Spotkanie w sprawie gazyfikacji

18 lutego 2018 r. w sali Lira Sokólskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie w sprawie omówienia perspektywy budowy sieci gazowej na bazie stacji regazyfikacji LNG.

Spotkanie w sprawie gazu

Pierwsze spotkanie w tej sprawie odbyło się w 2016 r. i już wtedy Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podpisała z Polską Spółką Gazownictwa list intencyjny w sprawie rozpoczęcia budowy sieci gazowej. Na zaproszenie Burmistrz Sokółki w drugim spotkaniu uczestniczyli: Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Dyrektor Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Grzegorz Mackiewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce Piotr Karol Bujwicki, radni Rady Miejskiej w Sokółce oraz mieszkańcy z gminy Sokółka.

Na spotkaniu przedstawiono zalety ogrzewania błękitnym paliwem,  jego walory ekologiczne, jak również zaprezentowano proces przyłączenia do sieci gazowej.

Do końca lutego 2019 r. osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci gazowej mogą składać ankiety dostępne w Urzędzie Miejskim w Sokółce lub do pobrania poniżej.

Druki ankiet złożone w 2016 r. będą brane po uwagę przy obecnej analizie ekonomicznej przedsięwzięcia inwestycyjnego, w związku z powyższym nie ma potrzeby ponownego składnia.

DO POBRANIA: Ankieta GAZ

(EZ)

Skip to content