Punkt konsultacyjny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o listopadowych dyżurach specjalistów oraz pracowników socjalnych w punkcie konsultacyjnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Sokółka, ul. Wojska Polskiego 7).

  • prawnik – 6, 20 listopada 2017 r. w godz. 15.00 – 18.00
  • psychiatra – 13, 27 listopada 2017 r. w godz. 15.00 – 17.00
  • psycholog – 2, 9, 23 listopada 2017 r. w godz. 16.00 – 20.00
  • pedagog – 8, 22 listopada 2017 r. w godz. 15.30 – 17.30

30 listopada 2017 r. w godz. 16.00 – 19.00 odbędzie się spotkanie grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.

Porady udzielane są bezpłatnie.

OPS


Zobacz również

Skip to content