Młodzi patrioci w Przedszkolu nr 3

W związku z rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości, dzieci z Przedszkola nr 3 w Sokółce przez cały tydzień uczestniczyły w zajęciach o tematyce patriotycznej.

Patrioci z przedszkola nr 3

Kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci jest doniosłym zadaniem w pracy nauczyciela. To on we współpracy z rodzicami przygotowuje dzieci do życia w społeczeństwie, kształtuje poczucie tożsamości narodowej, a także uczy okazywania miłości i szacunku swojej małej i wielkiej Ojczyźnie.

Zajęcia prowadzone były w oparciu o aktywizującą metodę Storyline – inaczej metodą opowieści wychowawczej. Głównym jej celem jest pobudzenie aktywności dzieci poprzez opowiadaną im etapami historię. W rezultacie na cały projekt składa się kilka epizodów tej historii. Epizod pierwszy powinien wprowadzić dzieci w tematykę, zaciekawić i zainspirować. ZOBACZ WIĘCEJ

Świadomi rodzice = szczęśliwa rodzina

W ramach realizacji projektu „Świadomi rodzice = szczęśliwa rodzina” w dniu 10 listopada 2016 roku w Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce odbyło się spotkanie z Panem Arturem Brzezińskim, psychoterapeutą, pracownikiem Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji Integra oraz w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Artur Brzeziński

„Jak mądrze dbać o swoje dzieci?” to temat spotkania z rodzicami. Podczas warsztatów prowadzący podkreślił, że bycie rodzicem to jedna z najważniejszych ról życiowych – angażuje cały czas i siły, dając przy tym ogrom satysfakcji.

Po co warto czasem wyjechać daleko od rodziny? Dlaczego słuchanie ma czasem przewagę nad mówieniem? Co tracimy spodziewając się najgorszego? Jakie korzyści przynosi przytulanie? Kiedy nie warto pomagać dziecku? Jak reagować, gdy dziecko płacze? Dlaczego lepiej chwalić niż ganić? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznali rodzice biorący bardzo aktywnie udział w dyskusji, chętnie wymieniając się doświadczeniami dotyczącymi wychowania dzieci i przykładami ze swojego codziennego życia. ZOBACZ WIĘCEJ

Ogłoszenie Burmistrza Sokółki

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o przyznanie w 2016 r. nagrody Burmistrza Sokółki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Herb Sokółki

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.) oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) i Uchwały Nr XII/71/15 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród Burmistrza Sokółki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, ogłasza się nabór wniosków o przyznanie w 2016 r. nagrody Burmistrza Sokółki. Szczegółowe informacje oraz wniosek zawarte są w w/w uchwale Nr XII/71/15 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 maja 2015 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownicami Wydziału Oświaty w Urzędzie Miejskim pokój 306, tel. 857110942.

DO POBRANIA:

Uchwała Nr 12/071/2015 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród Burmistrza Sokółki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Zarządzenie nr 266/2016 Burmistrza Sokółki z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie w 2016 r. nagrody Burmistrza Sokółki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

Zaproszenie na warsztaty z Jackiem Łapińskim

Plakat

Biblioteka Publiczna w Sokółce zaprasza na warsztaty z Jackiem Łapińskim – trenerem rozwoju osobistego, autorem książki “Jak być lepszym”.

Spotkanie będzie przebiegało pod hasłem “Rozwój osobisty jest możliwy w każdym wieku”. W trakcie spotkania Jacek Łapiński poruszy następujące zagadnienia:
– jak zmotywować się do działania kiedy brakuje jakiejkolwiek motywacji,
– jak oszczędzić od 10% do 20% miesięcznych wydatków bez uszczerbków na poziomie życia,
– jak być szczęśliwym,
– siła codziennych nawyków.

Spotkanie odbędzie się 15 listopada 2016 r. o godz. 17:00 w czytelni biblioteki, Os. Centrum 21.

(KB)

Wsparcie organizacji Mistrzostw Polski Seniorów w Boksie

Mistrzostwa Polski Seniorów w Boksie – Sokółka 2016

W czwartek 10 listopada 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Sokółce podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Sokółka a Uczniowskim Klubem Sportowym “BOXING SOKÓŁKA”. Zawarta umowa dotyczy udzielenia klubowi dotacji na organizację Mistrzostw Polski Seniorów w Boksie – Sokółka 2016 w wysokości 30 000,00 zł.

W spotkaniu w sprawie podpisania umowy wzięli udział: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk, Wiceprezes Zarządu UKS “BOXING SOKÓŁKA” oraz przedstawiciel klubu Stanisław Sacharczuk.

Celem imprezy jest wyłonienie Mistrzów Polski w Boksie oraz popularyzacja boksu olimpijskiego w kraju, a w szczególności w Gminie Sokółka.

Patronat nad mistrzostwami, które odbędą się w dniach 14-19.11.2016 r. obejmuje m.in. Burmistrz Sokółki.

ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

1. Kraśniany (posesje nr 1-74): 14.11.2016 r, w godzinach 13.50-15.30.
2. Sokółka:
a) 15.11.2016, godz. 8-13:
– ul. Zabrodzie
– ul. Białostocka
– ul. Dolna
– ul. Królowej Bony
– ul. Marii Skłodowskiej Curie
– ul. Roski Małe
– ul. Zygmunta Starego
b) 17.11.2016, godz. 8-14: ulice jak wyżej
3. Nowa Kamionka (cała wieś): 17.11.2016 r, w godzinach 8.30-10.30.
4. Wojnachy (posesje nr 1-25): 17.11.2016 r, w godzinach 11-13.
5. Kurowszczyzna (posesje nr 1-34a): 17.11.2016 r, w godzinach 11-13
6. Słojniki (posesje nr 1-42): 17.11.2016 r, w godzinach 13.30-15.30

Aktualne informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie Internetowej:

www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

MasterChef w Szkole Podstawowej w Boguszach

9 listopada 2016 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Boguszach mieli okazję wykazać się swoim talentem kulinarnym, biorąc udział w szkolnej edycji konkursu MasterChef.

Konkurs MasterChef w Boguszach

Do konkursowych zmagań przystąpiło 12 młodych „kucharzy”, którzy w ciągu 30 minut musieli nie tylko wykonać zdrowe przekąski, ale również estetycznie je podać. Walory smakowe, pomysłowość wykonania oraz umiejętność zaprezentowania własnego produktu oceniało jury w składzie: pani Barbara Grynczel i pani Anna Szebiotko z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Sokółce oraz dyrektor szkoły pani Bożena Dykiel.

Pomysłów na zdrowy posiłek było wiele: sałatki owocowe i warzywne, tortille, jajka faszerowane szynką i warzywami, nadziewane papryki i pomidory, kolorowe kanapki. ZOBACZ WIĘCEJ

Wizyta delegacji z Wielkopolski

We wtorek 8 listopada 2016 roku grupa samorządowców z Wielkopolski odwiedziła Sokólszczyznę. Grupa przyjechała do naszej gminy na zaproszenie Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej. Wśród gości byli m.in. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Zdjęcie grupowe

Grupa odwiedziła Sokólszczyznę w ramach wizyty studyjnej. W trakcie spotkania z Panią Burmistrz Ewą Kulikowską oraz Zastępcą Burmistrza Sokółki Adamem Kowalczukiem i Kierownikiem Wydziału Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Urzędu Miejskiego w Sokółce Piotrem Romanowiczem, samorządowcy z Wielkopolski rozmawiali o inwestycjach zrealizowanych w sokólskiej gminie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oświacie, turystyce  i rolnictwie.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaduszki poetyckie w bibliotece

8 listopada 2016 r. w Bibliotece Publicznej w Sokółce odbyły się “Zaduszki poetyckie” w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce pod kierunkiem pań: Agnieszki Kuklik, Anity Hanczaruk i Jolanty Czyżewskiej.

Zaduszki w bibliotece

Spotkanie miało na celu wspomnienie lokalnych poetów, których nie ma już niestety między nami: Andrzeja Wróblewskiego, ks. Dariusza Sańko, Sylwii Chorąży i Romualda Narela, którzy „odeszli”, ale pozostali w naszej pamięci.

Wisława Szymborska powiedziała, że „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”.  Ks. Dariuszu, Andrzeju, Sylwio, Romualdzie … niech płonie Wam wiecznie światełko naszej pamięci.

ZOBACZ WIĘCEJ

Ogłoszenie Burmistrza Sokółki

Burmistrz Sokółki zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu Miasta Sokółka przy ulicy Grodzieńskiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Herb Sokółki

Projekt planu wyłożony będzie w dniach od 25 listopada do 16 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Sokółce, pokój nr 303, w godzinach 8:00-15:00.

Plan obejmuje obszar o powierzchni około 33,53 ha, położony przy ulicy Grodzieńskiej pomiędzy terenem kolejowym od zachodu, planowaną obwodnicą miasta od północy i granicą Miasta (las) od wschodu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 grudnia 2016 r. (czwartek) o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim w Sokółce, sala nr 101.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w BIP: GR.6721.10.2015.UW

Cygańskie serca w Szkole Podstawowej w Geniuszach

28 października 2016 roku Szkołę Podstawową w Geniuszach odwiedzili państwo Januszkiewicz z zespołu „Cygańskie serca”, jednocześnie reprezentanci stowarzyszenia „Dziedzictwo Kulturowe Igrył”, którzy przybliżyli historię Romów w Polsce.

Spotkanie w Geniuszach

W trakcie spotkania można było podziwiać stroje cygańskie oraz usłyszeć piosenki w języku romskim, polskim i rosyjskim. Śpiewom towarzyszyły tańce, które doskonale uzupełniały występ. Wysłuchano również wierszy napisanych przez Panią Iwonę Januszkiewicz. Uczestnicy spotkania jako pierwsi mogli zobaczyć wideoklip do piosenki „Tęsknota”. Całe wydarzenie dopełniała interesująca scenografia o Romach na Podlasiu, którą tworzyły stare fotografie, udostępnione przez pana Jerzego Nowickiego z „Głosu Siemiatycz” oraz panią Elżbietę Jakimik.

Spotkanie pokazało młodzieży, że mieszkamy w bardzo zróżnicowanym kulturowo regionie. Była to lekcja przezwyciężania stereotypów i uprzedzeń w stosunku do innych ludzi, żywa lekcja historii, tolerancji i integracji ze środowiskiem lokalnym.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zwołanie I Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej

MRM

Na podstawie §16 ust. 1 Uchwały Nr XII/72/15 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1911 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje I Sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 14 listopada 2016 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1 (Sala Lira).

 

Pod poniższym adresem znajdują się materiały dotyczące sesji:

http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/mrm/1a1bd4e98e3ce61/zwolan_1_sesji_mrm.htm

Wystawa w Muzeum Ziemi Sokólskiej

Zapraszamy do Muzeum Ziemi Sokólskiej na otwarcie wystawy poświęconej wzornictwu ludowemu krajek z terenów sokólszczyzny.

Plakat

15 listopada (wtorek) o godz. 16:30 w Dziale Etnograficznym Muzeum Ziemi Sokólskiej zostanie otwarta wystawa pt. „Krajka re-konstrukcje” będąca wynikiem prac stypendialnych Edyty Głowa, która w tym roku uzyskała od Marszałka Województwa Podlaskiego półroczne stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Na wystawie będzie można zobaczyć około 50 krajek z terenów sokólszczyzny – zabytki oraz prace stypendystki powstałe na podstawie zabytków udokumentowanych z m.in. z miejscowości Nowy Dwór, Dąbrowa Białostocka, wsi Przystawka, Kumiałka, Trofimówka, Łomy. Po otwarciu Muzeum Ziemi Sokólskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych rękodziełem na spotkanie organizacyjne nowego koła zainteresowań.

Wystawa potrwa do 15 grudnia 2016 roku.

Muzeum Ziemi Sokólskiej

Pasowanie na Ucznia w Zespole Szkół Integracyjnych

Zaszumiały drzewa przed szkołą – witaj pierwsza klaso,
i zagruchał srebrnoszary gołąb – witaj pierwsza klaso.
Chodźcie śmiało do szkoły pierwszacy, do zabawy wspólnej, do pracy.
Szkoła drzwi swe otwiera gościnnie, szkoła dzisiaj serdecznie was przyjmie.

Pasowanie na ucznia

3 listopada 2016 r. tymi słowami starsi koledzy powitali pierwszoklasistów Zespołu Szkół Integracyjnych w czasie uroczystości Pasowania na Ucznia.

W obecności dyrekcji, zaproszonych nauczycieli, swoich wychowawczyń oraz rodzin, uczniowie klas pierwszych, po pokonaniu wielu prób i zadań przygotowanych przez uczennice klasy IVa, złożyli ślubowanie. Przyrzekali zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności, dbać o szkołę, szanować nauczycieli, pracowników szkoły oraz siebie nawzajem.

ZOBACZ WIĘCEJ

Uczniowie ZSI poznali historię Joanny Szyłak

W ramach kształtowania wśród uczniów właściwych postaw i wartości, nauczyciele z Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce postanowili zapraszać do szkoły osoby znane w środowisku lokalnym, społeczników, wolontariuszy, którzy bezinteresownie niosą pomoc potrzebującym. Taką postacią niewątpliwie jest Pani Joanna Szyłak.

Joanna Szyłak w ZSI

Pani Joanna gościła w szkole 3 listopada 2016 r. Jest rodowitą sokółczanką, młodą mamą, założycielką stowarzyszenia pomagającego osobom chorującym na nowotwory. Działa również w stowarzyszeniu „Kładka”, dzięki któremu udało się m.in. wyremontować izolatkę na oddziale dziecięcym sokólskiego szpitala.

Pani Joanna opowiedziała uczniom klas VI i gimnazjum o tym, co sprawiło, że pomaganie innym stało się jej sposobem na życie. Uczniowie poznali historię młodej kobiety, która jako nastolatka zachorowała na raka i musiała odnaleźć w sobie siłę do walki z chorobą.

ZOBACZ WIĘCEJ

UKS Batory na mistrzostwach w Michałowie

5 listopada 2016 r.  odbyły się V Międzynarodowe Mistrzostwa Michałowa w pływaniu z okazji 98 rocznicy Odzyskania Niepodległości. W zawodach brało udział 335 zawodników z 12 klubów. Klub UKS Batory reprezentowało 15 pływaków.

Zawodniczka UKS Batory

Rywalizacja była bardzo zacięta a zawodników dzieliły często setne sekundy. Zawodnicy UKS Batory zdobyli 3 medale: srebro w swojej koronnej konkurencji 100m stylem klasycznym zdobył Konrad Zielenkiewicz, medale brązowe zdobyli Ola Kaźmierczak na 100m stylem dowolnym oraz rywalizujący ze starszymi zawodnikami Oskar Kondrat na 100m stylem zmiennym. Jak to w sporcie bywa najbardziej bolesne jest miejsce czwarte – tuż za podium. Te nieszczęśliwie posypały się na naszych zawodników, którzy często o włos przegrali walkę o medal. „Batorianie” zajęli to pechowe miejsce aż 8 razy, w tym Dawid Witulski oraz Oskar Kochanowicz po 2 razy. Nasi dwaj najmłodsi uczestnicy – Oskar Kondrat i Oskar Kochanowicz – ze względu na formułę zawodów musieli rywalizować z zawodnikami o rok starszymi. W swoim roczniku tradycyjnie zgarnęliby medale we wszystkich konkurencjach.

Dziękujemy pozostałym zawodnikom: Julii Oleńskiej, Natalii Szumiło, Oliwii Zubrzyckiej, Ewie Rećko, Idze Białous, Dominice Kieda, Julii Miejłuk, Weronice Bergiel, Annie Miakisz oraz Kamilowi Zajkowskiemu. Mimo, że nie zawsze na podium, to ich występy przyczyniają się do wysokich wyników całego klubu, który zajął drużynowo 6 miejsce.

UKS Batory

Jak mądrze dbać o swoje dzieci?

Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce oraz Stowarzyszenie QPomocy zapraszają rodziców na spotkanie warsztatowe pt. “Jak mądrze dbać o swoje dzieci?”.

Warsztaty poprowadzi pan Artur Brzeziński, psychoterapeuta, pracownik Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji Integra oraz w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Początek warsztatu 10 listopada o godzinie 15:30 w Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce, ul. Szkolna 2.

Podczas spotkania będą poruszane następujące tematy:

  • Po co warto czasem wyjechać daleko od rodziny?
  • Dlaczego słuchanie ma czasem przewagę nad mówieniem?
  • Co tracimy spodziewając się najgorszego?
  • Jakie korzyści przynosi przytulanie?
  • Kiedy nie warto pomagać dziecku?
  • Jak reagować, gdy dziecko płacze?
  • Dlaczego lepiej chwalić niż ganić?

Spotkanie jest realizowane w ramach realizacji projektu „Świadomi rodzice = szczęśliwa rodzina”. Projekt sfinansowany jest ze środków Urzędu Miejskiego w Sokółce.

Ewelina Bandzinska

Uczniowie ZSO pomagają zwierzętom

4 listopada 2016 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sokółce rozpoczęła się kolejna edycja akcji „Pomagamy zwierzętom”. Samorząd Uczniowski wraz ze Szkolnym Kołem Wolontariatu „Pomocna Dłoń” zorganizował kiermasz ciast, z którego dochód przeznaczony jest na sokólskie schronisko dla zwierząt. Ta forma pomocy pieskom okazuje się być bardzo skuteczną i z każdym rokiem cieszy się coraz większą popularnością.

Kiermasz ciast w ZSO

Kiermasze organizowane są w ZSO od 4 lat ale w tym roku można śmiało powiedzieć, że odniesiono prawdziwy sukces. Udało się zebrać pokaźną kwotę – 1200 złotych. Przedsięwzięcie spotkało się z olbrzymim odzewem zarówno ze strony uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, którzy hojnie wydawali swe pieniążki na zakup słodkich wypieków.

Szczególne podziękowania należą się uczniom i ich cudownym rodzicom, którzy wsparli akcję przygotowując pyszne ciasta, ciasteczka, babeczki. Dzięki nim udało nam się sprzedać ponad trzydzieści blach różnych wypieków.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zbiórka datków na fundusze stypendialne

Logo SFL

W dniu Święta Niepodległości 11 listopada 2016 r. wolontariusze „Sokólskiego Funduszu Lokalnego”, przy kościele pw. Św. Antoniego i cerkwi pw. św. Aleksandra Newskiego oraz na ulicach Sokółki, w godzinach 9.00- 13.00 będą zbierać do puszek datki na fundusze stypendialne dla zdolnych i niezamożnych uczniów i studentów z gminy Sokółka.

Dzięki ofiarności społeczeństwa, w ciągu 17 lat Fundacja „SFL” przyznała 934  stypendia o wartości  1.345.800 zł. W bieżącym roku przyznanych zostało 49 stypendiów na kwotę 114.800 zł.

Zarząd Fundacji SFL

Zaproszenie na wykład Krzysztofa Sychowicza

Plakat

Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz Sokólski Ośrodek Kultury w Sokółce i Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej w Sokółce zapraszają na wykład dr. hab. Krzysztofa Sychowicza pt. “Represje wobec Kościoła Katolickiego w PRL”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 8 listopada 2016 r o godz. 17:30 w Sali „Lira” Sokólskiego Ośrodka Kultury, przy ul. Grodzieńskiej 1.

Stowarzyszenie Historyczne
Im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej w Sokółce

Skip to content