Zabawy badawcze i eksperymenty

Baner EFS Sokółka
Eksperymentowanie

Od 1 września 2018 roku Przedszkole nr 2 w Sokółce realizuje projekt pn. „Matematyka i technika pod lupą w Przedszkolu nr 2 w Sokółce”. Jest to możliwe dzięki pozyskanym przez Gminę Sokółka środkom z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 95 452,00 zł, dofinansowanie – 90 697,00 zł.

29 stycznia 2019 roku siedem nauczycielek wzięło udział w szkoleniu „Eksperymentowanie – nauczyciel wychowania przedszkolnego jako refleksyjny praktyk”. Była to doskonała okazja do doświadczania, eksperymentowania, zapoznania się z ciekawymi zajęciami badawczymi. Nauczyciele widzą duże zainteresowanie dzieci zjawiskami dotyczącymi świata przyrody i techniki. Dlatego też chcemy zachęcić je do zabaw badawczych i eksperymentów. A to szkolenie dało nauczycielom konkretne narzędzia i wiedzę z tego zakresu. Szkolenie było prowadzone przez Akademię Nauki z Białegostoku, która jest  instytucją edukacyjną, zajmującą się prowadzeniem kursów, szkoleń i kampanii społecznych z zakresu rozwijania potencjału intelektualnego i osobistego.

Do tej pory zostały zrealizowane dwa szkolenia: „Zastosowanie Darów w dziecięcej matematyce”, przeprowadzonym przez certyfikowanego Edukatora Froebel.pl Sp. z o.o. oraz 2 godzinne szkolenie, którego celem było poznanie podstaw programowania i praca z Ozobotami, malutkim robotami, które wykonują zadania zaprogramowane przez dzieci za pomocą kolorowych kodów (na kartce papieru lub tablecie). Każda grupa przedszkolna biorąca udział w projekcie otrzymała zestaw Darów Froebla oraz 6 Ozobotów.

Przed nauczycielkami jeszcze jedno szkolenie: „Nowoczesne metody aktywizująco- motywujące w nauczaniu i wychowaniu przedszkolnym”. Nauczyciele prowadzą zajęcia w swoich grupach wychowawczych, są to 2 rodzaje zajęć: „Odkrywcy i konstruktorzy” i „Matematyka pod lupą”. 24 dzieci, które mają wolniejsze tempo pracy uzupełniają braki podczas zajęć dydaktyczno – wyrównawczych „Mam swój czas”.

P2

Skip to content