To jedyny taki pomnik w Polsce

„Niech pomnik przypomina o drodze do niepodległości, jaką wyznaczył Józef Piłsudski – potomnym. Głębokim przeżyciem był udział w tej uroczystości podniosłej i dostojnej na miarę chwili” – napisał 20 lat temu w księdze pamiątkowej Prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski po odsłonięciu Pomnika Marszałka Piłsudskiego w Sokółce. W niedzielę 20 listopada 2016 roku przypomniano jakże ważne w historii naszego miasta wydarzenie.

Pomnik Piłsudskiego w Sokółce

Na obchody 20. rocznicy odsłonięcia Pomnika Marszałka zaprosiła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów pod pomnikiem. Rocznicowe obchody były kontynuowane w Kawiarni „Lira”.

Pani Burmistrz powitała wszystkich obecnych, wśród których był m.in. Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Piłsudskiego w Sokółce Kazimierz Wołyniec.

– Komitet został powołany 28 września 1995 roku uchwałą Rady Miejskiej w Sokółce. Zastępcami Przewodniczącego byli: Elżbieta Krupińska i Czesław Sańko. Funkcję Sekretarza objął Bernard Łuckiewicz, a Skarbnika – Marian Zajkowski. Członkami Komitetu zostali: Władysław Bolesta, Edward Ignatowicz, Antoni Jackiewicz, Stanisław Komendant, Romuald Murmyło, Krzysztof Sańko, Tadeusz Tumiel, Henryk Repucho i Wojciech Drewniak. Pomysł wybudowania Pomnika Marszałka zrodził się stąd, że wówczas uroczystości patriotyczne odbywały się w Sokółce pod Pomnikiem Wolności. Nie było to dobre miejsce do licznych zgromadzeń – wyjaśnił Kazimierz Wołyniec.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zbiórka Mikołajkowa Fundacji SFL

Plakat

Fundacja SFL zaprasza wszystkich mieszkańców Sokółki do wzięcia udziału w zbiórce Mikołajkowej, która odbędzie się 6 grudnia 2016 r. w godz. 9.00-13.00.

Środki uzyskane podczas tegorocznej zbiórki, zostaną przeznaczone na powiększenie funduszu stypendialnego, z którego wypłacane są stypendia dla zdolnych i niezamożnych uczniów z miasta i gminy Sokółka oraz na program „Działaj Lokalnie”.

Zbiórkę prowadzić będą „Mikołaje” – wolontariusze ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Mile widziane będą też osoby dorosłe w przebraniu mikołajowym. Zbiórka „Mikołajów” o godz. 8.45 w dniu 6 grudnia, przed Sokólskim Ośrodkiem Kultury.

Fundacja SFL apeluje do kierownictw urzędów i zakładów pracy o wpuszczenie „Mikołajów” do swoich firm lub zgodę na pozostawienie puszek na zbiórkę mikołajkową.

Z góry dziękujemy za ofiarność.

Maria Talarczyk

Jak radzić sobie z nastolatkiem?

18 listopada 2016 r. w Bibliotece Publicznej w Sokółce odbyło się spotkanie z pedagogiem, psychoterapeutą Arturem Brzezińskim, pracownikiem Centrum Edukacji Nauczycieli oraz Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji “Integra”.  Warsztaty przebiegały pod hasłem “Jak radzić sobie z nastolatkiem?”. 

Dynamiczne zmiany w funkcjonowaniu nastolatka zazwyczaj zaskakują zarówno jego samego, jak i najbliższych. Pojawią wówczas w naszym życiu nowe pytania:

 • Po co nastolatek się „buntuje”?
 • Dlaczego nastolatek „nie myśli”?
 • Kiedy nastolatkowi warto „odpuścić”?
 • Dlaczego trzeba dotrzymywać obietnic?
 • Jakie korzyści dają żarty z problemów dojrzewania?
 • Dlaczego nie warto mówić „ja w twoim wieku…”?
 • Po co rozmawiać z nastolatkiem o modzie?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznali rodzice biorący bardzo aktywnie udział w dyskusji, chętnie wymieniając się doświadczeniami dotyczącymi wychowania nastolatków i przykładami ze swojego codziennego życia.

(KB)

Odbezpieczanie harcerskich granatów

Zakończył się Kurs Przewodnikowski „Odbezpiecz granat –  edycja III” zorganizowany przez Hufiec ZHP Sokółka im. hm. Witolda Biziuka. Jest to szkolenie kadry instruktorów harcerskich – przewodników.

Harcerscy Przewodnicy

Cechą charakterystyczną przewodników jest granatowa podkładka noszona pod krzyżem harcerskim. Stopień przewodnika, w świetle obowiązujących przepisów, uprawnia m.in. do pełnienia funkcji opiekuna na koloniach, biwakach i obozach. Poprzez udział w zajęciach w ramach trzech zjazdów weekendowych – 62 godzin zajęć – 12 harcerzy doskonaliło swoje umiejętności, kunszt harcerski i własną osobowość w świetle ideałów przyświecających służbie harcerskiej oraz poznało zasady i metodykę pracy z dziećmi i młodzieżą.

ZOBACZ WIĘCEJ

Uroczyste spotkanie krwiodawców

18 listopada 2016 r. w kawiarni „LIRA” w Sokółce odbyło się uroczyste spotkanie krwiodawców z powiatu sokólskiego, którzy wyrazili chęć udziału w tym spotkaniu.

Spotkanie krwiodawców w Sokółce

Swoją obecnością zaszczycili również: Poseł na Sejm RP Mieczysław Baszko, Starosta Sokólski Piotr Rećko, Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, Podlaski Prezes Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Zbigniew Misiejuk, Dyrektor Marketingu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku Doktor nauk medycznych Anna Chabowska, Kierownik Punktu Pobierania Krwi w Sokółce Agnieszka Oszer-Dziewiątkowska.

W 2016 r. oddano łącznie 1121 litrów i 400 mililitrów krwi. Oprócz tego 5 razy w autobusie CKiK z Białegostoku łącznie 86,400 ml i 3 razy w autobusie przy BricoMarche w Sokółce 42,300 ml.

W akcji „Zbieramy krew dla Polski” Sokółka jako miasto zajęła I miejsce, a Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej zajął I miejsce w ilości oddanej krwi w woj. podlaskim w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016 „Młoda Krew Ratuje Życie”.

ZOBACZ WIĘCEJ

Uczniowie ZSO z wizytą w schronisku

18 listopada 2016 r. uczniowie ZSO wraz z opiekunami p. Małgorzatą Chociej i p. Moniką Klim odwiedziły sokólskie schronisko dla zwierząt. Wizyta był podsumowaniem akcji „Pomóż zwierzętom”, która rozpoczęła się 4 listopada 2016 r. szkolnym kiermaszem ciast.

Uczniowie ZSO z wizytą w schronisku

Przypominamy, że udało się sprzedać ponad 30 bach ciast, wykonanych przez rodziców, wolontariuszy i członków samorządu uczniowskiego społeczności ZSO. Dzięki temu udało się zebrać pokaźną kwotę 1200 zł. Dalsza akcja polegała na zbiórce karmy, kocy, pościeli, zabawek oraz innych akcesoriów potrzebnych zwierzakom w schronisku. Za zebrane pieniądze z kiermaszu ciast zakupiono podkłady higieniczne, szczepionki, obroże przeciwpchelne, specjalistyczną karmę gastryczną dla zwierząt oraz zabawki dla szczeniaków. ZOBACZ WIĘCEJ

Wspólne projekty Sokółki i Grodna

Wspólne projekty Sokółki i Grodna

Współpracy pomiędzy Grodnem i Sokółką oraz aplikowania tych samorządów o środki w ramach programów trans granicznych dotyczyło spotkanie, jakie odbyło się 16 listopada 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Sokółce. Jego inicjatorką była Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Oprócz Pani Burmistrz w spotkaniu uczestniczyli: Przewodniczący Rady Miejskiej Miasta Grodna Borys Fiedorow, Przewodniczący Państwowego Związku Turystyczno – Sportowego z Grodna Siarhei Koleda, Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk, Kierownik Wydziału Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Urzędu Miejskiego w Sokółce Piotr Romanowicz, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce Piotr Rygasiewicz oraz pracownicy sokólskiego Urzędu Miejskiego.

Sokółka i Grodno chcą wspólnie aplikować o środki z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020. Wspólne przedsięwzięcia będą obejmować:

 • tworzenie wspólnych tras rowerowych i turystycznych;
 • remont i przebudowę obiektów sportowych i kulturalnych w Sokółce i Grodnie;
 • rozbudowę Centrów Informacji Turystycznej po stronie polskiej i białoruskiej.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Herb Sokółki

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) i §15 pkt. 2 Statutu Gminy Sokółka (Dz.Urz.Woj. Podl. z 2003 r. Nr 21, poz. 538; z 2004 r. Nr 14, poz. 292, Nr 188, poz. 2499; z 2005 r. Nr 261 poz. 2993; z 2010 r. Nr 236 poz. 2875; z 2012 r. poz. 161; z 2015 r. poz. 370; z 2016 r. poz. 2246) Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje XL Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 22 listopada 2016 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Sokółce, w sali nr 101.

Pod poniższym adresem znajdują się materiały dotyczące sesji:

http://api.esesja.pl/posiedzenie7/8619

Wróżby andrzejkowe w muzeum

Wróżby w muzeum

Serdecznie zapraszamy rodziców z dziećmi do Muzeum Ziemi Sokólskiej w sobotę, 26 listopada na godzinę 11.00.

Poprzez tradycyjne wróżby andrzejkowe będzie można wspólnie poznać przyszłość, będzie można wróżyć z wosku, butów, imion, usłyszeć opowiadań o dawnych wróżbach, które już odeszły w zapomnienie.

Spotkanie odbędzie się w salach muzeum przy ul. Piłsudskiego 2 w Sokółce.

Udział jest bezpłatny.

A. Pluta

20. rocznica odsłonięcia Pomnika Piłsudskiego w Sokółce

Pomnik Piłsudskiego w Sokółce

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska serdecznie zaprasza na obchody 20. rocznicy odsłonięcia Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sokółce, które odbędą się 20 listopada (niedziela) 2016 roku.

Program:

godz. 14.00
Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego

Kawiarnia „Lira” Sokólskiego Ośrodka Kultury:

godz. 14.15
Część artystyczna przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sokółce oraz Zespół Regionalny Sokólskiego Ośrodka Kultury

godz. 14.45
Historia budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sokółce

godz. 15.15
Prelekcja o Marszałku Piłsudskim przygotowana przez Piotra Siwickiego – Prezesa Oddziału Białostockiego Związku Piłsudczyków i pracownika Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN w Białymstoku

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

Spotkania warsztatowe z Jackiem Łapińskim

Jacek Łapiński

15 listopada 2016 roku w Bibliotece Publicznej w Sokółce odbyły się dwa spotkania warsztatowe na których gościł Jacek Łapiński – trener rozwoju osobistego i autor książki pt. “Jak być lepszym”.

Uczestnikami pierwszego spotkania była młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce, która miała okazję poznać i przedyskutować następujące zagadnienia:
– rozwój inteligencji wielorakiej,
– poprawa pamięci,
– czas to życie – ile kosztuje facebook,
– wartości osobiste.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na spotkanie warsztatowe z pedagogiem

Plakat

Biblioteka Publiczna w Sokółce serdecznie zaprasza na spotkanie warsztatowe z pedagogiem Arturem Brzezińskim konsultantem Centrum Edukacji Nauczycieli, ph. „Jak radzić sobie z nastolatkiem”.

Spotkanie odbędzie się 18 listopada 2016 r., w piątek o godz. 15:30 w czytelni biblioteki, Os. Centrum 21.

Będzie okazja by poznać i przedyskutować następujące zagadnienia:

 • Po co nastolatek się „buntuje”?
 • Dlaczego nastolatek „nie myśli”?
 • Kiedy nastolatkowi warto „odpuścić”?
 • Dlaczego trzeba dotrzymywać obietnic?
 • Jakie korzyści dają żarty z problemów dojrzewania?
 • Dlaczego nie warto mówić „ja w twoim wieku…”?
 • Po co rozmawiać z nastolatkiem o modzie?

(KB)

Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Sokółce zaprasza

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Sokółce serdecznie zaprasza wszystkich seniorów (nie tylko zrzeszonych w Związku) do udziału w uroczystościach i innych wydarzeniach organizowanych w 2017 roku.

Planowane uroczystości, imprezy i wydarzenia:

 • 31.12.2016 r. / 1.01.2017 r. – Sylwester seniorów w sali „Lira” SOK
 • 11.02.2017 r. – Karnawał seniorów w sali „Lira” SOK
 • 23.02.2017 r. – „Ostatki”, zapusty seniorów w sali „Lira” SOK
 • 16.03.2017 r. – Spotkanie seniorów z Burmistrzem Sokółki w sali „Lira” SOK
 • 19.04.2017 r. – Dzień sprawnych inaczej w sali „Lira” SOK
 • 22.04.2017 r. – Adoracja Jezusa Eucharystycznego. Kościół pw. św. Antoniego
 • 11.05.2017 r. – Spotkanie seniorów z lekarzem w sali „Lira” SOK
 • 16-26.06.2017 r. – Turnus wypoczynkowo- turystyczny – Niechorze
 • 06.2017 r. – Turnus wypoczynkowo-turystyczny – Gniezno
 • 11.07.2017 r. – Wycieczka Hodyszewo, Łomża, Podlasie
 • 12.08.2017 r. – Zwiedzanie skansenu i grill – Kamienica
 • 23.08.2017 r. – Spotkanie artystów, twórców seniorów – Sokółka
 • 2-16.09.2017 r. – Turnus rehabilitacyjny – Iwonicz Zdrój
 • 6-12.09.2017 r. – Turnus wypoczynkowo- turystyczny – Korbielów
 • 18-26.09.2017 r. – Turnus wypoczynkowo- turystyczny – Szklarska Poręba
 • 23.09.2017 r. – Grzybobranie – zawody
 • 14.10.2017 r. – Dzień Seniora z Matką Boską Różanostocką
 • 15-16.11.2017 r. – Wycieczka Warszawa, Wilanów, teatr w Warszawie
 • 26.11.2017 r. – Andrzejki seniorów w sali „Lira” SOK.

Zapisy przyjmowane są w Kołach Związku oraz w biurze w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce, ul. Piłsudskiego 8.

Henryk Cudnik

Świąteczna akcji dla dzieci z Grodzieńszczyzny

Zarząd Województwa Podlaskiego wspólnie z Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie zaprasza do wzięcia udziału w świątecznej akcji, której celem jest zbiórka słodyczy, zabawek, przyborów szkolnych, książek dla dzieci i młodzieży z Grodzieńszczyzny.

Mikołaj

Serdecznie zachęcamy do aktywnego udziału oraz propagowania akcji wśród rodzin i znajomych. Im nas więcej, tym więcej uśmiechu będziemy mogli podarować!

Akcja trwać będzie od 15 listopada 2016 roku do 15 stycznia 2017 roku.

Punt zbiórki w Białymstoku: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Wyszyńskiego 1, parter.

Kontakt do koordynatora akcji: grazyna.sobecka@wrotapodlasia.pl Tel. +48 6654122

Grażyna Sobecka

Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

 • 2016.11.23 08:30 – 2016.11.23 11:30 – Sokółka, os. Buchwałowo od nr 5 do 23.
 • 2016.11.23 11:00 – 2016.11.23 14:00 – Orłowicze od nr 3 do 55.
 • 2016.11.24 08:30 – 2016.11.24 11:30 – Igryły od nr 1 do 38.
 • 2016.11.24 13:30 – 2016.11.24 16:30 – Drahle.

Aktualne informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie Internetowej:

www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

Polska niepodległość ma 98 lat

Uroczystosć przy pomniku

Nabożeństwo i msza w intencji Ojczyzny i uroczystość patriotyczna pod Pomnikiem Marszałka Piłsudskiego – tak w wielkim skrócie wyglądały obchody 98. rocznicy odzyskania niepodległości, które w piątek 11 listopada 2016 roku zorganizowano w Sokółce.

„Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi. A niepodległość jest darem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym” – mówił Józef Piłsudski.

Na uroczyste obchody Święta Niepodległości zaprosili: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Starosta Sokólski Piotr Rećko. Rocznicowe świętowanie rozpoczęło nabożeństwo, jakie odprawiono w cerkwi pw. św. Aleksandra Newskiego. O godz. 10 w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego rozpoczęła się msza w intencji Ojczyzny.

Dalsza część obchodów odbyła się pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Herb Sokółki

Zapraszam wszystkich zainteresowanych na spotkanie konsultacyjne, w sprawie nowej lokalizacji bocznicy kolejowej prowadzącej m.in. do kopalni kruszyw mineralnych BUDOKRUSZ S.A. w Drahlach.

Budowa bocznicy kolejowej pozwoli na wyprowadzenie z miejskich ulic znacznej części ciężkiego ruchu kołowego.

Spotkanie odbędzie się dnia 17 listopada 2016 roku o godz. 17.00 w Sokólskim Ośrodku Kultury, Kawiarnia Lira, ul. Grodzieńska 1, 16–100 Sokółka.

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

“Wieczór Andrzejkowy” Emerytów i Rencistów

Andrzejki

Związek Emerytów i Rencistów w Sokółce organizuje “Wieczór Andrzejkowy”, który odbędzie się 26 listopada 2016 r. o godz. 17.00 w sali „Lira” Sokólskiego Ośrodka Kultury.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych Emerytów i Rencistów z miasta i gminy Sokółka.

Zapisy będą przyjmowane w gmachu Starostwa Powiatowego w Sokółce, ul. Piłsudskiego 8, pokój 17, w dniach 17. XI – 24. XI. 2016 r. w godzinach 10.00 – 12.00.

Henryk Cudnik

Młodzi Radni złożyli ślubowanie i otworzyli lodowisko

W poniedziałek 14 listopada 2016 roku rozpoczęła się II kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce. Młodzi radni złożyli ślubowanie w obecności Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce Daniela Supronika.

Zdjęcie grupowe

Uroczystą sesję zorganizowano w sokólskiej Kawiarni „Lira”. Na początku Pani Burmistrz podziękowała ustępującym radnym, którzy sprawowali swoją funkcję przez miniony rok.

„Dziękuję za godne i wzorowe pełnienie funkcji radnego oraz wszystkie inicjatywy, podejmowane i wspierane przez młodzież podczas samorządowej działalności. Jestem przekonana, że zdobyte doświadczenia będą stanowiły podstawę kolejnych wyzwań i zaowocują w dorosłym życiu” – napisała Pani Burmistrz  w podziękowaniu dla kończących kadencję radnych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content