Godziny funkcjonowania krytej pływalni

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce informuje, że od dnia 1 września 2020 r. (tj. od wtorku) kryta pływalnia wraca do funkcjonowania w godzinach:

  • 6:00 – 22:00 w dni powszednie (poniedziałek – piątek),
  • 8:00 – 22:00 w soboty i niedziele.

Wyszczególnienie godzinowe w dni powszednie:

  • godz. 6:00 – 8:00 – z pływalni mogą korzystać klienci indywidualni oraz sekcje pływackie (treningi klubów pływackich),
  • godz. 8:00 – 15:00 – z pływalni korzystają wyłącznie uczniowie szkół,
  • godz. 15:00 – 22:00 – wstęp dla klientów indywidualnych, sekcji pływackich oraz uczestników zajęć nauki i doskonalenia pływania.

W soboty i niedziele w godz. 8:00 – 22:00 pływalnia będzie udostępniona zarówno klientom indywidualnym, sekcjom pływackim oraz na potrzeby zajęć nauki i doskonalenia pływania.

Po dłuższej przerwie wznowią funkcjonowanie trzy sauny, które będą czynne od godziny 15:00. Łączny limit osób przebywających w tym samym czasie w zespole saun to 10 osób. Zwiększony został też limit osób korzystających równocześnie z pływalni, który od 1 września będzie wynosił 60 osób. Zapraszamy!

Paulina Sawicka, OSiR


Zobacz również

Skip to content