Porozumienie między gminami

Porozumienie między gminami

W poniedziałek 23 sierpnia 2021 roku w sokólskim magistracie Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska i Wójt Szudziałowa Tadeusz Tokarewicz podpisali porozumienie międzygminne. Dotyczy ono przekazania Gminie Szudziałowo zadania Gminy Sokółka z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii autobusowej Nowe Trzciano – Sokółka – Nowe Trzciano.

W porozumieniu zaznaczono, że powierzone Gminie Szudziałowo zadanie z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego obejmuje w szczególności:

  • opracowanie trasy przejazdu i rozkładów jazdy;
  • aplikację o dofinansowanie przewozów z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
  • ustalenie taryf przewozu osób, bagażu i zwierząt, w tym uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów porządkowych i opłat dodatkowych;
  • kwestie związane z refundacją kosztów udzielonych ulg ustawowych;
  • dystrybucję i sprzedaż biletów;
  • zapewnienie regularnego i zgodnego z ustalonym rozkładem jazdy przewozu pasażerów;
  • zorganizowanie obsługi linii komunikacyjnych przez tabor sprawny technicznie i właściwie oznakowany;
  • ocenę i kontrolę realizacji usług przez operatora publicznego transportu zbiorowego.

Koszty realizacji powierzonego zadania ponosi Gmina Szudziałowo bez udziału finansowego Gminy Sokółka.

(DB) Fot.: D. Biziuk

 


Zobacz również

Skip to content