Nabór do projektu “Lepsze jutro…”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku prowadzi nabór uczestników do projektu „Lepsze jutro – aktywizacja społeczno – zawodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności w sferze życia społecznego i zawodowego osób korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce, prowadzące do pozyskania zatrudnienia poprzez realizację kompleksowego wsparcia psychologicznego – doradczego, społecznego, szkoleń i staży. 

Uczestnikami projektu mogą być:

  • osoby korzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce;
  • osoby w wieku 15 – 59 lat;
  • osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub ponadgimnazjalne;
  • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na terenie Gminy Sokółka.

Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących na terenie Gminy Sokółka.

Osoby uczestniczące w Projekcie będą mogły skorzystać z następujących bezpłatnych form wsparcia:

  • indywidualne poradnictwo psychologiczne;
  • warsztat rozwoju osobistego;
  • pośrednictwo pracy;
  • indywidualne doradztwo zawodowe;
  • warsztat aktywnego poszukiwania pracy;
  • kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe;

25 osób zostanie skierowanych na staż

Ilość miejsc jest ograniczona: 50 osób (30 kobiet / 20 mężczyzn) Termin rekrutacji: do 26 stycznia 2018 r. Karty zgłoszeniowe dostępne są w Biurze Projektu. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce
ul. Wojska Polskiego 7, 16-100 Sokółka, pokój nr 8, tel. (85) 7112064.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie!

OPS w Sokółce


Zobacz również

Skip to content