztof Frejus. Ich prace można było oglądać w dwóch ostatnich tygodniach sierpnia w Bibliotece Publicznej w Sokółce.

Drugim działaniem była wycieczka ekumeniczno-turystyczna Kundzin-Samogród-Bohoniki. Spotkaliśmy się tam z gospodarzami obiektów sakralnych, a w ostatnim miejscu zatrzymaliśmy się również na małe co nieco. W Kundzinie o historii parafii opowiadał ks. Grzegorz Kułakowski, w Samogrodzie ks. prot. Adrian Charytoniuk, natomiast w meczecie pani Halina Pawłowska.

Trzecim wydarzeniem była wycieczka do Epi-Centrum Nauki w Białymstoku, gdzie dzięki interaktywnym eksponatom i stanowiskom doświadczalnym zgłębialiśmy tajniki otaczającego nas świata.

Czwartym i ostatnim działaniem było spotkanie w plenerze. Na świeżym powietrzu wzięliśmy udział w zmaganiach sportowych, a zakończyliśmy degustacją leczo.

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” w Sokółce, Gminę Sokółka oraz firmę Metal-Fach.

Katarzyna Bułkowska


Zobacz również

Skip to content