Pomodlili się o pokój

Katolicy, wyznawcy prawosławia i muzułmanie zebrali się w piątek 27 listopada pod Pomnikiem Wielokulturowości w Sokółce, aby wspólnie pomodlić się o pokój i sprawiedliwość na świecie. W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Zastępca Burmistrza Antoni Stefanowicz.

Podobne spotkania organizowane są w Sokółce od czterech lat. Ich inicjatorem jest Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Bohonikach na czele z jej Przewodniczącym Maciejem Szczęsnowiczem.

modlitwa-019

Modlitewne spotkania mają pokazać, że niezależnie od wyznania, czy też pochodzenia religijnego, jesteśmy zdolni do budowania jedności i poszanowania drugiej osoby.

W imieniu społeczności muzułmańskiej modlił się imam Ramil Hajraf. Katolicką modlitwę o pokój i sprawiedliwość na świecie odmówił Dziekan Sokólski ks. Stanisław Gniedziejko. Natomiast w imieniu społeczności prawosławnej modlił się Mitrat ks. Włodzimierz Misiejuk.

O zabranie głosu została poproszona Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

– Każda modlitwa jest potrzebna. Każde spotkanie jest potrzebne, a szczególnie w takim miejscu jak wielokulturowa Sokółka. Wiemy, co się dzieje poza granicami naszego kraju. Każda modlitwa stwarza most łączący ludzi, a mosty są bardzo potrzebne. Powinniśmy się jednoczyć. Życzę sobie i Państwu pokoju – tutaj w Sokółce, w Polsce i na świecie – powiedziała Pani Burmistrz.

Za pomoc w zorganizowaniu spotkania i objęciu honorowym patronatem tej inicjatywy, w imieniu społeczności muzułmańskiej, Pani Burmistrz podziękował Przewodniczący Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Bohonikach Maciej Szczęsnowicz.

Na zakończenie Przewodniczący MGW w Bohonikach podkreślił – odwołując się do zamachów terrorystycznych w Paryżu – że polscy muzułmanie zdecydowanie potępiają wszelki terroryzm.

(UM) Fot.: D. Biziuk

Skip to content