Środki finansowe na wspieranie czytelnictwa w szkołach

Książki

11 kwietnia 2018 r. między Panią Ewą Kulikowską Burmistrzem Sokółki, a Wojewodą Podlaskim (Skarbem Państwa), z którego upoważnienia działa Podlaski Kurator Oświaty została podpisana umowa dotycząca realizacji Priorytetu 3 ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa’’, którego celem jest wspieranie w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

W związku z powyższym Wojewoda Podlaski przekazał środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 38 480 zł z przeznaczeniem na zakup książek, niebędących podręcznikami w celu wzbogacenia zasobów bibliotek szkolnych, zgodnie z wnioskiem o udzielenie wsparcia z dnia 15 listopada 2017 r. Należy podkreślić, że również Gmina Sokółka przekazuje na realizację zadania jako wkład własny kwotę 9 620 zł.

Środki finansowe w 2018 roku otrzymały szkoły:

  • Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych – 2480 zł, oraz wkład własny w wysokości 620 zł;
  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce – 12 000 zł, oraz wkład własny w wysokości 3000 zł;
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce – 12 000 zł, oraz wkład własny w wysokości 3000 zł;
  • Szkoła Podstawowa nr 3 w Sokółce – 12 000 zł, oraz wkład własny w wysokości 3000 zł.

Jest to już kolejna edycja programu, w której Gmina Sokółka uczestniczy. W 2017 roku Szkoła Podstawowa w Geniuszach, w Boguszach, w Starej Kamionce i Gimnazjum Nr 1 im Jana Pawła II otrzymały dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych do bibliotek w wysokości 19 440 zł.

Referat Oświaty

Skip to content