Realizacja projektu „Przedszkole szansą na lepszą przyszłość”

Baner EFS
Realizacja projektu w SP1

Gmina Sokółka od początku roku szkolnego realizuje projekt pt. „Przedszkole szansą na lepszą przyszłość”, współfinansowany przez Unię Europejską. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym z Gminy Sokółka poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych.

W projekcie uczestniczy 163 dzieci w wieku od 3 do 6 lat z oddziałów przedszkolnych utworzonych w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2 w Sokółce oraz w SP w Boguszach, w Geniuszach, w Malawiczach Dolnych, w Starej Kamionce i w Starej Rozedrance. Wartość projektu wynosi 327 297,95 zł, dofinansowanie 278 141,39 zł oraz wkład własny Gminy Sokółka 49 156,56 zł (w tym wkład rzeczowy – korzystanie z sal szkolnych).

W siedmiu szkołach podstawowych, w wymiarze jednej godziny tygodniowo w każdej grupie przedszkolnej prowadzone są zajęcia dodatkowe:

  • „Mali wielcy odkrywcy”- dzieci rozwijają aktywność twórczą, pod nadzorem nauczyciela przeprowadzają szeregu eksperymentów: badają się jakie właściwości posiada woda, co pływa, a co tonie, sprawdzają rozpuszczalność różnych substancji, robią bańki mydlane, kulki żelowe, kostki lodu, wiedzą jak powstają kryształki soli, co to jest pole magnetyczne. Dzieci obejrzały prezentację multimedialną „Proste i tanie eksperymentowanie”, dzięki której poznały szereg doświadczeń, które później wykonały same na zajęciach.
  • „W krainie wyobraźni” – na zajęciach dzieci rozwijają komunikację werbalną, pamięć i kompetencje społeczne, poprzez zabawy integrujące grupę poznają swoich rówieśników, dostrzegają potrzeby swoich kolegów, opowiadają o swojej rodzinie, jak wspólnie spędzają wolny czas, w życiu społecznym rozróżniają rolę poszczególnych członków rodziny, rozwijają swoją kreatywność, bawią się w teatrzyk, przebierają się za różne postacie z bajek, odgrywają krótkie scenki teatralne.
  • „Dobry start w szkole” – są to zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, na których dzieci nabywają umiejętności i potrzebną wiedzę do dalszej edukacji w szkole. Celem zajęć jest wypracowanie u dzieci gotowości do realizacji zadań szkolnych: umiejętności pracy z podręcznikiem oraz tablicą szkolną, rozumienia poleceń szkolnych, zgłaszania się do odpowiedzi, wykonywania poleceń kierowanych do całej grupy.
  • „Mali wielcy konstruktorzy” – dzieci rozwijają kompetencje matematyczno-techniczne, sprawność manualną i wyobraźnię przestrzenną, uczą się cierpliwości, samodzielnego i logicznego myślenia. Na zajęciach wykorzystują zakupione pomoce dydaktyczne: klocki magnetyczne, klocki Lego, klocki drewniane, mozaiki geometryczne, flipsy, masę solną.
  • „W krainie książek” – na zajęciach dzieci oglądają ilustrowane książeczki, słuchają utworów czytanych przez nauczycieli, dyskutują na temat bohaterów z książek, uczą się na pamięć krótkich wierszyków, wykonują prace plastyczne i techniczne dotyczące przeczytanych książeczek. Dzieci przekonują się, że czytanie książek jest przyjemne, że książki są nie tylko znakomitym środkiem do zdobywania wiedzy i różnych umiejętności, ale także mogą być dobrym sposobem na nudę, mogą bawić oraz stać się pretekstem do zabawy.
  • „Zabawy językiem angielskim” – dzieci w formie zabawy uczą się języka angielskiego, uczą się rymowanek i piosenek. Dzięki skojarzeniom zapamiętują nowe słownictwo i zwroty.

Do każdego oddziału przedszkolnego zakupione będą monitory interaktywne, które uatrakcyjnią wymienione zajęcia. Zakończenie projektu zaplanowane jest 30 czerwca 2019 r.

Anna Żemajduk – Kierownik projektu

Skip to content