Informacja dla wnioskodawców w projekcie „Gmina Sokółka przyjazna środowisku”

Baner z logówkami

Gmina Sokółka informuje, że w związku z trwającą weryfikacją wniosków w projekcie „Gmina Sokółka przyjazna środowisku” i koniecznością potwierdzenia poprawności doboru mocy instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych przez inspektora elektrycznego, wydłuża się termin sporządzenia ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do projektu i przekazania informacji o powierzeniu grantu. Grantobiorcy z listy podstawowej zostaną niezwłocznie poinformowani o możliwości podpisania umowy.

Ponadto, Gmina Sokółka przypomina, że to na Grantobiorcy będzie spoczywał obowiązek zapewnienia, że moc instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych będzie dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Grantobiorcę w tym samym okresie rozliczeniowym.

Powyższy warunek wymusza na Grantobiorcy montaż dodatkowego/dodatkowych urządzenia/urządzeń elektrycznych, które spowodują planowany wzrost zużycia energii elektrycznej zgodnie z wnioskiem o grant najpóźniej w momencie zamontowania instalacji fotowoltaicznej, tak aby ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez fotowoltaikę, nie przekroczyła 120% zapotrzebowania budynku na energię. Warunek ten będzie weryfikowany w okresie realizacji projektu i trwałości projektu.

Złamanie powyższej zasady skutkować może koniecznością zwrotu grantu wraz z odsetkami ustawowymi.

Grantobiorcy z listy podstawowej zostaną odrębnie poinformowani o przyznaniu grantu i zaproszeni do podpisania umowy o powierzenie grantu. Zgodnie z Regulaminem na podpisanie umowy o powierzenie grantu będzie 14 dni od dnia otrzymania informacji z zaproszeniem do podpisania przedmiotowej umowy.

Przewidywany termin podpisywania umów o powierzenie grantu to wrzesień 2021 r.

ZAŁĄCZNIK: Regulamin udzielania dofinansowania


Zobacz również

Skip to content