Fundusze unijne dla przedszkoli

Baner z logówkami

Nowoczesne przedszkolaki

3 stycznia 2018 roku Gmina Sokółka podpisała umowę z Województwem Podlaskim na realizację projektu „Nowoczesne przedszkole”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gminę Sokółka reprezentował I Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk, a Zarząd Województwa Podlaskiego – Wicemarszałkowie Województwa Podlaskiego Anna Naszkiewicz oraz Maciej Żywno.

Wartość projektu to 415 004,95 zł, dofinansowanie unijne 350 652,51 zł oraz wkład własny gminy 64352,44 zł (w tym rzeczowy koszt utrzymania sal przedszkolnych).

Od 1 września 2017 roku projekt jest realizowany w pięciu sokolskich przedszkolach. W projekcie uczestniczy 560 dzieci w wieku 3-6 lat. Dzięki temu w Przedszkolu nr 5 w Sokółce powstało dodatkowych 25 miejsc wychowania przedszkolnego. Prowadzone są zajęcia z języka niemieckiego, koło taneczne, zajęcia z programowania z wykorzystaniem innowacyjnych robotów, zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, zajęcia logopedyczne, zajęcia kształtujące koordynację wzrokowo-ruchową, zajęcia socjoterapeutyczne. Mają one na celu zwiększenie u dzieci umiejętności matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych, a także rozbudzenie zainteresowań językowych, rozwój kompetencji społeczno-edukacyjnych oraz wzrost kreatywności i innowacyjności oraz zmniejszenie dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych.

Zaplanowane są również kursy dokształcające dla kadry pedagogicznej, zakup pomocy dydaktycznych, doposażenie nowopowstałego oddziału przedszkolnego. Realizacja projektu podniesie jakość procesu nauczania w naszych przedszkolach, pozytywnie wpłynie na lokalny rynek pracy, gdyż rodzice, którzy dotąd opiekowali się dziećmi w domu, dzięki uruchomieniu dodatkowego oddziału przedszkolnego będą mogli podjąć pracę.

Wydział Oświaty


Zobacz również

Skip to content