Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych

Bez wielkiego, wspólnego apelu i bez obserwujących oraz dokumentujących wszystko rodziców, tak będzie wyglądał 1 września 2020 roku w gminnych szkołach podstawowych i przedszkolach w Sokółce.

Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych

Początek roku szkolnego w naszej gminie będzie przebiegał mniej więcej tak samo, jak zakończenie roku. Uczniowie spotkają się ze swoimi wychowawcami w klasach. Musimy dbać o zachowanie rygorów sanitarnych, stąd oczywiste zmiany dotyczące nowego roku szkolnego – powiedział Adam Kowalczuk Zastępca Burmistrza Sokółki witając zebranych Dyrektorów podległych placówek oświatowych, którzy spotkali się 27 sierpnia 2020 r. w Sokólskim Ośrodku Kultury, aby omówić procedury bezpieczeństwa obowiązujące w nowym roku szkolnym. Podczas spotkania omówiono szereg spraw związanych z zachowaniem bezpieczeństwa podczas lekcji, przerw, pobytu w świetlicy, korzystania z posiłków w szkolnych stołówkach, dowozu uczniów. Zdrowie uczniów, nauczycieli, rodziców oraz pracowników administracji i obsługi jest bardzo ważne, dlatego też musimy dołożyć wszelkich starań, aby uchronić się od zakażenia koronawirusem – powiedział do zebranych Adam Kowalczuk. Zebrani Dyrektorzy otrzymali listy z życzeniami od Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej na nowy rok szkolny.

1 września to dzień, kiedy wszyscy uczniowie pełni wakacyjnych wrażeń wracają do szkół i słyszą pierwszy dzwonek. Szczególnie ważne znaczenie ma on dla dzieci, które pierwszy raz przekraczają próg szkoły, by za nim rozpocząć swoją przygodę z nauką. Burmistrz Sokółki życzyła, aby rozpoczynający się rok szkolny był pełen sukcesów, osiąganych w atmosferze dobrej współpracy, cierpliwości i wyrozumiałości.

Podczas spotkania pracownice Referatu Oświaty Anna Żemajduk i Urszula Marchiel przekazały dyrektorom szkół podstawowych nagrody i dyplomy, ufundowane uczniom przez Burmistrza Sokółki Ewę Kulikowską za przygotowanie prac konkursowych „Pocztówka dla Babci i Dziadka” w okresie zawieszenia zajęć szkolnych. Nagrody zostaną rozdane uczniom w dniu 1 września.

Referat Oświaty

Skip to content