Możliwość ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

  • W terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.,
  • W terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosić będzie: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1-29 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
1-31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
gotówką w kasie urzędu gminy, lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Więcej informacji na stronie: bip.minrol.gov.pl


Zobacz również

Skip to content