Jubileuszowe Narodowe Czytanie

3 września 2021, jak co roku, Biblioteka Publiczna w Sokółce zaprosiła mieszkańców do wspólnej lektury. Akcja Narodowe Czytanie miała w tym roku swoją jubileuszową, dziesiątą edycję. W ramach wydarzenia odbywającego się pod patronatem honorowym Pary Prezydenckiej, wszyscy jego uczestnicy za każdym razem czytają wspólnie inną lekturę. Tym razem była nią „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie Prezydenta RP, w tym roku do wspólnego czytania wybrano „Moralność Pani Dulskiej” ponieważ to książka, która „piętnuje obłudę i zakłamanie”. W specjalnym liście Andrzej Duda napisał również o dziele Zapolskiej, iż:

„Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji”.

Akcja utworu rozgrywa się na początku XX wieku we Lwowie,w salonie państwa Dulskich. W taki właśnie salonik zmieniła się czytelnia biblioteki!

Narodowe Czytanie 2021

W tym roku swoje umiejętności zaprezentowali: Z-ca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk, który fenomenalnie odtworzył rolę Zbyszka, Dyrektor Biblioteki Publicznej Joanna Bienasz, sokólska poetka Leonarda Szubzda, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamionce Joanna Gejdel, przedstawicielki Uniwersytetu Trzeciego Wieku: Anna Wasilewska, Teresa Galewska i Alina Struczewska, czytelniczki Barbara Wnukowska, Helena Nicewicz i Antonina Arciuch oraz bibliotekarki – Katarzyna Bułkowska oraz Marta Wojewódzka-Szoda.

Głośne czytanie z udziałem publiczności nie jest łatwym zadaniem! Wszystkim serdecznie dziękujemy za odwagę i zaprezentowanie swoich zdolności autorskich.

Jednym z punktów wydarzenia był quiz dotyczący czytanej lektury, w którym uczestnicy mogli sprawdzić i usystematyzować swoją wiedzę. Osoba, która prawidłowo odpowiedziała na pytanie otrzymywała ekologiczną torbę z logo naszej placówki oraz hasłem promującym czytelnictwo.

Jak co roku wszyscy uczestnicy spotkania mieli możliwość przyniesienia własnych egzemplarzy książki w celu uzyskania pamiątkowej pieczęci.

W ramach podziękowania bibliotekarki zaprosiły uczestników na słodki poczęstunek. Dodatkowo wszyscy goście otrzymali pamiątkowe magnesy i zakładki do książek.

Ideą przyświecającą Narodowemu Czytaniu jest zgromadzenie na wspólnej lekturze jak największej liczby osób. Niestety ze względu na obostrzenia pandemiczne we wspólnym czytaniu mogła wziąć udział ograniczona liczba uczestników. Serdecznie dziękujemy za to przemiłe spotkanie. Widzimy się za rok!

Beata Grecka
Biblioteka Publiczna w Sokółce


Zobacz również

Skip to content