Zakończenie II edycji Uniwersytetu Dziecięcego

W związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązującymi przepisami, została zakończona realizacja II edycji projektu „Politechnika Białostocka – Sokólski Uniwersytet Dziecięcy” w roku akademickim 2019/2020. Dlatego też, w dniu 3 grudnia 2020 r., opiekun projektu Pani Marta Tomiczek z Politechniki Białostockiej odwiedziła Urząd Miejski w Sokółce przekazując na ręce Pani Burmistrz dyplomy wraz z upominkami młodym studentom.

Zakończono realizację II edycji projektu „Politechnika Białostocka – Sokólski Uniwersytet Dziecięcy”

Pani Burmistrz podziękowała organizatorom, za to że uczniowie z Gminy Sokółka mogli dołączyć do tego elitarnego grona w tak licznym składzie. Wyraziła również nadzieję, na dalszą współpracę i chęć na uczestnictwo w kolejnych edycjach SUD po unormowaniu się sytuacji zdrowotnej w kraju.

W projekcie wzięło udział 100 uczniów ze szkół podstawowych z gminy Sokółka. Każdy uczestnik miał możliwość bezpośredniego kontaktu z nauką, ponieważ zajęcia odbywały się w małych grupach warsztatowych.  Celem SUD było rozwijanie dziecięcej wrażliwości, intelektu i twórczego potencjału, a także chęć udowodnienia, że nauki ścisłe to nie tylko formuły i definicje, ale również fascynujące doświadczenia i mnóstwo dobrej zabawy. Spotkania prowadzili wykładowcy Politechniki Białostockiej oraz eksperci z różnych instytucji, które zadeklarowały chęć wsparcia tej niezwykłej inicjatywy edukacyjnej.

Dyplomy wraz z upominkami zostały przekazane Dyrektorom szkół podstawowych, którzy rozdadzą je uczniom biorącym udział w projekcie.

Referat Oświaty
Urszula Marchiel


Zobacz również