Zaproszenie na turniej tenisa ziemnego

Plakat

Serdecznie zapraszamy miłośników tenisa ziemnego do wzięcia udziału w turnieju o Puchar Burmistrza Sokółki. Zawody odbędą się z okazji Święta Konstytucji 3-go maja.

Turniej będzie pierwszą okazją do rywalizacji w sezonie 2018 na kortach OSiR w Sokółce. Zapisy prowadzone będą na miejscu, w biurze zawodów 3 maja 2018 r. w godzinach 8:45 – 9:15. Początek gier zaplanowano na godzinę 9:30. System rozgrywek zostanie ustalony po zakończeniu zapisów. Opłata wpisowa do turnieju wynosi 20 zł i w całości zostanie przekazana na wsparcie zakupu protezy dla Dawida Paszko.

Szczegóły na stronie www.osir.sokolka.pl

Krzysztof Zaniewski, OSiR

Niedziela z Sokólskim Obwodem Armii Krajowej

Plakat

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska i Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej w Sokółce zapraszają 29 kwietnia 2018 r. na Niedzielę z Sokólskim Obwodem Armii Krajowej.

Program:
godz. 11.30 – msza św. w Kolegiacie pw. św. Antoniego w Sokółce
godz. 12.30 – złożenie kwiatów i zniczy przy pomniku AK
godz. 13.00 – rekonstrukcja ujawnienia się Sokólskiego Obwodu AK/AKO/WiN
(Plac przy Kolegiacie pw. św. Antoniego w Sokółce)
-Odczytanie listy ujawnionych żołnierzy
-Poczęstunek żołnierski

W rekonstrukcji wezmą udział przedstawiciele Stowarzyszenia Grupa wschód, Sokólskiego Pododdziału Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich, młodzież sokólskich szkół i mieszkańcy Sokółki.

Krzysztof Oszer

Zaproszenie na rodzinne warsztaty patriotyczne

Muzeum Ziemi Sokólskiej przy Sokólskim Ośrodku Kultury, Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej oraz Burmistrz Sokółki zapraszają na rodzinne warsztaty w temacie patriotycznym, które odbędą się one 2 maja (Święto Flagi) o godzinie 11.00 w sali „Lira” Sokólskiego Ośrodka Kultury, ul. Grodzieńska 1.

Plakat

Jak przystało na świętowanie dnia 2 Maja, wykonamy wspólnie małe flagi, zaprojektujemy własne koszulki, wykorzystując motywy patriotyczne i historyczne, skleimy model polskiego samolotu, zagramy w edukacyjne gry i poukładamy puzzle. Porozmawiamy o święcie 2 i 3 Maja, fladze, godle. Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z opiekunami.

Udział jest bezpłatny, zapewniamy materiały, ewentualnie można zabrać ze sobą koszulkę do ozdobienia w swoim rozmiarze. Warsztaty są dofinansowane ze środków Gminy Sokółka na działania w zakresie kultury w 2018 r.

Godziny otwarcia muzeum w weekend majowy 2018

Aleksandra Pluta

Kotyliony już gotowe

25 kwietnia 2018 r. uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Geniuszach tworzyli kotyliony.

Zbliżające się święta majowe są doskonała okazją do tego, by wspólnie wykonywać kotyliony. Ich przygotowywanie wprowadziło całą szkołę w podniosły nastrój. Uczniom towarzyszyły pieśni patriotyczne, wspólnie słuchane i śpiewane. Wykonane kotyliony będą dumnie zdobiły uczniów szkoły podczas obchodów majowych i przypominały wszystkim o patriotyzmie.

Nauczyciele SP w Geniuszach

Książkowe Emporium – w karuzeli książek i emocji

23 i 24 kwietnia 2018 r. Biblioteka Publiczna w Sokółce gościła młodych czytelników na warsztatach pod hasłem Książkowe Emporium – w karuzeli książek i emocji. Spotkania zostały przeprowadzone na podstawie wyjątkowej książki, naszpikowanej dziecięcymi emocjami i pragnieniami – „Panna Jones i Książkowe Emporium” Sylvi Bishop. 

Książkowe Emporium w bibliotece

Pierwsze zajęcia odbyły się w Filii Bibliotecznej Nr 2 w ciekawej scenerii Sali Samolotów. Pod sufitem wśród wielu gwiazd latały papierowe, kolorowe myśliwce, których szczegóły maskowania dzieci mogły oglądać przez teleskop. Spotkanie rozpoczęto od prezentacji książki i czytania jej fragmentu, w którym zaprezentowana została główna bohaterka Znajda Jones i jej zaskakujący sekret. Następnie przedstawiona została strona Polona Typo, która umożliwia stworzenie unikalnego napisu z tysięcy liter z książek, plakatów czy map powstałych na przestrzeni przeszło sześciu wieków polskiej historii! Kolejnym krokiem była praca w grupach. Każda z nich miała za zadanie stworzenie książeczki oraz wklejenie w nią liter stworzonych poprzez omówioną aplikację. Dzieci tak bardzo przejęły się sekretem Panny Jones, że postanowiły jej pomóc w nauce alfabetu. Każde z nich stworzyło dla niej po jednej ozdobionej literce. Zajęcia w filii wpisały się również w Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony 23 kwietnia. ZOBACZ WIĘCEJ

Dyżury w punkcie konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o majowych dyżurach specjalistów oraz pracowników socjalnych w punkcie konsultacyjnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Sokółka, ul. Wojska Polskiego 7).

  • prawnik – 8, 21 maja 2018 r. w godz. 15.00-17.00
  • psychiatra – 14, 28 maja 2018 r. w godz. 15.00-17.00
  • psycholog – 10, 17 maja 2018 r. w godz. 16.00-18.00
  • pedagog – 9, 23 maja 2018 r. w godz. 15.30-17.30

24 maja 2018 r. w godz. 16.00 – 19.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.

Porady udzielane są bezpłatnie.

(OPS)

Informacja o poziomie recyklingu

Wypełniając obowiązek określony w art. 3 ust. 9 pkt c ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 tj.) informujemy, iż w 2017 r. poziom recyklingu osiągniętego na terenie gminy Sokółka wyniósł 23,85 %, a poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania sklasyfikował się na poziomie 0,51 %.

(JR), Urząd Miejski w Sokółce

Środki finansowe na wspieranie czytelnictwa w szkołach

Książki

11 kwietnia 2018 r. między Panią Ewą Kulikowską Burmistrzem Sokółki, a Wojewodą Podlaskim (Skarbem Państwa), z którego upoważnienia działa Podlaski Kurator Oświaty została podpisana umowa dotycząca realizacji Priorytetu 3 ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa’’, którego celem jest wspieranie w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

W związku z powyższym Wojewoda Podlaski przekazał środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 38 480 zł z przeznaczeniem na zakup książek, niebędących podręcznikami w celu wzbogacenia zasobów bibliotek szkolnych, zgodnie z wnioskiem o udzielenie wsparcia z dnia 15 listopada 2017 r. Należy podkreślić, że również Gmina Sokółka przekazuje na realizację zadania jako wkład własny kwotę 9 620 zł. ZOBACZ WIĘCEJ

Dzień Ziemi i maraton czytelniczy w Geniuszach

22 kwietnia 2018 r. odchodzimy Światowy Dzień Ziemi. W tym dniu sprzątamy nasza planetę i dbamy o to, żeby była zadbana i nie wyglądała jak wysypisko.  

Dzień Ziemi w SP Geniusze

Szkoła Podstawowa w Geniuszach celebrowała ten dzień w wyjątkowy sposób. 17 kwietnia 2018 uczennice z klasy VI wygłosiły krótką prezentację na temat ekologii, następnie uczniowie klasy VI-VII wykonali układ taneczny do piosenki Majki Jeżowskiej „Moja Planeta”. Całe spotkanie zakończyło się konkursem na najciekawszy strój ekologiczny oraz wspólnym śpiewem piosenek o ziemi. Była to doskonała okazja na refleksje dotyczące przyrody, każdy mógł docenić jej walory i zrozumieć jaka jest dla nas ważna.

ZOBACZ WIĘCEJ

Konkurs ofert dot. kultury fizycznej

Herb Sokółki

Burmistrz Sokółki ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Sokółka z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

Wysokość środków przewidzianych na realizację zadań w konkursie wynosi 150 000 zł.

Oferty należy składać w terminie do 18 maja 2018 r., do godz. 15.00, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, (pok. 207).

ZOBACZ WIĘCEJ W BIP: bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl

GG

Finałowe zmagania w turnieju „Z podwórka na stadion”

Dwa pełne sportowych emocji dni były potrzebne do wyłonienia najlepszych piłkarskich drużyn województwa podlaskiego w kategoriach wiekowych U-8, U-10 oraz U-12 w rozegranym w dniach 20-21 kwietnia finale wojewódzkim XVIII edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”.

Młodzi piłkarze w akcji

Finałowe zmagania na Podlasiu odbyły na terenie Stadionu OSiR w Sokółce. Dla występujących w nich najzdolniejszych młodych piłkarzy i piłkarek z regionu były one kontynuacją drogi z podwórka na stadion, która rozpoczęła się jeszcze we wrześniu ubiegłego roku. Pierwszego dnia do rywalizacji przystąpiły zespoły w kategorii U-12. Dzień później obserwowaliśmy zmagania dzieci do lat 8 i 10.

Zwycięstwa odniosły: SP 51 Białystok i Włókniarz Białystok WOMEN w kategorii U-8, AMO Łomża i Łomżyczka w U-10 oraz SP 11 Suwałki i PSP 7 SP Piątnica wśród grup wiekowych U-12. ZOBACZ WIĘCEJ

Czyste środowisko to najlepsze uzdrowisko!

22 kwietnia 2018 r. obchodzimy Światowy Dzień Ziemi – jest to coroczna akcja na rzecz promowania ekologicznych postaw. Z tej okazji warto dowiedzieć się, jakie domowe przyzwyczajenia powinniśmy zmienić, by nasza planeta była piękna również dla przyszłych pokoleń.

Happening w Boguszach

Uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej w Boguszach postanowili przygotować na lekcjach plastyki happening ekologiczny. Do planowanej akcji włączyli całą społeczność szkolną. Każda z klas zaprojektowała plakat promujący ochronę środowiska oraz zaprezentowała piosenkę związaną z tym tematem. Uczniowie klasy VII dodatkowo stworzyli transparenty z hasłami, które miały zachęcać do dbałości o naszą planetę oraz uczyć, od najmłodszych lat, postaw proekologicznych. Trasa happeningu prowadziła przez wieś. Każdy z mieszkańców otrzymał przygotowane wcześniej materiały informujące o sposobach dbania o środowisko, gdyż podczas przemarszu uczniowie rozdawali samodzielnie wykonane ulotki. ZOBACZ WIĘCEJ

Marek Tochwin podzielił się wiedzą o ASG

19 kwietnia 2018 r. Biblioteka Publiczna w Sokółce gościła pana Marka Tochwina – pasjonata replik broni ASG, który podzielił się swoją pajsą z uczniami klasy I o profilu mundurowym z LO w Sokółce.

Pokaz replik broni w bibliotece

ASG to skrót od angielskiego „Air Soft Guns” odnoszący się do replik broni palnej lub używany jako określenie zjazdów airsoftowców, czyli tzw. „strzelanki”. Sport ten jest najtańszą alternatywą dla sportów strzeleckich. ASG jest dobrym sposobem na nudę, w bardzo aktywny i ciekawy sposób bawić się może praktycznie każdy, bez względu na płeć. Ale jak w każdym sporcie i w airsofcie istnieje ryzyko kontuzji, pan Marek mówił więc też o zachowaniu zasad bezpieczeństwa i wzajemnym szacunku.

ZOBACZ WIĘCEJ

Utrudnienia na przejeździe kolejowym

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku informuje, że w związku z planowanymi robotami naprawy pomostu przejazdu kolejowo-drogowego w km 221,722 kat. „D” linii kolejowej nr 6 Zielonka – Kuźnica Białostocka w ciągu drogi Sokółka – Słójka nr 1268B wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.

Prace budowlane

PRZEJAZD ZOSTANIE CAŁKOWICIE ZAMKNIĘTY w dniach od 23 kwietnia br. od godz. 18.00 do dnia 28 kwietnia br. do godz. 18.00.

W celu zapewnienia ciągłości ruchu samochodowego zaprojektowano objazd w ciągu drogi wojewódzkiej nr 674, drogi krajowej nr 19, dróg powiatowych nr 1268B, 1269B, 1271B oraz dróg gminy Sokółka. Całkowita długość objazdu wynosi około 13 km.

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Żonkile wyrazem pamięci o powstaniu w getcie warszawskim

19 kwietnia 2018 roku przypada 75. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie.

Zdjęcie grupowe

Od sześciu lat Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile”. Natomiast Biblioteka Publiczna w Sokółce dołączyła do tej akcji po raz trzeci. W tym roku nasze zaproszenie na spotkanie warsztatowe przyjęli uczniowie klasy IV i V ze Szkoły Podstawowej W Geniuszach z panią Aleksandrą Klimczak-Radkiewicz oraz uczniowie klasy V ze Szkoły Podstawowej w Boguszach z panią Martą Fornal.

Spotkanie rozpoczęto od przypięcia uczniom papierowych żonkili – symbolu powstania. Następnie młodzi goście poznali miejsce i osoby związane z powstaniem w getcie warszawski dzięki prezentacji multimedialnej pt. „Getto Warszawskie”. Następnym krokiem była praca w grupach podczas której uczniowie poznali różne sposoby upamiętniania wydarzeń historycznych i ich bohaterów. ZOBACZ WIĘCEJ

Ruszyły zapisy do IV Sokólskiego Triathlonu

Plakat

Burmistrz Sokółki, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce oraz Sokólskie Centrum Sportu i Rozrywki zapraszają na IV Sokólski Triathlon, który odbędzie się 3 czerwca 2018 r.

Podobnie jak w latach ubiegłych zawody odbędą się na „sprinterskim” dystansie: 400 m pływania, 16 km jazdy rowerem oraz 2,5 km biegu.

Zapisy do konkurencji triathlon prowadzone są elektronicznie na stronie www.elektronicznezapisy.pl/event/2771

W programie zawodów zaplanowano również konkurencje dla dzieci, takie jak: aquathlon (pływanie + bieg), duathlon (jazda rowerem + bieg) oraz biegi na dystansach 50, 200 oraz 500 metrów. Dzieci można będzie zgłaszać na miejscu w biurze zawodów w godzinach: 8:30-9:15.

W konkurencji triathlon prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu!

DO POBRANIA: Regulamin zawodów

Krzysztof Zaniewski, OSiR

Spotkanie w wiosennym klimacie

W środę 18 kwietnia 2018 roku w Kawiarni „Lira” Sokólskiego Ośrodka Kultury odbyło się Spotkanie Sprawnych Inaczej. Uczestniczyli w nim wychowankowie Warsztatów Terapii Zajęciowej i Specjalnych Ośrodków Wychowawczych z terenu powiatu sokólskiego.

Pan Henryk Cudnik

Zebranych powitał Przewodniczący Zarządu Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sokółce Henryk Cudnik. To właśnie ta organizacja była organizatorem przedsięwzięcia. Środki na jego przygotowanie przekazał Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce.

-Nasze dzisiejsze spotkanie służy integracji i zawieraniu nowych przyjaźni. Jego hasło przewodnie brzmi „Wiosenne spotkanie”. Życzę wszystkim udanej zabawy – powiedział Henryk Cudnik.

ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content