Informacja o naborze wniosków

Baner

Burmistrz Sokółki informuje o rozpoczęciu uzupełniającego naboru wniosków kwalifikacyjnych w ramach trwałości projektu

„PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE SOKÓŁKA”

Ogłoszenie skierowane jest do osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych, osób samotnie wychowujących dzieci i rodzin zastępczych. Uczestnicy projektu otrzymają bezpłatny dostęp do Internetu, na warunkach określonych w Regulaminie korzystania z Internetu.

Nabór uzupełniający Beneficjentów Ostatecznych prowadzony będzie w sposób ciągły.

Termin zakończenia naboru zostanie opublikowany z miesięcznym wyprzedzeniem na stronie internetowej gminy: www.sokolka.pl.

Formularze wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są w Biurze projektu w budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, pokój nr 309.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków kwalifikacyjnych. Ilość miejsc ograniczona.

DO POBRANIA:
Regulamin
Wniosek

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Skip to content