MRM – 410 rocznica nadania praw miejskich Sokółki

Odpowiadając na zaproszenie dnia 28 lutego 2019r. udaliśmy się na turniej wiedzy o Sokółce. Miał on charakter mulimedialnego widowiska edukacyjnego. 

W czasie turnieju

Rywalizacja odbyła się na żywo, w której wzięły udziało udział 13 drużyn.
Zabawa polega na odpowiedzeniu na 21 pytań z różnych kategorii. Pytania były odczytywane przez spikera i dodatkowo wyświetlały się na ekranie kina. Każda z drużyn miała swój tablet, na którym zaznaczał tylko jedną prawidłową odpowiedź. Po każdej rundzie wyświetlano wyniki ze zgromadzonymi punktami.

Uczestnictwo w rozgrywce pozwala doświadczyć wspaniałych emocji i dobrej zabawy.

MRM, foto: sokolka.tv

Jak zapisać dziecko do żłobka?

Dzieciństwo to czas wszechstronnego rozwoju, chęć poznawania świata, ale przede wszystkim chwile spędzone na beztroskiej zabawie w żłobku. To także czas wielu wyzwań, dynamicznych osiągnięć i nauki wielu wzorców, które w przyszłości znajdą odzwierciedlenie w życiu dorosłym każdego malucha.

Żłobek w Sokółce

Burmistrz Sokółki informuje, że rekrutacja do Miejskiego Żłobka prowadzona będzie od 4 marca 2019 r. od godz. 8:00 do 15 marca 2019 r. do godz. 15:00. Zasady i harmonogram rekrutacji, punktacja oraz druk wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka zawarte są Zarządzeniu Nr 2/2019 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Sokółce z 1 lutego 2019 r.

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Miejskiego Żłobka w Sokółce – Pani Lucyna Jolanta Szymańska, Osiedle Centrum 18, tel. 85 7112539.

 

DO POBRANIA:
Zarządzenie Nr 2/2019 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Sokółce z 1 lutego 2019 r.
Zarządzenie Nr 2/2019 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Sokółce z 1 lutego 2019 r. (edytowalne)

Referat Oświaty

Zaproszenie na turniej hokeja

Hokeiści

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce serdecznie zaprasza wszystkich miłośników hokeja na lodzie na turniej o Puchar Burmistrza Sokółki, który odbędzie się 10 marca 2019 r. na Miejskim Lodowisku w Sokółce!

W zawodach mogą wziąć udział drużyny składające się maksymalnie z 10 zawodników (3 zawodników w polu, bramkarz i 6 rezerwowych). Zapisy prowadzone będą w biurze zawodów (wypożyczalnia łyżew) pół godziny przed rozpoczęciem turnieju. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 16:00.

DO POBRANIA: Regulamin  Zgoda RODO

Paulina Sawicka, OSiR

Narciarki SkiTeamu Sokółka najlepsze na Podlasiu

Wydawać by się mogło, że tej zimy, z powodu braku lub małej ilości śniegu, narciarki SkiTeamu Sokółka będą miały niezwykle „martwy” i nieudany sezon, jednak wbrew pozorom taki nie był a wręcz przeciwnie.

Zdjęcie grupowe

W styczniu i lutym 2019 roku zawodniczki UKS Orliki w Starej Kamionce oraz UKS Start w Malawiczach aż siedmiokrotnie wystartowały w zawodach narciarstwa biegowego w regionie północno-wschodnim.

Pierwsze zmagania narciarskie rozegrano już 13 stycznia na terenie OSiR w Sokółce, czyli Mistrzostwa Powiatu Sokólskiego w narciarstwie biegowym na dystansach od 100 do 500 m. Wyniki: Aleksandra Borys – 1, Milena Borys – 2, Oliwia Borys – 1, Elżbieta Łowczecka – 1, Maria Borys – 2, Dominika Nowak – 3, Julia Zajczyk – 1, Kamila Rećko – 2, Zuzanna Czabatorowicz – 3, Magdalena Ignatowicz – 4, Weronika Czeremcha – 5, Natalia Fiedorec – 1. ZOBACZ WIĘCEJ

XVIII Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy

25 lutego 2019 r. najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Geniuszach wzięli udział w kampanii informacyjno – edukacyjnej w ramach XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Mukowiscydozy (25.02-3.03), który przebiega pod hasłem: #NIEWIDAĆPRAWDA?

Kampania ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w kwestiach dotyczących tej nieuleczalnej choroby, a także pomoc i wsparcie dla chorych i ich rodzin. Mukowiscydoza jest niepełnosprawnością, której nie widać, ale która daje konkretne objawy i na którą nie mamy wpływu.

Dzieci miały możliwość zapoznania się z mukowiscydozą poprzez plakaty, ulotki, naklejki, baloniki oraz prezentację, którą poprowadziła nauczycielka Oddziału Przedszkolnego.

SP w Geniuszach

Zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Herb Sokółki

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 jt. z późn. zm.) i §15 pkt. 2 Statutu Gminy Sokółka (Dz.Urz.Woj. Podl. z 2003 r. Nr 21, poz. 538; z 2004 r. Nr 14, poz. 292, Nr 188, poz. 2499; z 2005 r. Nr 261 poz. 2993; z 2010 r. Nr 236 poz. 2875; z 2012 r. poz. 161; z 2015 r. poz. 370; z 2016 r. poz. 2246; z 2018 r. poz. 4653). Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje V Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 27 lutego 2019 r. (środa) o godz. 15.00 w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1 (sala Lira).

Pod poniższym adresem znajdują się materiały dotyczące sesji:

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/39701

Zabawy badawcze i eksperymenty

Baner EFS Sokółka
Eksperymentowanie

Od 1 września 2018 roku Przedszkole nr 2 w Sokółce realizuje projekt pn. „Matematyka i technika pod lupą w Przedszkolu nr 2 w Sokółce”. Jest to możliwe dzięki pozyskanym przez Gminę Sokółka środkom z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 95 452,00 zł, dofinansowanie – 90 697,00 zł.

29 stycznia 2019 roku siedem nauczycielek wzięło udział w szkoleniu „Eksperymentowanie – nauczyciel wychowania przedszkolnego jako refleksyjny praktyk”. Była to doskonała okazja do doświadczania, eksperymentowania, zapoznania się z ciekawymi zajęciami badawczymi. Nauczyciele widzą duże zainteresowanie dzieci zjawiskami dotyczącymi świata przyrody i techniki. Dlatego też chcemy zachęcić je do zabaw badawczych i eksperymentów. A to szkolenie dało nauczycielom konkretne narzędzia i wiedzę z tego zakresu. Szkolenie było prowadzone przez Akademię Nauki z Białegostoku, która jest  instytucją edukacyjną, zajmującą się prowadzeniem kursów, szkoleń i kampanii społecznych z zakresu rozwijania potencjału intelektualnego i osobistego. ZOBACZ WIĘCEJ

Pieniądz elektroniczny i zabawa w architekta

Kolejny zjazd Sokólskiego Uniwersytetu Dziecięcego za nami. 23 lutego, podczas pierwszych zajęć na Politechnice Białostockiej, młodzi studenci spotkali się z panią Idą Stefanowicz- głównym specjalistą NBP, która na początku wyjaśniła słuchaczom, że Narodowy Bank Polski różni się od innych banków- przede wszystkim jako jedyny ma prawo emisji polskich monet i banknotów.

Młodzi studenci

Następnie z prezentacji dowiedzieli się oni jak kształtowała się droga pieniądza od czasów starożytnych do dnia dzisiejszego. Wspólnie przeanalizowali, jak wraz z rozwojem cywilizacyjnym zmieniały się formy i cechy pieniądza: najpierw tzw. płacidła czyli towar za towar, następnie kruszce takie jak żelazo, brąz i złoto, później wybijane monety (pierwsza pojawiła się w Turcji ok. 650 r p.n.e.), banknoty ( najpierw w Chinach w X wieku n.e. a w Europie dopiero w XVII wieku), wreszcie pieniądz bezgotówkowy i pieniądz elektroniczny.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na konferencję szkoleniowo – naukową

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce zapraszają na konferencję szkoleniowo – naukową pt. „Dziecko z dysfunkcją układu nerwowego – neurorehabilitacja”.

Plakat

W programie m.in.
– Padaczka w przebiegu chorób neurologicznych u dzieci;
– Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami neurologicznymi;
– Nieprawidłowe napięcie mięśniowe – specyfika zaburzenia;
– Neurorehabilitacja w logopedii;
– Nowe technologie w neurorehabilitacji – Neuroforma;
– Rehabilitacja funkcji słuchowych – System FM;
– Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego.

Konferencja odbędzie się 20 marca 2019 r. w godz.10.00 – 14.00 w Sali „Lira” Sokólskiego Ośrodka Kultury, ul Grodzieńska 1. Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy osób zainteresowanych pod nr tel. 85 711 09 42 lub na adres poczty: oswiata@sokolka.pl Osoby zapisane uzyskają certyfikaty potwierdzające udział w konferencji.

Organizatorzy

Marcowe dyżury w punkcie konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o dyżurach specjalistów oraz pracowników socjalnych w punkcie konsultacyjnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Sokółka, ul. Wojska Polskiego 7).

  • prawnik – 6, 20 marca 2019 r. w godz. 15.00 – 17.00
  • psychiatra – 4, 18 marca 2019 r. w godz. 15.00 – 17.00
  • psycholog – 5, 12 marca 2019 r. w godz. 15.30 – 17.30
  • pedagog – 7, 14 marca 2019 r. w godz. 15.30 – 17.30

19 marca 2019 r. w godz. 15.30 – 18.30 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.

Porady udzielane są bezpłatnie.

OPS

Zaproszenie na zawody łyżwiarskie

Plakat

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce serdecznie zaprasza wszystkich miłośników łyżwiarstwa na zawody pod Patronatem Burmistrza Sokółki, które odbędą się 7 marca 2019 r. na Miejskim Lodowisku OSiR w Sokółce.

Zawody będą podzielone na 2 części:
I. Dzieci i młodzież z klas IV-VIII Szkół Podstawowych i III klas Gimnazjum – od godziny 10:00 do 13:00,
II. Przedszkolaki od 3 lat i młodzież z klas I-III Szkół Podstawowych – od godziny 17:00 do 19:00.

Zapisy prowadzone będą w dniu zawodów na miejscu, w wypożyczalni łyżew, przy lodowisku, na pół godziny przed rozpoczęciem I i II części zawodów. Każdy z uczestników zawodów musi mieć podpisaną zgodę rodzica.

DO POBRANIA:
Regulamin
Zgoda rodzica

OSiR, Paulina Sawicka

Z życia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce

8.02.2018 r. odbyła się III sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej na której omówiliśmy przegotowanie spotkań w szkołach dotyczące palenia szkodliwymi tworzywami i produktami, które mają negatywny wpływ na nasze środowisko. Przygotowaliśmy prezentację i chcemy przybliżyć temat, który jest bardzo w tej chwili na czasie. Chcemy aby młodzież była świadoma w jakim środowisku żyje i że to również od nas zależy jak będzie wyglądało nasze środowisko w którym żyjemy. O przebiegu zajęć podzieliśmy się wkrótce.

14.10.2018 r. nad Zalewem Sokólskim odbył się „Piknik na kolorowo w Sokółce”. Młodzieżowa Rada Miejska udała się aby wspólnie spędzić czas i świętować. Było wiele atrakcji z których skorzystaliśmy i dobrze spodzieliśmy czas z mieszkańcami Sokółki.

17.10.2018 r. odbyła się uroczysta sesja w sali ,,Lira” Sokólskiego Ośrodka Kultury.W obecności Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej 13 uczniów sokólskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalntych złożyło ślubowanie.
To właśnie Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska była inicjatorką powstania MRM w naszym mieście. Opiekunem MRM jest nauczycielka Monika Klim ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sokółce. Po złożeniu ślubowania, wybrano prezydium MRM. Jednogłośnie poparliśmy kandydaturę Angeliki Polewko na Przewodniczącego MRM. Wiceprzewodniczącymi zostali: Marcin Łukaszewicz i Konrad Rećko. Funkcję Sekretarza będzie pełniła Julia Bałakier. Dziękujemy wszystkim gościom, rodzicom i znajomym za przybycie na sesję gdzie w waszej obecności złożyliśmy ślubowanie.
Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej – IV kadencja:
Przewodniczący Angelika Polewko (Zespół Szkół Rolniczych)
Wiceprzewodniczący Marcin Łukaszewicz (Zespół Szkół)
Wiceprzewodniczący Konrad Rećko (Zespół Szkół)
Sekretarz Julia Bałakier (Zakład Doskonalenia Zawodowego)
Joanna Garbaczewska (Zespół Szkół Rolniczych)
Ewa Narel (Zespół Szkół Zawodowych)
Omar Szczęsnowicz (Zespół Szkół Zawodowych)
Mateusz Matyszczyk (SP nr 1)
Patrycja Wróblewska (SP nr 1)
Sylwia Sitko (SP nr 2)
Natalia Sitko (SP nr 2)
Karina Miron (SP nr 3)
Julia Szomko (SP nr 3)

24.10.2018 r. odbył się wyjazd do Białegostoku na wykład o ekologii i koncert disco-polo zespołu ,,ANDRE”. Byliśmy pod wrażeniem wykładu o ekologii i wiadomościach, które przekazywał prowadzący jak wiele gatunków zwierząt jest na wyginięciu. Powinniśmy dbać o nasze środowisko aby te zwierzęta mogły też żyć. Dużą popularnością cieszył się koncert w wykonaniu Andrzeja Marcysiak.

11.11.2018 r. uczestniczyliśmy w obchodach miejskich 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. O godzinie 12 odśpiewano hymn narodowy w ramach akcji „Hymn dla Niepodległej”. Po hymnie zebrani na placu wypuścili w niebo balony w barwach narodowych. Jako Młodzieżowa Rada Miejska złożyliśmy wieniec pod pomnikiem. Po złożeniu wieńców program artystyczny zaprezentował Młodzieżowy Chór Powiatowy oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Sokółce i Zespołu Szkół Rolniczych. Na zakończenie uroczystości wystąpiła Powiatowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Suchowoli.

23.11.2018 r. odbyły się zajęcia Młodzieżowej Rady Miejskiej z dziećmi w Świetlicy ,,Pod aureolą św.Józefa”. Tematem zajęć było przygotowanie stroików adwentowych. Bardzo jesteśmy zadowoleni z czasu który mogliśmy poświęcić dzieciom. Dziękujemy za gościnę przede wszystkim Pani Agnieszce Awianowicz. Mamy nadzieję że w najbliższym czasie zorganizujemy wspólnie zajęcia w świetlicy.

28.11.2018 r. odbyła się sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej, na której poruszaliśmy temat o kontynuacji akcji palenia szkodliwymi tworzywami i produktami, które mają negatywny wpływ na nasze środowisko. O naszych planach poinformujemy niebawem. Przedstawiliśmy plan czym chcemy się zająć w tej kadencji i jakie mamy plany. Jesteśmy chętni do pracy i mamy wiele pomysłów, które chcielibyśmy zrealizować.

21.02.2019 r. w Zespole Szkół odbyły się zajęcia dotyczące palenia szkodliwymi tworzywami i produktami, które mają negatywny wpływ na nasze środowisko. Dziękujemy za życzliwość i przyjęcie nas Dyrekcji szkoły i nauczycielom oraz Wam drodzy uczniowie. Pamiętajcie, że od nas zależy jak będziemy żyć w naszym środowisku.

22.02.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce odbyły się zajęcia dotyczące palenia szkodliwymi tworzywami i produktami, które mają negatywny wpływ na nasze środowisko. Dziękujemy za życzliwość i przyjęcie nas Dyrekcji szkoły i nauczycielom oraz Wam drodzy uczniowie. Pamiętajcie, że od nas zależy jak będziemy żyć w naszym środowisku.

Przewodnicząca
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce
Angelika Polewko

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

21 lutego 2019 r. Biblioteka Publiczna w Sokółce gościła mł. asp. Joannę Kłos i asp. Roberta Zajkowskiego z Komendy Powiatowej Policji w Sokółce. Wizyta funkcjonariuszy była związana z Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw, który jest obchodzony w naszym kraju już po raz dwunasty. Spotkanie skierowane było do sokólskich seniorów.

Tydzien Pomocy w Sokółce

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw to idea, która powstała jeszcze w 2000 roku, a jej celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych. Ważne jest aby ofiary przestępstw nie bały się zgłaszać po pomoc – zarówno prawną jak i psychologiczną. To okazja do wskazania im drogi w walce o swoje prawa – czytamy na stronie policja.pl.

Sokólscy funkcjonariusze udzielili słuchaczom porad w sprawach, które dotyczyły fizycznego i psychicznego znęcania się nad osobami najbliższymi, oszustw związanych z tzw. sprzedażą bezpośrednią, kradzieży i przywłaszczenia mienia. Każdy z gości otrzymał ulotkę ostrzegającą przed oszustwami. ZOBACZ WIĘCEJ

Kampanie informacyjno – edukacyjne UKE

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do wzięcia udziału w kampaniach informacyjno – edukacyjnych.

UKE logo

Wiem, co podpisuję

Akcja jest skierowana do osób zawierających umowy, szczególnie do seniorów. To oni są najczęściej ofiarami nieuczciwych przedstawicieli handlowych reprezentujących operatorów. Co zrobić, żeby nie zostać oszukanym? W ramach kampanii „Wiem, co podpisuję” UKE doradza, na co zwracać uwagę, gdy zawieramy umowę w domu, kiedy możemy od niej odstąpić, jak dochodzić roszczeń. Zajęcia mają formę wykładów, podczas których w przystępny sposób przedstawiamy słuchaczom typowe praktyki nieuczciwych sprzedawców. Pokazujemy jak się przed nimi bronić. Więcej informacji na stronie: https://cik.uke.gov.pl/edukacja-uke/wiem-co-podpisuje,3.html

ZOBACZ WIĘCEJ

Młodzi mistrzowie języka angielskiego

15 lutego 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adam Mickiewicza gościła trzynastu reprezentantów pięciu szkół podstawowych na VIII Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego Trzecioklasistów „Junior Champion”. 

Zdjęcie grupowe

Celem tego, corocznego przedsięwzięcia jest wyłonienie najlepszego trzecioklasisty oraz promocja języka angielskiego w gminie. Aby zostać championem uczestnicy przystąpili najpierw do eliminacji szkolnych.

Szkołę Podstawową nr 1 reprezentowali Piotr Bajko, Kacper Bułkowski, Bartosz Kondrat, Sławomir Tokarewicz; Szkołę Podstawową nr 2- Kacper Nidecki, Sebastian Olechno, Łukasz Szydłowski, Michał Szymaniuk, Anastazja Wieliczko; Szkołę Podstawową nr 3- Kamil Matukiewicz, Łukasz Piskurewicz, Szkołę w Boguszach – Arkadiusz Zielenkiewicz oraz Szkołę w Starej Kamionce – Jakub Szydłowski.

ZOBACZ WIĘCEJ

Utrudnienia w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych

Siedziba Urzędu Miejskiego w Sokółce

Burmistrz Sokółki informuje, że w piątek, 1 marca od godz. 12.00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych.

Oznacza to, że tego dnia wnioski o dowód będą przyjmowane do godz. 11.30. Od godz. 12.00 do zamknięcia urzędu nie będzie możliwości załatwienia również pozostałych spraw dotyczących dowodu osobistego – nie będzie można odebrać gotowego, już spersonalizowanego dokumentu.

Za utrudnienia przepraszamy.

(SD)

III edycja konkursu „Świat oczami młodych”

UWAGA! W związku z dużym zainteresowaniem przedłużono rejestrację do konkursu. Zgłoszenia należy składać do 17 kwietnia 2019 r.

Baner

Fundacja BOŚ i Poczta Polska zapraszają wszystkie szkoły i domy kultury do udziału w konkursie plastycznym na projekt znaczka pocztowego „Świat oczami młodych”.

Trzecia edycja konkursu, organizowana pod hasłem „Przywróćmy tradycyjne sady”, poświęcona jest tematyce ratowania starych odmian drzew owocowych, a tym samym zwiększania różnorodności biologicznej polskiej przyrody.

„Świat oczami młodych” to jedyna okazja dla młodzieży do samodzielnego zaprojektowania znaczków! Trzy najlepsze prace oraz nazwiska laureatów znajdą się na znaczkach pocztowych, które zostaną wprowadzone do obiegu jesienią 2019 roku.

Dostrzegając wagę tematu, konkurs patronatami honorowymi objęli Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem.

Rejestracja placówek trwa do 19 marca 17 kwietnia 2019 roku. Prace konkursowe należy przesyłać do 14 maja 2019 roku.

Więcej informacji na stronie: http://oczamimlodych.pl

Realizacja projektu „Przedszkole szansą na lepszą przyszłość”

Baner EFS
Realizacja projektu w SP1

Gmina Sokółka od początku roku szkolnego realizuje projekt pt. „Przedszkole szansą na lepszą przyszłość”, współfinansowany przez Unię Europejską. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym z Gminy Sokółka poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych.

W projekcie uczestniczy 163 dzieci w wieku od 3 do 6 lat z oddziałów przedszkolnych utworzonych w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2 w Sokółce oraz w SP w Boguszach, w Geniuszach, w Malawiczach Dolnych, w Starej Kamionce i w Starej Rozedrance. Wartość projektu wynosi 327 297,95 zł, dofinansowanie 278 141,39 zł oraz wkład własny Gminy Sokółka 49 156,56 zł (w tym wkład rzeczowy – korzystanie z sal szkolnych). ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content