Przejazd kolejowy będzie remontowany

We wtorek 1 marca 2016 r. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz z Zastępcą Burmistrza Antonim Stefanowiczem spotkali się z przedstawicielami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce. Podczas spotkania określono zakres robót w związku z planowanym remontem przejazdu na ul. Kryńskiej w Sokółce.

Prace remontowe rozpoczną się 31 maja, a zakończą 10 czerwca 2016 roku.

Zakres robót przewidzianych do wykonania przez PKP PLK S.A. to:
– naprawa pomostu przejazdu z poszerzeniem z 9 do 12 metrów;
– naprawa dojazdów przejazdu w granicach do rogatek;
– przestawienie dwóch napędów rogatkowych;
– przestawienie słupa oświetleniowego.

Zarządca drogi, czyli Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich zobowiązał się przeprowadzić:
– naprawę nawierzchni drogi poza rogatkami;
– naprawę chodnika z prawej i lewej strony toru (prawa strona drogi 674).

PZDW rozważy też możliwość usytuowania przejścia dla pieszych na ul. Kryńskiej za skrzyżowaniem z ul. Nową (droga nr 674).

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content