Odbezpieczanie harcerskich granatów

Zakończył się Kurs Przewodnikowski „Odbezpiecz granat –  edycja III” zorganizowany przez Hufiec ZHP Sokółka im. hm. Witolda Biziuka. Jest to szkolenie kadry instruktorów harcerskich – przewodników.

Harcerscy Przewodnicy

Cechą charakterystyczną przewodników jest granatowa podkładka noszona pod krzyżem harcerskim. Stopień przewodnika, w świetle obowiązujących przepisów, uprawnia m.in. do pełnienia funkcji opiekuna na koloniach, biwakach i obozach. Poprzez udział w zajęciach w ramach trzech zjazdów weekendowych – 62 godzin zajęć – 12 harcerzy doskonaliło swoje umiejętności, kunszt harcerski i własną osobowość w świetle ideałów przyświecających służbie harcerskiej oraz poznało zasady i metodykę pracy z dziećmi i młodzieżą.

Podczas zajęć uczestnicy podnosili swoją wiedzę w ramach następujących bloków tematycznych:

 • podstawy wychowawcze w ZHP: znaczenie harcerstwa w społeczeństwie (dla rodziny, szkoły, najbliższego środowiska, miasta), rola tradycji w systemie wychowawczym w ZHP,
 • wiedza o ZHP – podstawowe dokumenty i regulaminy,
 • metodyka harcerska, sposób wychowania – rozwój dzieci i młodzieży, wychowanie duchowe i religijne, instrumenty metodyczne dla poszczególnych grup wiekowych,
 • rola osobistego przykładu instruktora,
 • instruktor jako wychowawca,
 • komunikacja,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • formy pracy w różnych grupach wiekowych,
 • podstawy planowania pracy,
 • motywowanie,
 • asertywność,
 • pierwsza pomoc oraz zasady bezpieczeństwa podczas imprez i biwaków,
 • sposoby pozyskiwania i utrzymywania kontaktu z sojusznikami, promocja harcerstwa w ramach współpracy z sojusznikami, obustronne korzyści płynące z partnerskiej współpracy,
 • dokumentacja organizacyjna i finansowa ZHP,
 • zadania i struktura hufca, funkcjonowanie w zespole instruktorskim,
 • gospodarka ZHP,
 • praca z kadrą, aktywne metody i techniki w kształceniu,
 • instrumenty metodyczne w pracy instruktora,
 • zasady organizacji Harcerskich Akcji Zimowej i Letniej.

Podczas zjazdów szkoleniowych oprócz zajęć dydaktycznych kursanci mogli wziąć udział w “Wieczorze Uwielbienia” zorganizowanym przez kapelana hufca ks. Kamila Norela. Harcerze mogli także sprawdzić samych siebie i swoje możliwości w niełatwych nocnych warunkach poprzez uczestnictwo w nocnym biegu na orientację INO zorganizowanym przez Pana Bogdana Arcimowicza ze Stowarzyszenia Sportowego „Wilk”. Ponadto podczas kursu zostały także przeprowadzone warsztaty z oglądania nieba. Kursanci mogli również zrelaksować się podczas kawiarenki gier planszowych a także uczestniczyć w warsztatach balonowych będących świetną okazją do sprawdzenia swoich artystycznych umiejętności.

Kurs zakończył się egzaminem. Wszystkich 12 harcerzy zdało go pozytywnie i otrzymało dyplomy ukończenia Kursu Przewodnikowskiego oraz dyplomy ukończenia kursu wychowawców harcerskich. Na uroczystym apelu kończącym kurs nie zabrakło niespodzianek, upominków i wspólnych pamiątkowych fotografii.

Komenda Kursu Przewodnikowskiego „Odbezpiecz granat –  edycja III” składa serdeczne podziękowania wszystkim instruktorom z Hufca ZHP Sokółka, Hufca ZHP Białystok, Hufca ZHP Grajewo oraz ZHP Chorągwi Białostockiej, którzy poprowadzili zajęcia podczas kursu:

phm. Jolancie Konstańczuk,
phm. Elżbiecie Bielawskiej,
phm. Grzegorzowi Skoniecznemu,
hm. Edycie Trzeciak,
hm. Marcie Zapolskiej,
pwd. Monice Baranowskiej,
pwd. Agnieszce Bajkowskiej,
ks. phm. Sebastianowi Barwiejuk,
phm. Wojciechowi Dzienisowicz,
phm. Łukaszowi Kojta,
phm. Bożenie Zaniewskiej,
pwd. Renacie Stelmaszek,
pwd. Kacprowi Jankowskiemu,
phm. Januszowi Bielawskiemu,
phm. Paulinie Bakier,
phm. Leszkowi Zaniewskiemu.

Komenda Hufca ZHP Sokółka składa podziękowania Komendzie Kursu Przewodnikowskiego „Odbezpiecz Granat – edycja III” za trud i wysiłek włożony w przygotowanie i zorganizowanie kursu: hm. Bogumiłowi Dziedziul – Komendantowi Kursu BOKK 752/2014, phm. Elżbiecie Bielawskiej, phm. Bożenie Zaniewskiej, phm. Jolancie Konstańczuk, phm. Leszkowi Zaniewskiemu, phm. Wojciechowi Dzienisowicz, phm. Łukaszowi Kojta, pwd. Renacie Stelmaszek, pwd. Monice Baranowskiej.

Komenda Hufca ZHP Sokółka składa również serdeczne podziękowania sponsorom i wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania kursu, w szczególności:

 • Dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sokółce za umożliwienie zorganizowania kursu w placówce,
 • Urzędowi Miejskiemu w Sokółce za dofinansowanie kursu w ramach zadania publicznego pn. „Harcerstwo jest wielką grą!”,
 • ZHP Chorągwi Białostockiej,
 • Firmie „Jaskółka Sp. z o.o.”,
 • Stowarzyszeniu Sportowemu „Wilk”,
 • Kierownictwu i pracownikom „Polskiego Domu Rodzinnego Serce”.

Pełna fotorelacja na Facebooku:
Zjazd I – https://www.facebook.com
Zjazd II – https://www.facebook.com
Zjazd III – https://www.facebook.com

Sporz. phm. Wojciech Dzienisowicz
Z-ca Komendanta ds. organizacyjnych
Szef Zespołu ds. Promocji i Informacji Hufca ZHP Sokółka


Zobacz również

Skip to content