Uświadamianie czym jest autyzm

 W listopadzie i grudniu 2016 r. w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych realizowany był program profilaktyczny pn. “Jak funkcjonują osoby z autyzmem?” Był on skierowany do uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli. Jego realizacja była możliwa dzięki wsparciu finansowemu przez Gminę Sokółka oraz przy wykorzystaniu środków własnych szkoły.

Zdjęcie grupowe

Nauczyciele oraz rodzice wielu uczniów wzięli udział w szkoleniu dotyczącym funkcjonowania osób z autyzmem. Odbyło się również szkolenie dla nauczycieli dotyczące sposobów pracy z dzieckiem autystycznym. 2 grudnia 2016 r. został zorganizowany w szkole Dzień Świadomości Autyzmu. W tym dniu uczniowie klas młodszych i starszych wzięli udział w zajęciach edukacyjnych, na których dowiedzieli się: co to jest autyzm, jakie są charakterystyczne cechy i zachowania osób z autyzmem, jak odpowiednio na nie reagować. Ponadto w listopadzie i grudniu dzieciom z klas młodszych oraz oddziału przedszkolnego  zostały zorganizowane zajęcia rozwijające umiejętności społeczne i komunikacyjne. Zajęcia z dziećmi poprowadziły panie: Ewa Ancypo, Dorota Nowosada i Katarzyna Rudnik.

Realizacja programu pozwoliła lepiej uświadomić jego odbiorcom, czym jest autyzm i jakie wynikają z tego ograniczenia w funkcjonowaniu dzieci i dorosłych w społeczeństwie. Chcieliśmy uwrażliwić uczniów pełnosprawnych i ich rodziców na potrzeby dzieci niepełnosprawnych w  naszej szkole. Była to lekcja tolerancji wobec ,,inności” poprzez zabawę i rozwijanie umiejętności społecznych dzieci. Na pewno wpłynie to na dalsze tworzenie w naszej szkole warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach rozwojowych.

SP Malawicze Dolne


Zobacz również

Skip to content