Nabór wniosków na nagrody sportowe za 2020 rok

Burmistrz Sokółki przypomina, że można składać wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe.

Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym określa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/78/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 8 lipca 2019r.

Wzory wniosków oraz uchwała Rady Miejskiej w Sokółce wraz z załącznikami, dostępne są pod niniejszym artykułem.

Wnioski o przyznanie nagrody i wyróżnień należy składać w terminie do dnia 15 grudnia 2020 roku do skrzynki przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce lub można wysłać na adres Urzędu Miejskiego w Sokółce Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka.

Zgodnie z regulaminem przyznawania nagród do wniosku należy dołączyć jedno najważniejsze osiągnięcie sportowe w danym roku (dokument oryginalny lub poświadczony za zgodność z oryginałem) wystawiony przez odpowiedni podmiot (np. Polski Związek Sportowy, Okręgowy Związek Sportowy, Szkolny Związek Sportowy, Wojewódzki Związek Sportowy lub prezesa klubu) potwierdzający:

a) Osiągniecie wyniku sportowego (tj. dyplom, komunikat końcowy z klasyfikacji zawodów)

b) Przyczynienie się do promocji Gminy Sokółka.

Prosimy o wnikliwe przeanalizowanie osiągnięcia sportowego pod względem rangi danych zawodów.

W razie pytań można kontaktować się z Panią Joanna Korzeniewska adres e-mail: korzeniewska@sokolka.pl

DO POBRANIA:

Uchwala_RM_10/78/2019

zal_1_wniosek_dla_sportowca

zal_1_wniosek_dla_sportowca (edytowalny)

zal_2_wniosek_dla_trenera

zal_2_wniosek_dla_trenera (edytowalny)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

(JK)


Zobacz również

Skip to content